Dňi Habury 2017

Dňi Habury 2017
09.07.2017

Okruhlyj stil Rusyňiv Sloveňska byv ociňenyj Pamjatnoj soškov Kňaza Laborcja
i Ďakovnym lystom Nadaciji Derevjana Cerkovcja Habura
za velyku i žertvennu kuľturno-osvitno robotu
pry rozvytku dijateľstva Rusyňiv na Sloveňsku.

Ďakujeme.
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality