Československý svet v Karpatoch

Československý svět v Karpatech // Československý svet v Karpatoch,  ISBN 9788097177980

Autor: © Vladimír Kuštek

Reprezentatívna fotopublikácia, múzeum v knihe, viac ako 500 fotografií. Publikácia symbolicky obsahuje texty tak v českom (36 kapitol), tak slovenskom (2 kapitoly) a rusínskom jazyku (3 kapitoly). Pripomína tým, že spoločný štát, Československá republika, vznikol ako dielo troch štátotvorných národov, Čechov, Slovákov a Rusínov.

Viac o knihe:  Československý svět v Karpatech

Cena:  22,- €  + poštovné  // 550,- Kč + poštovné  
 

Československý svět v Karpatech 2 // Československý svet v Karpatoch 2,  ISBN 9788097345501 

Autor: © Vladimír Kuštek

Viac o knihe: Československý svet v Karpatoch 2

Cena: 15,40,- € + poštovné  //  399,- Kč + poštovné  
 

Malé dejiny Rusínov,  ISBN 9788097345518

Autor: © Ivan Pop

Viac o knihe: Malé dejiny Rusínov

Cena 10.- € + poštovné // 250.- Kč + poštovné 
 

Hospodársky a sociálny vývoj Podkarpatskej Rusi 1919-39,  ISBN 9788097345525

Autor: © Juraj Žadanský 

Viac o knihe: Hospodársky a sociálny vývoj PR 1919-39

Cena: 15,40,- € + poštovné  //  399,- Kč + poštovné  
 

Distribúciu kníh v ČR zajišťuje společnost : Kosmas, s.r.o. a na Slovensku: IKAR. s.r.o. 
Žiadajte v dobrých obchodoch.

Objednávajte TU:  kpx128@gmail.com     
                              rusyn@centrum.sk 


Objednávam si publikáciu:
- Československý svet v Karpatoch,  počet ks 
- Československý svet v Karpatoch 2,  počet  ks 
- Malé dejiny Rusínov, počet ks 
- Hospodársky a sociálny vývoj Podkarpatskej Rusi 1919-39,  počet ks    

adresa objednavateľa

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Zastavyť policajt motor. Šofer ujo Vasyľ, kolo ňoho sydyť teta Paraska a vzaďi mala ďityna. Policajt davať ujkovi fukati. Namirjať 0,9 promile.
-To ne je možne, musyte maty zopsutyj aparat..., havryť ujko.
-Naj dychať aj vaša pańi, nukať rišiňa policajt.
Zajs rivnakyj tezultat/vysledok, zajs 0,9 promile.
-Ta naj nadychať i ďitysko, rozhodne policajt... i zajs 0,9 promile.
Uniformovanyj uznavať, že aparat hapruje i tak odchodyť ujko bez trestu.
-Vydyš, hvaryla jem ti, že borovička malomu ne uškodyť... raduje sja teta Paraska!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať