2% z Vašich daní pre aktívnych Rusínov

2% z Vašich daní pre aktívnych Rusínov
25.04.2017


V roku 2016 sme aj vďaka Vašej podpore:

- realizovali rozsiahly ľudskoprávny projekt Čemerica Vwww.cemerica.sk /, 
- zaznamenali ďalšie príbehy Rusínov v rámci projektu ORAL HISTORY,
- zorganizovali dve Stretnutia pri Dunaji s premietaním dokumentárnych filmov
- vydali 52 čísiel periodika e-rusynFORUM, spravovali portál: www.rusyn.sk , 
- natočili dva dokumentárne filmy s rusínskou problematikou,
- aktívne sa zúčastnili zasadnutí Okrúhleho stola Rusínov Slovenska. 

Zástupca nášho združenia je členom Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pri Úrade vlády SR za rusínsku menšinu. 

***
názov:  Združenie  inteligencie Rusínov  Slovenska
právna  forma:  občianske  združenie
IČO: 31 770 746
sídlo:  Pribišova 8,  841 05 Bratislava 
bankové spojenie:  0011494077/0900  SLSP, a.s.
IBAN: SK56 0900 0000 0000 1149 4077

kontakt:  rusyn@centrum.sk   tel. 0902 92 11 66

Oblasť pôsobenia: kultúra, kultúrno-osvetová činnosť 

LINK NA ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ: 
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

VOPRED ĎAKUJEME!

*****

Združenie inteligencie Rusínov Slovenska

- ochranca zachovania identity Rusínov

22 rokov činorodej existencie (1995 - 2017)
 

www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality