Heliodor Píka /1943/: Rusíni sú svojbytný národ, ľúbiaci svojich bratov Rusov a Ukrajincov

Heliodor Píka  /1943/: Rusíni sú svojbytný národ, ľúbiaci svojich bratov Rusov a Ukrajincov
03.07.2018
Odveký zápas Podkarpatských Rusínov za svoju slobodu

Predstaviteľ Československa v Sovietskom zväze, plukovník Heliodor Píka uvádza svoje osobné názory o Rusínoch:

Podkarpatskí Rusíni sa môžu z čisto vedeckého pohľadu považovať za svojbytný, samostatný národ. Názov „Rusín“ nie je len jednoduchým prekladom latinského slova „Ruthen“, ktoré už dávnejšie používali podkarpatskí buditelia a spisovatelia.

Blízky vzťah k ukrajinskému jazyku ešte nie je dôkazom toho, že Rusíni sú Ukrajinci. Podkarpatská Rus sa rozvíjala od počiatku svojej histórie v celkom odlišných svojráznych poľnohospodárskych, hospodárskych a politických podmienkach, celkom odlišných od tých, ktoré boli za Karpatami. Bez ukrajinského vplyvu, žili izolovaní v horách v malých komunitách, v dedinách, kde rozvíjali celkom osobitý charakter podkarpatského človeka. Z tohto dôvodu je charakter národa celkom iný, ktorý sa po storočia rozvíjal plne nezávisle, bez vonkajších vplyvov v celkom odlišných podmienkach, ako ich susedia.

V tejto súvislosti, treba zdôrazniť, že Rusíni majú plné právo považovať sa za samostatný národ, určite nie však ukrajinský s rozdielom v nárečí. Oni majú plné právo používať svoju reč, ako oficiálny jazyk. Nakoniec, rozhodnutie o tejto veci, nech je plne v rukách podkarpatského národa v povojnovom období. Dnes v období vojny nechcem dopustiť diskusiu o tomto probléme, dnes sa musíme sústrediť na prípravu k boju proti hitlerovským a maďarským okupantom.

Duch Podkarpatských Rusínov je plne pročeskoslovenský. Vďaka ich zážitkom z väzníc a pracovných táborov sa sloboda v ČSR pre nich javí ako ich primárny cieľ a oni budú hlavnými odporcami možného pripojenia Podkarpatskej Rusi k Sovietskemu zväzu.

Plukovník Pika už vtedy v roku 1943 svojou inteligenciou pochopil tendencie, ktoré NKVD za pomoci niektorých komunistov, vnášalo do radov Rusínov, v súlade so sovietskymi strategickými záujmami na Podkarpatí, ktoré sa čoskoro ukázali v plnej výške.

Článok vyšiel 25.marca 1943 a bol podpísaný iniciálami V.M.


Krátke historické súvislosti:
- československá vojenská jednotka formovaná v Buzuluku /ZSSR/ je tvorená v prevážnej väčšiny Rusínami, niektoré zdroje uvádzajú vyše 90% podiel Rusínov na celkovom počte mužov v zbraní,

- H. Pika, predstaviteľ ČSR v Sovietskom zväze, presvedčil sovietske vedenie o potrebe prepustenia väzňov – Rusínov z väzníc a pracovných táborov. Rusíni, po okupácii Podkarpatskej Rusi Maďarmi, sa vydali hľadať slobodu smerom na východ. Tam ich nečakal vysnívaný raj 1. štátu robotníkov a roľníkov, len smrť a utrpenie,

- časť vojakov -Rusínov z Podkarpatskej Rusi- 1. československého armádneho zboru využilo možnosť po vojne presťahovať sa do Československa,

- gen. Heliodora Píka, nechali komunisti 21.6.1949 popraviť.
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality