Ivan Pop: Osobnosti našich dejín - LJAVINEC IVAN

Ivan Pop: Osobnosti našich dejín -  LJAVINEC IVAN
17.04.2018

LJAVINEC Ivan (* 18.4.1923 Volovec, ČSR, dnes Ukrajina, † 9.12.2012, Žernůvka pri Brne, ČR ), český řeckokatolický duchovní rusínskeho původu. Maturoval na ruském gymnáziu v Mukačevu, teologii studoval na vídeňské univerzitě. Vysvěcen na kněze biskupem Pavlem Gojdičem v Prešově v červnu 1946, tajemník kanceláře prešovského řeckokatotického biskupa, profesor ruského gymnázia v Prešově, redaktor duchovních časopisu.

Po likvidaci řeckokatotické církve komunistickým režimem a zatčení biskupa Gojdiče byl zatčen také jeho tajemník I.Ljavinec a odsouzen pro protistátní činnost " ke dlouholetému věznění (Leopoldov, ostravské a jáchymovské doly). V roce 1958 byl propuštěn na svobodu jako těžce nemocný, avšak duchovní činnost mu byla zakázaná. Na jaře 1968 inicioval obnovení řeckokatolické církve v Československu, stal se farářem kostela sv. Klimenta na Starém Městě v Praze. Definitivního obnovení řeckokatolické církve v Čechách a na Moravě se dočkal po pádu komunistického režimu v roce 1989.

Po rozdělení republiky byl jmenován Vatikánem biskupským vikářem a po zřízení řeckokatolického exarchátu apoštolkým exarchou a biskupem katolíků východního obřadu (řeckých katolíků) v České republice (1993-2003). Biskup I. Ljavinec byl  literámě činný, v roce 2003 vydal sborník básní  Květy na stole v rusínštině, ruštině a ukrajinštině.  Pohřben byl v rodném Volovci.

prof. Ivan Pop
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality