Vihorlatské múzeum v Humennom získalo dve prvé umiestnenia v celoštátnej súťaži o najkrajší propagačný materiál o Slovenku za rok 2017

Vihorlatské múzeum v Humennom získalo dve prvé umiestnenia v  celoštátnej súťaži o najkrajší propagačný materiál o Slovenku za rok 2017
13.04.2018

Chránime a prezentujeme spoločné dedičstvo

Vihorlatské múzeum v Humennom s potešením oznamuje širokej verejnosti svojich priaznivcov, že v hodnotení 11. ročníka prestížnej celoštátnej súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2017 získalo Vihorlatské múzeum v Humennom dve prvé umiestnenia.

V súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovenku  v kategórii Kraj a región získalo Vihorlatské múzeum v Humennom prvé miesto  za prezentačno-propagačnú  publikáciu Skanzeny V Prešovskom samosprávnom kraji. V kategórii Mestá-pohľadnice získalo Vihorlatské múzeum v Humennom prvé miesto za limitovanú sériu prezentačného súboru dvadsať jeden dobových pohľadníc Vihorlatské múzeum v Humennom - dobové pohľadnice.

Obrazovo-textová publikácia Skanzeny v Prešovskom samosprávnom kraji prezentuje na  štyridsiatich dvoch stranách skvosty ľudovej bytovej a sakrálnej architektúry sústredené v areáloch skanzenov, rezerváciách ľudovej architektúry a miniskanzenoch v Prešovskom kraji, z ktorých niektoré sú zapísané  v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Prezentačný súbor dvadsať jeden dobových pohľadníc Vihorlatské múzeum v Humennom − dobové pohľadnice vydalo múzeum pri príležitosti 700. výročia príchodu významného rodu Drugethovcov  do Humenného a zároveň prvej písomnej zmienky o meste Humenné. Súbor dobových pohľadníc dokumentuje vývoj a premeny mesta a rodového sídla rodu Drugeth  − renesančného kaštieľa − dnes sídla Vihorlatského múzea v Humennom v období 19. storočia.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave ocenených materiálov podieľali, ako aj všetkým, ktorí prejavia záujem  a podporia  naše úsilie o uchovávanie a prezentáciu jedinečnosti a rozmanitosti kultúrneho dedičstva regiónu horného Zemplína.  Našou snahou je podnecovať záujem a posilniť pocit príslušnosti ku kultúrnemu dedičstvu, ktoré nás vo svojej rozmanitosti spája a smerovať spoločnosť k vzájomnému spoznávaniu a  angažovanosti pre udržateľnosť, ochranu  a inováciu spoločného kultúrneho dedičstva.

Spojenú súťaž Najkrajší kalendár (26. ročník), Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovenku (11. ročník) každoročne vyhlasuje Klub publicistov pri Slovenskom syndikáte novinárov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici. Slávnostné  vyhodnotenie a odovzdávanie ocenení sa konalo na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici dňa 10. apríla 2018. Súčasťou podujatia bola vernisáž výstavy ocenených diel. Najkrajšie fotografické knihy o Slovensku a ďalšie propagačné materiály budú vystavené spolu s najkrajšími kalendármi v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, odkiaľ sa putovná výstava dostane do vybraných miest v rámci celého Slovenska. (Informácie na www.najkrajsieknihy.sk/archiv/2017/vysledky.html .)

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality