Найкрасша Русинкa 2017 / Miss World Rusin 2017 / Najkrajšia Rusínka 2017

Найкрасша Русинкa 2017 / Miss World Rusin 2017 / Najkrajšia Rusínka 2017
14.02.2017
Dobrý deň,
na Slovensku v meste Svidník chceme tento rok v máji vyhlásiť najkrajšiu Rusínku sveta. Prosíme Vás o spoluprácu. Tento e-mail a informácie o MISS prosím sprostredkujte rusínskym organizáciám a Rusínkam. 
https://www.youtube.com/watch?v=Mf8iqUKBGEk
 
Naše podujatie je pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a predsedom poroty MISS bude minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.
V e-maily viď. nižšie sú informacie a povinný dotazník pre účastníčky súťaže v troch jazykoch.
 
Ďakujem za ústretovosť a Vašu spoluprácu
Mgr.Miloš Stronček
 
-------------- 
 
 
Dobrý deň.
Vo Svidníku 27.05.2017 sa uskutoční na Rusínskom festivale súťaž o najkrajšiu Rusínku sveta - Miss World Rusin - Найкрасша Русинка.
 
Všetky informácie nájdete na
 
http://www.rusinskyfestival.sk/2016/07/miss-world-rusin-2017/
 
http://www.rusinskyfestival.sk/2017/01/miss-world-rusin-2017-4/
 
https://www.facebook.com/missworldrusin/?fref=ts
 
https://www.youtube.com/watch?v=G5g4c7rJ5z4
 
 
Takáto atmosféra bola na Rusínskom festivale v roku 2016 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CAayLgMj7-Q
 
https://www.youtube.com/watch?v=_H0jWYNFxDE
 
S pozdravom
Mgr. Miloš Stronček,
hlavný organizátor podujatia         
 
 
 
*******
Русиньскый язык
 
Добрый день.
У Свіднику ся 27. 05. 2017 на Русиньскім фестівалї одбуде конкурз о найкрасшу Русинку світа - Miss World Rusin – Найкрасша Русинка.
Просиме Вас, жебы сьте нам помогли з выберанём дївчат з Вашой країны. Вшыткы інформації найдете на
 
http://www.rusinskyfestival.sk/2016/07/miss-world-rusin-2017/
 
http://www.rusinskyfestival.sk/2017/01/miss-world-rusin-2017-4/
 
https://www.facebook.com/missworldrusin/?fref=ts
 
https://www.youtube.com/watch?v=G5g4c7rJ5z4
 
Дякуєме за поміч при реалізації Miss World Rusin – Найкрасша Русинка 2017.
 
Така атмосфера была на Русиньскім фестівалї в роцї 2016.
 
https://www.youtube.com/watch?v=CAayLgMj7-Q
 
https://www.youtube.com/watch?v=_H0jWYNFxDE
 
З поздравом
Mґр. Мілош Стрончек,
главный орґанізатор акції
 
 
*******
English language
 
Good day.
At the Ruthenian festival in Svidník 27.05.2017 will take place competition for the most beautiful Rusin girls - Miss World Rusin Найкрасша Русинка.
We would like to ask for your help with the choice of girls from your country. All information can be found at  
 
http://www.rusinskyfestival.sk/2016/07/miss-world-rusin-2017/
 
http://www.rusinskyfestival.sk/2017/01/miss-world-rusin-2017-4/
 
https://www.facebook.com/missworldrusin/?fref=ts
 
https://www.youtube.com/watch?v=G5g4c7rJ5z4
 
Thank you for helping us with realization of the Miss World Rusin 2017.
 
The atmosphere at the Ruthenian Festival 2016.
 
https://www.youtube.com/watch?v=CAayLgMj7-Q                                                                                                                                
https://www.youtube.com/watch?v=_H0jWYNFxDE
 
Sincerely,               
Mgr. Miloš Stronček,
The main organizer
 
-----
 
Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku
Karpatská 838/14, 08901 Svidník
v zast.: Mgr. Miloš Stronček, tel. č.: 0948475025                                                                                                     
e-mail: kontakt@rusinskyfestival.sk
bank. spojenie:0622865455/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK3609000000000622865455
IČO: 42086655
DIČ: 2023192160
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality