Miron Sisák odišiel do večnosti

Miron Sisák odišiel do večnosti
11.07.2018
Všetko je, ako má byť.
Ja som odišiel, no vy musíte žiť.
Srdce mám živé, lebo ste v ňom.
A ja, dúfam, budem vo vašom...S hlbokým žiaľom oznamujeme rodine, priateľom a známym,
že náš drahý
Miron Sisák
nás dňa 11.júla 2018 vo veku 82 rokov navždy opustil.


Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude v sobotu 14.júla 2018 o 13.hodine podľa občianskych obradov
v Dome smútku v Prešove.

Odpočívaj v pokoji!
Smútiaca rodina
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality