BLAHODARNÝ OHEŇ NAD CHRISTOVÝM HROBOM

 BLAHODARNÝ OHEŇ NAD CHRISTOVÝM HROBOM
07.04.2018
Prvá písomná zmienka o získaní Blahodarného ohňa sa zachovala zo 4.storočia. Svedčí o tom historik Euzebios a zbožní pútnici. Doslovne od vybudovania samotného chrámu v 4. storočí sv. Helenou bolo počuť zvesť o získaní Blahodarného ohňa, t. j. skutočná milosť bola daná Hospodinom od samotného založenia vybudovaného chrámu.

Objavenie sa Blahodarného ohňa v chráme Vzkriesenia v Jeruzaleme na Veľkú sobotu je presvedčivým dôkazom pravosti a svetovej veľkosti pravoslávnej Cirkvi. Už niekoľko storočí pri svätom hrobe stoja pravoslávni hierarchovia. Pre Blahodarný oheň už dlhé storočia prichádzali ľudia z rôznych kútov sveta, aby si ,,oheň z neba“, ako to nazývajú moslimovia, odniesli. Jedine katolíci neveria, že je to oheň z neba. Nemateriálny oheň, podľa svedectva apoštolov a svätých Otcov, osvietil hrob už pri samotnom Vzkriesení. Sv. Ján Damašský píše: „Peter prišiel ku hrobu, a keď videl v hrobe svetlo, preľakol sa“.

Rozprávanie pútnika o Blahodarnom ohni, ktorý zostúpil v roku 1982.
„Teraz sa nachádzame v chráme Christovho Vzkriesenia. Je desať hodín, do Blahodarného ohňa zostávajú ešte štyri hodiny. Už zapečatili dvere Kuvuklie (malá kaplnka uprostred chrámu, v ktorej sa nachádza jaskyňa s Christovým hrobom), dali na ne pečať z vosku. Teraz idú Arabi v procesii: „Prišli sme k sebe domov a prosíme Božiu Matku a Gregora Víťazného, aby Hospodin poslal milosť z neba. Naša viera je pravá, viera pravoslávna“.

Hluk, volanie, hudba, obracanie sa k nebu... Sú to také svojrázne modlitby, ktoré vyslovujú Arabi veľmi búrlivo s južným temperamentom. Takto oslavujú Boha. Povedľa nás prechádza Blaženejší patriarcha Diodor. V tieto minúty je zvlášť akosi blahodarný, jeho pohľad je vzrušený, aj sám je modlitebne naladený. Všetci mu budeme pomáhať pri modlitbe. Za niekoľko minút Blaženejší patriarcha vojde do Christovho Hrobu, iba v chitóne, spodnom odeve, či košeli. Pri dverách hrobu stojí jeden Kopt a Armén. Títo budú stáť pri kameni ako svedkovia získania Blahodarného ohňa. Blaženejší je samozrejme vzrušený v tejto dôležitej chvíli, keď vzýva: „Prizri s nebese Bože, vižď i positi vinohrad sej, jehože nasadi Desnica Tvoja“ - „ Pozri sa z nebies Bože, viď a navštív túto vinicu, ktorú zasadila Tvoja Pravica“. 

Ukončuje sa obchod okolo chrámu. V tento deň sa každý pravoslávny kresťan a každý veriaci snaží prísť do chrámu. Prichádza mnoho pútnikov z rôznych krajín, aby videli Božiu milosť. Všetky naše sestry, bratia a duchovní otcovia sú v tento deň pri Christovom hrobe. Blaženejší už vošiel do Kuvuklie, teraz sa bude modliť za zoslanie Blahodarného ohňa.

… Blahodarný oheň zostúpil. V tomto roku neobyčajne rýchlo zišla milosť. Výkriky, hluk, plač. Teraz Blahodarný oheň zapaľujú všetci, všetci naťahujú sviece, vidieť stovky rúk a celý chrám, akoby sa zapaľoval, lebo okolo horia ohne, ohromné sviece, v každej ruke 2-3 zväzky. Celý chrám ožíva, je ožiarený svetlom. Keď sme vyšli z chrámu, videli sme, že všetky ulice Jeruzalema boli zaplnené ľuďmi, všetci niesli blahodarný oheň“.

Svedectiev o zídení Blahodarného ohňa je veľa. Sú rôzne podozrenia a kadejaké špekulácie. Bolo aj obdobie, kedy patriarchu, ktorý vchádzal do Kuvuklie iba v košeli, veriaci veľmi pozorne prezerali. Na zídenie Blahodarného ohňa sa čaká rôzne dlho, niekedy päť, inokedy osem, desať či pätnásť minút. Ale ak Blahodarný oheň zíde, v tom momente sa milosť rozdáva. Predstavte si: more ohňa, ale nikdy nevznikne požiar, NIKDY. Dokonca boli prípady, že začal horieť (kniha) Apoštol, či odev jednej z manželiek duchovných sa zapálil, niesla ho s dierou v rukách, no prišla domov, hľadá dieru a tej niet. Niekto plače, niekto kričí, niekto sa smeje. Božia milosť sa rozlieva. Pre tento zázrak, pre túto milosť je všetko zrazu ničotou. Ako je možné, že oheň nepáli? Veľká je moc Božia, nezmerateľná, nepochopiteľná, nevysloviteľná ... Nezmerateľne veľká je Božia Láska k nám hriešnym!

- „Kto Boh velij, jako Boh náš? Ty jesi Boh, tvorjaj čudesá !“
- „Kto je taký veľký ako náš Boh? Ty si Boh, Ktorý robíš zázraky !“

Zdroj:
ŠAFIN Ján, Blahodarný oheň nad Christovým hrobom, PBF v Prešove 2016. 
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality