100.VÝROČIE SPOLOČNÉHO ŠTÁTU ČECHOSLOVÁKOV A RUSÍNOV. VERSAILLSKA MIEROVÁ ZMLUVA 1919-2019. Začlenenie PODKARPATSKEJ RUSI do ČSR

19.12.2018


Seriál PRED 100 ROKMI (a) ...


20. decembra 1916
Na ponuku ústredných mocností reagoval prezident USA W. Wilson. Obrátil sa ku všetkým bojujúcim štátom s otázku na ich vojnové ciele.

10. januára 1917
Dohodové mocnosti v spoločnej nóte zaslanej prezidentovi USA W. Wilsonovi ako odpoveď na jeho iniciatívu odmietli ponuku Centrálnych mocností. Vyhlásili, že plánujú doviesť vojnu k víťaznému koncu, a požadovali "oslobodenie Talianov, Slovanov, Rumunov a Čechoslovákov z cudzej nadvlády". Dohodov diplomacia sa nezmienila konkrétne o Rusínov. To veľmi znepokojilo aktívnu časť rusínskej spoločnosti, ktorú predstavovali najmä rusínski emigranti v USA.

13. júla 1917 
V New Yorku sa konal Russkij kongres. Bol organizovaný predstaviteľmi rusofilských organizácií emigrantov z Haliče, Bukoviny a Podkarpatskej Rusi na čele s haličským rusofilom Petrom Hatalakem. Podkarpatorusínskych emigrantov reprezentoval Nikolaj Pačuta, predseda Greko-katoličeskogo objediňeňija a zároveň predseda Amerikansko-russkoj narodnoj oborona. Kongres schválil memorandum, v ktorom sa rezonovala úloha oslobodiť Prikarpatskuju Rus (čo znamenalo Halič, Bukovinu a Podkarpatskú Rus) a ako autonómnu oblasť ju zjednotiť s demokratickým Ruskom. Memorandum bolo zaslané predstaviteľom dohodových mocností vo Washingtone a štátnemu departementu USA. Tento akt vyvolal výraznú nespokojnosť britských diplomatov vo Washingtone. Definitívne tieto plány potom zmaril boľševický prevrat v Rusku v novembri 1917.

júl 1917
Nesúhlas s rozhodnutím Russkogo kongresa vyslovila aj rusínska gréckokatolícka cirkev v USA. Predstavitelia jej hierarchia vyhlásili, že najlepším variantom pre Rusínov, občanov Uhorska, je zostať po vojne v Uhorsku a požiadať o autonómiu.

leto 1917 
Počas svojho pobytu v Kyjeve sa T. G. Masaryk prvýkrát zaoberal problémom Podkarpatskej Rusi. V rokovaniach s ukrajinskými politickými činiteľmi sa snažil zistiť ich predstavy o budúcnosti Haliče, Bukoviny a Podkarpatskej Rusi. V tom čase ukrajinská politická elita usilovala iba o autonómiu Ukrajiny v rámci federalizovaného Ruska a nároky na území Podkarpatska boli nelogické. V Kyjeve existovali určité plány ohľadom Haliče a Bukoviny, ale o Podkarpatskej Rusi tu neboli žiadne informácie ani plány. Preto predstavitelia kyjevskej Centrálne rady nenamietali proti pripojenie "Uhorskej Rusi" k budúcemu československému štátu.

november 1917
Boľševický prevrat a nastolenie komunistickej diktatúry v Rusku. Rusofili v rusínskom prostredí doma aj v USA stratili nielen oporu, ale aj politickú orientáciu.

8. januára 1918
Prezident USA W. Wilson vo svojom posolstve americkému Kongresu vyhlásil 14 bodov, v ktorých boli obsiahnuté základné princípy na ukončenie vojny a uzavretie mieru. Pre Rusínov Uhorska (podobne ako Slovákov, ale aj Čechov v Predlitavsku) bol najvýznamnejší 10. bod, v ktorom prezident hovoril o autonómii pre národy habsburskej monarchie.

prof. Ivan Pop

*********

20. prosince 1916
Na nabídku ústředních mocností reagoval prezident USA W. Wilson. Obrátil se ke všem válčícím státům s dotazem na jejich válečné cíle.

10. ledna 1917 
Dohodové mocnosti ve společné nótě zaslané prezidentu USA W. Wilsonovi jako odpověď na jeho iniciativu odmítly nabídku Centrálních mocností. Prohlásily, že hodlají dovést válku k vítěznému konci, a požadovaly „osvobození Italů, Slovanů, Rumunů a Čechoslováků z cizí nadvlády". Dohodová diplomacie se nezmínila konkrétně o Rusínech. To velmi znepokojilo aktivní část rusínské společnosti, kterou představovali zejména rusínští emigranti v USA.

13.července 1917
V New Yorku se konal Russkij kongres. Byl organizován  představiteli rusofilských organizací emigrantů z Haliče, Bukoviny a Podkarpatské Rusi v čele s haličským rusofilem Petrem Hatalakem. Podkarpatorusínské emigranty reprezentoval Nikolaj Pačuta, předseda Greko-katoličeskogo objediněnija a zároveň předseda Amerikansko-russkoj narodnoj oborony. Kongres schválil memorandum, v němž se vyhlašoval úkol osvobodit Prikarpatskuju Rus (což znamenalo Halič, Bukovinu a Podkarpatskou Rus) a jako autonomní oblast ji sjednotit s demokratickým Ruskem. Memorandum bylo zasláno představitelům dohodových mocností ve Washingtonu a státnímu departementu USA. Tento akt vyvolal výraznou nespokojenost britských diplomatů ve Washingtonu. Definitivně tyto plány pak zmařil bolševický převrat v Rusku v listopadu 1917.

červenec 1917 
Nesouhlas s rozhodnutím Russkogo kongresa vyslovila i rusínská řeckokatolická církev v USA. Představitelé její hierarchie prohlásili, že nejlepší variantou pro Rusíny, občany Uherska, je zůstat po válce v Uhersku a požádat o autonomii.

léto 1917 
Během svého pobytu v Kyjevě se T. G. Masaryk poprvé zabýval problémem Podkarpatské Rusi. V jednáních s ukrajinskými politickými činiteli se snažil zjistit jejich představy o budoucnosti Haliče, Bukoviny a Podkarpatské Rusi. V té době ukrajinská politická elita usilovala pouze o autonomii Ukrajiny v rámci federalizovaného Ruska a nároky na území Podkarpatska byly nelogické. V Kyjevě existovaly určité plány ohledně Haliče a Bukoviny, ale o Podkarpatské Rusi tu nebyly žádné informace ani plány. Proto představitelé kyjevské Centrální rady nic nenamítali proti připojení „Uherské Rusi" k budoucímu československému státu.

listopad 1917 
Bolševický převrat a nastolení komunistické diktatury v Rusku. Rusofilové v rusínském prostředí doma i v USA ztratili nejen oporu, ale i politickou orientaci.

8. ledna 1918
President USA W. Wilson ve svém poselství americkému Kongresu vyhlásil 14 bodů, v nichž byly obsaženy základní zásady k ukončení války a uzavření míru. Pro Rusíny Uherska (podobně jako Slováky, ale i Čechy v Předlitavsku) byl nejvýznamnější 10. bod, v němž prezident hovořil o autonomii pro národy habsburské monarchie.

prof. Ivan Pop

Aktuality

Zobraziť všetky
31.08.2020

PRED 100 ROKMI... (VII) 100. výročie spoločného štátu ČECHOSLOVÁKOV a RUSÍNOV. Začlenenie PODKARPATSKEJ RUSI do ČSR

Môže Vás tiež zaujímať:   MÚZEUM V KNIHÁCH Československý svet v Karpatoch     https://www.rusyn.sk/ceskoslovensky-svet-v-karpatech-ceskoslovensky-svet-v-karpatoch-cechoslovackyj-svit-v-karpatach/ Československý svet v Karpatoch 2   http…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.08.2020

Uchádzame sa o Vašu priazeň. 2% z Vašich daní pre aktívnych Rusínov

V roku 2019 sme aj vďaka Vašej podpore: - zaznamenali ďalšie životné príbehy Rusínov v rámci projektu ORAL HISTORY, - zorganizovali  Stretnutia pri... s premiérou vlastného dokumentárneho  filmu V osídlach veľmocí    (tento nás dokument odv…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
02.08.2020

Košice pred sto rokmi: Vytrimať, Čechoslováci sa vybíjajú, radila maďarská propaganda

Čo písali noviny kedysi. Letáky maďarskej propagandy Naši maďarskí spoluobčania či v ich žurnáloch, či už osobne, ustavične chlácholia nás, že v Maďarsku nepadne teraz už ani slovo o Slovensku, akoby sa Maďari boli už spriatelili s tou myšli…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.07.2020

PIESNE MÁRIE ČOKYNOVEJ Z UBLE 

V skanzene Vihorlatského múzea v Humennom zaznejú najstaršie rusínske pesničky  Vihorlatské múzeum v Humennom a partneri pozývajú širokú verejnosť na hudobný koncert ľudových piesní regionálnych folkloristov pod názvom Piesne Márie Čokynovej …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.07.2020

Zasidav menšŷnovŷj vŷbor. Menšŷnŷ s’a rychtujuť na perepys

U vitorok 28-ho jula 2020-ho roku prochodylo v Bratislavi, u vladnim hoteli Bôrik, XXXVII. Zasidaňa Vŷboru pro narodnostnŷ menšŷnŷ i etničnŷ grupŷ, poradnoho organu Radŷ vladŷ Slovac’koj republikŷ pro ľuďskŷ prava, narodnostnŷ menšŷnŷ i rodovu r…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
29.07.2020

Výzva Úradu vlády SR adresovaná obciam 

Úrad vlády Slovenskej republiky si Vás v súlade s § 7a ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 184/1999 Z. z.“) prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre n…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Nukať Paraska sušidku svižyma kolačami.
-Smačny... chvalyť. Truba vam dobri peče...!?
-Hej, ale ťiko hlupoj bišidy vyslucham, pokaľ ho do toho dokopam...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať