Výstava: IKONA - TEOLÓGIA VO FARBÁCH

Výstava:  IKONA  - TEOLÓGIA VO FARBÁCH
12.02.2018
vernisáž: kaštiel Snina, 7.3.2018, 17:00h

Srdečne pozývame na unikátnu výstavu IKONA  - TEOLÓGIA VO FARBÁCH.

Výstavu o modlitbe vo farbách, o priezore neba, médiu duchovnosti nehmotného sveta, o teológií vo farbách, o ikonách - prenosných obrazoch maľovaných na drevených doskách zobrazujúcich sakrálne námety.

Prezentácia  šesťdesiatosem ikon zo 17. až 19. storočia z oblasti Grécka, Bulharska, Rumunska a Ruska, ktoré tvoria časť zbierky Občianskeho združenia Ikony  zo Žiliny, budú vystavené v našich končinách po prvýkrát. Bonusom pre návštevníkov bude určite skvostná ikona Jaroslavľskej Matky Božej / Jaroslavľskej Bohorodičky/ zo 16. storočia.

Súčasťou výstavy bude aj teoretická časť pojednávajúca teologické aspekty ikony a edukačná časť pre študentov a dospelých.

Ikony sa stali nielen kresťanským symbolom, umeleckými dielami pôsobiacimi na cítenie veriacich, ale aj bezprostrednou príčinou vyvolávajúcou zázračné, nielen duchovné, premeny v nás. Ikony sú médiá, sprostredkovatelia spájajúce stvorený svet so sférou Božského transcendentna. Cez ne vzdávame úctu jeho pôvodcovi, Božiemu originálu.

Kaštieľ Snina, 7. marca 2018 o 17.00 hodine. Výstava potrvá do 31. mája 2018


Popíska k ikone:

IKONA SVIATKOV
Rusko, 19. storočie, fragment
Je to veľká, krásne napísaná, detailne vypracovaná a popísaná ikona, ktorá svedčí o veľkom umeleckom majstrovstve ikonopisca. V strede je Vzkriesenie Ježiša Krista – sviatok Veľkej noci. Obklopujú ho scény pašiového cyklu, okolo ktorého sú sviatky cirkevného roka. Každý z obrazov je vlastne samostatnou malou ikonou. V štyroch rohoch ikony sú umiestnení evanjelisti: sv. Matúš, sv. Marek, sv. Lukáš a sv. Ján a v záhlaví je vyobrazená najsvätejšia trojica. Na okrajoch vľavo a vpravo sú vyobrazené postavy svätcov a anjela ochrancu.    
                                                                                                           
Daniela Kapráľová
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality