Spiv zarmutok zo sercja vyhaňat ( LXXXIV )

10.11.2009

Spivame dovjedna
 
Ej, ani mi ne yde...

Ej, ani mi ne yde,
ej, od ruky robota,
povičte vy mi ňjaňku,
ej, što to za chvorota.

Ej, veršok jem pokosyl,
a dolynu ne možu,
ej, či ja takyj chvoryj,
ej, či za to ne možu.

Ej, možeš synu možeš,
treba sja ty pobrati,
ne treba ti do rana,
kolo frajirky spati.

Kolo frajirky spati,
nič pokoja nemati,
lem treba milyj synu,
na žeňjbu podumati.

Ňjaňku mij, ľubyj ňjaňku,
ja už znam što sja robyt,
bo tota moja Haňka,
po rozumi mi chodyt.

Po rozumi mi chodyt,
nočami ne dast spati,
budete vy mi ňjaňku,
ej, svaťbu rychtovati.
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality