Christos voskrese! Voistinu voskrese!

Christos voskrese! Voistinu voskrese!
16.04.2017
 
Oslavujeme Krista, pôvodcu našej spásy. Jeho zmŕtvychvstanie zbavilo svet nástrah pekla. Plesajú zástupy anjelov, padlý Adam vstáva, lebo pokušiteľ bol zbavený moci.
(Stichira Paschy)
 
Bolesť kríža nech Vám Zmŕtvychvstalý Pán premení na radosť z víťazstva. 
Milostiplné a požehnané sviatky Paschy, plné radosti a nádeje
Vám vyprosujú
   
+ Milan Lach SJ
pomocný prešovský biskup
 
+ Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup metropolita
 
Zároveň vám oznamujeme, že vladyka Ján Babjak SJ bude sláviť svätú liturgiu za všetkých dobrodincov, priateľov, známych a za všetkých, ktorí mu blahopriali k sviatkom Paschy, vo Svetlý utorok 18. apríla 2017 o 7:00 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
 
Vladyka Milan Lach SJ bude sláviť svätú liturgiu za všetkých dobrodincov, priateľov, známych a za všetkých, ktorí mu blahopriali k sviatkom Paschy, na Svätý a veľký štvrtok 13. apríla 2017 o 16:30 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
 
Zdroj:
http://www.grkatpo.sk/
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality