Karpatská Kraslica 2018 − V Ý Z V A

 Karpatská Kraslica 2018 − V Ý Z V A
12.02.2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska v Humennom si dovoľujú vyzvať všetkých autorov kraslíc, bez rozdielu veku a použitej techniky zdobenia, k podpore medzinárodnej súťažnej výstavy vo Vihorlatskom múzeu v Humennom  − Karpatská kraslica 2018.

Aktuálna výstava kraslíc vo Vihorlatskom múzeu v Humennom bude prebiehať od 8. marca 2018 do 6. apríla 2018 (tohtoročná výstava nebude predajná).

Prosíme všetkých záujemcov o zaslanie NÁVRATKY a doručenie a zapožičanie kolekcie kraslíc (maximálne 10 kusov Vami vybraných) poštovou zásielkou alebo osobne   do 28. 2. 2018 na adresu: Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné.

Možnosť prevzatia kraslíc priamo u autorov, prosíme oznámiť do 26. 2. 2018. Po uvedených termínoch nebude možné zaradiť oneskorené zásielky do výstavnej kolekcie. Organizátori súťaže si zároveň vyhradzujú právo predbežného  výberu  vystavených kraslíc. Po ukončení výstavy si  môžu autori kraslíc  zapožičané kolekcie prevziať v sídle Vihorlatského múzea od 11. 4. 2018. 
Kontakt: etnograf@muzeumhumenne.sk, 057 775 2240
Potrebné informácie a návratku nájdu záujemcovia na www.muzeumhumenne.sk

Ďakujeme všetkým  nositeľom kultúrnych tradícií za  doterajšiu účasť a podporu pri   uchovávaní a rozvíjaní tradície zdobenia kraslíc, ktoré sa stali symbolom tvorivosti, krásy a bohatosti našich  tradícií. Doteraz vystavovalo Vihorlatské múzeum v Humennom  takmer 21 000 kraslíc od 400 autorov a výstavy navštívilo bezmála 49 000 návštevníkov. Aj s Vašim prispením získalo Vihorlatské múzeum v Humennom v roku 2017 za prípravu  dvadsiatich piatich ročníkov výstavy Karpatská kraslica ocenenie  Národopisnej spoločnosti Slovenska. Ďakujeme. Srdečne Vás a Vašich priateľov pozývame na výstavu.

Mgr. Jana Fedičová
marketing
Vihorlatské múzeum v Humennom
 
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality