Ivan Pop: Osobnosti našich dějín - ZEMAN Anton

Ivan Pop: Osobnosti našich dějín - ZEMAN Anton
12.08.2017
ZEMAN Antonín (*3.6.1891 Střibřec u Třeboně, † ?), důstojník čs. armády, pplk. pěchoty. V říjnu 1913 byl povolán do rakousko-uherské armády, po vypuknutí 1. světové války bojoval na východní frontě. V listopadu 1914 se dostal u Ternopolu do ruského zajetí. V dubnu 1916 se přihlásil do čs. legií, zúčastnil se bitvy u Zborova a při ústupu čs. legií bojů s bolševiky na transsibiřské magistrále. Byl těžce zraněn, poté absolvoval důstojnickou škotu. Po návratu do vlasti v roce 1920 se stal aktivním důstojníkem.

Dne 30.9.1930 byl v hodnosti majora přeložen do Chustu na Podkarpatské Rusi k 45. pěšímu pluku „Rumunskému". K 1. prosinci 1936 byt jmenován velitetem praporu Stráže obrany státu Chust (StOS, SOS) a 1.1.1937 povýšen do hodnosti podplukovníka pěchoty. Od října 1938 měl velký podíl na řízení bojů s maďarskými teroristy na jižním úseku hranic (Sevljuš - Chust) a polskými na východním úseku. Velel oddílům SOS při potlačení puče síčovců v Chustu 14.3.1939. Zajišťoval ústup východní skupiny čs. jednotek do Rumunska před postupující maďarskou armádou 15.-16. března 1939.

Začátkem roku 1940 odešel do Francie po její porážce s jednotkou čs. zahraniční armády do Anglie. V roce 1943 absolvoval tankový kurz, velel praporu v Čs. samostatné obrněné brigádě. S ní se na podzim 1944 zúčastnil obléhání přístavu Dankerque. Do vlasti se vrátil v hodnosti plukovníka tankových vojsk, v září 1945 povýšen do hodnosti brigádního generáta a jmenován velitetem tankových vojsk 1. oblasti. Avšak v prosinci 1947 byl poslán „na dovolenou až do přeložení do výslužby" a k 1.4.1948 byt definitivně dán do výslužby.

prof. Ivan Pop
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality