Sochárske sympózium Habura 2018

Sochárske sympózium Habura 2018
06.02.2018

V roku 2003 založila horno-zemplínska obec Habura tradíciu kultúrno-športových slávností pomenovaných Dni Habury (www.ndkh.sk). Je to jeden z úspešných projektov, ktorým sa Haburčania môžu prezentovať svetu. Haburske slávnosti sú venované tým, ktorí sa sebavedomo hlásia k Haburskej rodine i tým, ktorí Haburu pomáhajú objavovať a do rázovitej obce v Slovensko-Poľsko-Ukrajinskom pohraničí sa radi vracajú aspoň počas slávností. Nadácia Drevený kostolík Habura by chcela v tomto roku rozšíriť podujatie Dni Habury aj vytvorením tradície Sochárskeho sympózia, na ktorom by najvýznamnejší českí a slovenskí sochári (Boris Jirku, Igor Kitzberger, Zdeněk Tománek, Oto a Jakub Bachoríkovci, Ján Kelemen, Jozef Hrvoľ a ďalší), pod egidou charizmatického majstra Juraja Čuteka vytvorili diela tematicky spojené s rusínskou kultúrou obce a krásou okolitej prírody. Prvou lastovičkou na tomto poli je už realizovaná bronzová socha kniežaťa Laborca, zjednotiteľa Rusínov, od autora Jána Ťapáka, ktorá sa stala dominantou obce Habura. Vytvorené diela umelcov budú vystavené v prírodnej galérii lemovanej svahmi Nízkych Beskýd. Spolu s monumentálnou sochou Kniežaťa Laborca a Dreveným kostolíkom sa stanú objektmi trvalej historicko-umeleckej expozície obce Habura. Rusínska obec Habura patrí k najsevernejším obciam Horného Zemplína. Nachádza sa 8 km na SZ od okresného mesta Medzilaborce (múzeum moderného umenia Andyho Warholu). Prvá písomná zmienka o Habure sa zachovala z roku 1543, obdobia vlády Ferdinanda I. Habsburského. Do novodobých československých dejín sa dostala 14. marca v roku 1935, keď sa stala spolu so susednou obcou Čertižné epicentrom Čertižňiansko-Haburskej maloroľníckej vzbury. Dnešná Habura a jej okolie ponúka rozmanité možnosti. Milovníci poľovačky si prídu na svoje v zmiešaných lesoch, ktoré sa tiahnu až po hraničné hrebeňové rašeliniská, alebo v miestnej obore, kde si môžu aj  zarybarčiť a svoje úlovky hneď aj vychutnať v štýlovej kuchyni miestneho penziónu, v ktorom nájdu oázu relaxu. Územie CHKO Východne Karpaty - v jej tesnom susedstve sa nachádza Národný park Poloniny, a CHKO Vihorlat, ktoré boli v roku 2007 zapísané do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO a na území ktorých sa nachádza 7 náučných turistických chodníkov. V Národnom parku Poloniny je najvýchodnejšie miesto Slovenska - Kremenec 1210 m.n.m., ktorý spája tri krajiny - Slovensko, Poľsko a Ukrajinu a je neobjaveným eldorádom letnej aj zimnej klasickej turistiky, spojenej so zberom lesných plodov, hríbov, ako aj možnosťami pre cykloturistiku. Neďaleko sa nachádza cyklistický chodník ikon - Nová Sedlica-Inovce, ktorý spája všetkých 9 drevených chrámov, ktoré sa nachádzajú v okresoch Snina a Sobrance. Nechýba tu zjazdové a bežecké lyžovanie, ale aj turistika na koňoch. Výnimočne postavenie má astroturistika v neďalekom Kolonickom sedle, kde sa nachádza astronomický komplex, ktorý predstavuje jedinečný priestor pre pozorovateľsko-odbornú činnosť (vynikajúce pozorovacie podmienky, park tmavej oblohy, špičková technika, ako aj najmodernejšie planetárium (www.astrokolonica.sk)).  V obci sa nachádza unikátna kópia dreveného kostolíka Svätého Michala. Keď sa Haburčanom nepodarilo vrátiť pôvodný kostolík z roku 1510, ktorý sa za historických okolností premiestnil v roku 1936 do Hradca Králové v Českej Republike, postavili si v roku 2011 jeho presnú repliku.

Dni Habury v roku 2017 organizovala obec aj s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Predchádzajúce ročníky navštívila toto pudujatie aj slávna československá herečka Jiřina Bohdalová, ktorá si od domácich prevzala titul krstnej mamy podujatia Dni Habury. Z ďalších vzácnych hostí môžeme menovať slovenského herca Juraja Kukuru, českého herca Martina Dejdara, čestných občanov obce pánov Lászla Miklósa, Imricha Béreša, Petra Černáka a mnoho ďalších. K pravidelným kultúrnym hosťom patrí súbor Lučnica, skupina No Name, IMT Smile, speváčka Kristína a populární moderátori a neúnavní propagátori rusínskeho jazyka Michal Hudák a Marián Čekovský.

***********

PROJEKT – Sochárske sympózium Habura 2018

Organizátor: Nadácia Drevený kostolík Habura , sídlo Habura 270, 06752 Habura, IČO 42086946

DIČ 2023022078 (nadácia nie je platcom DPH)

Správca nadácie: PhDr. Daniela Palaščáková PhD, Email: info@ndkh.sk

Spoluorganizátor projektu: MUDr. Ľuboš Hriň, hrinlubos@gmail.com, 0903 403 535

Miesto konania projektu: obec Habura, okres Medzilaborce

Termín konania projektu: September – Október 2018 (cca 10 dní)

Cieľ projektu: „Rusíni a ich kultúra ako súčasť československej histórie i novodobej súčasnosti Slovenska“

Predpokladaný rozpočet: cca 30.000,- € ( cestovné, ubytovanie, stravovanie, prenájom tvorivých priestorov, materiál na tvorbu, energie, preprava materiálu, vybudovanie betónových podstavcov pre umiestnenie sochárskych diel v teréne, dokumentačné, grafické práce a tlač katalógu vystavených diel, slávnostné otvorenie expozície, pohostenie hostí,...)

Forma pomoci:
1) Priama finančná pomoc:
Adresa: Nadácia drevený kostolík Habura, 06752 Habura 270
IČO: 42086949
Právna forma: Nadácia
IBAN číslo účtu: SK0302000000002576408454

2) Príspevok 2% z daní:
https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=13921

3) Materiálna a logistická pomoc:
- materiál na sochárske diela, ubytovacie, stravovacie, prepravné služby,
stavebné práce pre vybudovanie stálej expozície,…
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality