Vyše storočný domček v staronovom šate

Vyše storočný domček v staronovom šate
03.09.2017
HUMENNÉ. V skanzene Vihorlatského múzea v týchto dňoch opravujú vyše 100-ročný obytný dom, ktorý pochádza z obce Klenová (okr. Snina). Rekonštrukcia sa deje pri príležitosti podujatia, ktorá sa uskutoční na budúci rok 13. augusta pod názvom „Klenová v skanzene“. To je venované obyvateľom a rodákom obce, odkiaľ bol dom v polovici 70. rokov premiestnený ako jeden z prvých objektov v expozícii.

Súčasťou bude prehliadka expozície, pravoslávna bohoslužba v kostolíku sv. Michala archanjela z Novej Sedlice a kultúrny program. Taktiež vzniknú dva informačné panely, jeden v obci, ktorý bude informovať o domčeku v skanzene a druhý bude priamo v domčeku a turistom poskytne údaje o obci. Doteraz múzejníci odstránili starú vrstvu omietky na vonkajších a vnú- torných stenách a naniesli novú spolu s vápennou výmaľbou. V rámci rekonštrukcie ešte nanesú nátery drevených konštrukcií, ako sú okná, dvere či zá- rubne, zvonku urobia výmaľbu s modrým odtieňom, dokončia vnútorné podlahy a obnovia inventár. „Práce vykonávame svojpomocne a s asistenciou pracovníkov na aktivačnej činnosti z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Materiálové náklady sú viazané na náterové látky a na náradie. Hlinenú omietku si vyrábame z hlinených nepálených tehál, tzv. vaľkov, ktoré získavame pri búračkách starých domov v regióne, normálne by to skončilo ako závoz,“ priblížil etnológ Vihorlatského múzea Jozef Fundák.

Domček bude aj naďalej slúžiť verejnosti ako doposiaľ. „Takáto oprava je možno nezvyčajná, pretože väčšinou sa opravuje priebežne, keď niekde odpadne nejaký kúsok omietky, prípadne maľby. Takéto rozsiahlejšie opravy sme robili od roku 2011 postupne na všetkých domčekoch, podľa toho, aké podujatie sme v auguste robili, napr. Zemplínske Hámre, Výrava, Oľšinkov. Objekty vyberáme tak, aby prezentovali jednotlivé typy a varianty vyskytujúcej sa architektúry v regióne. Potom, ako sme tie vhodné odkúpili od majiteľov, sa na pôvodnom mieste jednotlivé konštrukčné prvky očíslovali, rozobrali, previezli a znovu postavili na pripravenom mieste v expozícii. Prevážala sa drevená konštrukcia, krov a ďalšie drevené súčasti, ale kamenný základ a podmurovka či hlinené omietky sa dávali nové,“ doplnil etnológ.

-red
Podvihorlatské noviny
Naspäť na aktuality