2% Z VAŠICH DANÍ PRE AKTÍVNYCH RUSÍNOV

2% Z VAŠICH DANÍ PRE AKTÍVNYCH RUSÍNOV
31.03.2018V roku 2017 sme aj vďaka Vašej podpore:

- zaznamenali ďalšie životné príbehy Rusínov v rámci projektu ORAL HISTORY,
- zorganizovali  Stretnutie pri Dunaji s premiérou vlastného dokumentárneho  filmu V osídlach veľmocí
- vydali 20 čísiel periodika e-rusynFORUM, spravovali portál: www.rusyn.sk
- aktívne sa zúčastňovali zasadnutí Okrúhleho stola Rusínov Slovenska.  

***

názov:  Združenie  inteligencie Rusínov  Slovenska
právna  forma:  občianske  združenie
IČO: 31 770 746
sídlo:  Pribišova 8,  841 05 Bratislava 
bankové spojenie:  0011494077/0900  SLSP, a.s.
IBAN: SK56 0900 0000 0000 1149 4077ň
kontakt:  rusyn@centrum.sk   tel. 0902 92 11 66

Oblasť pôsobenia: kultúra, kultúrno-osvetová činnosť 

Informácie o určenej právnickej osobe

Názov Združenie inteligencie Rusínov Slovenska
Forma Občianske združenie
Dátum registrácie 11. 12. 2017 11:35:16
Evidenčné číslo 10651
IČO 31770746
SÍDLO
Ulica Pribišova 8
Mesto Bratislava
PSČ 84105
Okres Bratislava IV
Štát Slovenská republika
Bankové účty
Predčíslie č.ú. banka pobočka
SK5609000000000011494077 Slovenská sporiteľňa , a.s. Tomášikova 48, Bratislava

Detail/tlačivá:
https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=4740

*******

Združenie inteligencie Rusínov Slovenska
- ochranca zachovania identity Rusínov

22 rokov činorodej existencie (1995 - 2017)

VOPRED ĎAKUJEME!

********

LINK NA ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ: 
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
 

********

Ako darovať 2% z dane?
 
Zamestnanci
· Vypýtajte si ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň od zamestnávateľa
· Vyžiadajte zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa 
· Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov 
· Tlačivá Vyhlásenie aj Potvrdenie doručte do 30. 04. na Váš daňový úrad. Ak ste poukázali 3%, je potrebné doložiť aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 
Fyzické osoby
· V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane
· Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 03. na Váš daňový úrad
 
Právnické osoby
· V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane – časť IV. 2% môžete darovať ak ste najneskôr do 31. 3. darovali sumu 0,5% z Vašej dane na verejnoprospešné účely.
· Vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad

********

ĎAKUJEME!

 

www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality