15. ročník festivalu rusínskej piesne Spevy môjho rodu pozná svojho víťaza

15. ročník festivalu rusínskej piesne Spevy môjho rodu pozná svojho víťaza
03.04.2019
Laureátom festivalu sa stala Ľudmila Lukáčová zo Svidníka

HUMENNÉ. V dňoch 24.-26. marca uskutočnili Rusínska obroda na Slovensku, Vihorlatské múzeum v Humennom, Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni a Matica slovenská v spolupráci s mestami Humenné a Medzilaborce 15. ročník celoslovenského festivalu rusínskych ľudových piesní SPEVY MÔJHO RODU.

Na festivale sa na 4 koncertoch v Humennom a Medzilaborciach predstavilo 35 najlepších detských a mládežníckych spevákov rusínskych piesní z regiónov Snina, Medzilaborce, Humenné, Prešov, Stropkov, Svidník, Bardejov a Stará Ľubovňa za hudobného sprievodu ľudovej hudby, zloženej z učiteľov Súkromnej základnej umeleckej školy Kudlovská Humenné, Folklórneho súboru Chemlon Humenné a pozvaných hostí. Predníkmi ľudovej hudby boli Mgr. art. Vierka Hajduková, členka Štátnej filharmónie Košice a Štefan Gálik.

Výkony spevákov hodnotila odborná porota v zložení – doc. Vladimír Marušin, ArtD. – štátny radca MK SR, Mgr. Lenka Magurová, DiS.art. – hlasový pedagóg a Miroslav Dzijak, DiS.art. - pedagóg hudby.

Festival sa začal tvorivou dielňou dňa 24. marca 2019 v Humennom, na ktorej sa speváci učili spolupracovať s orchestrom, precvičili si svoje súťažné piesne a oboznámili sa so scenárom a réžiou programu. 25. marca 2019 sa o 9.00 a o 11.00 hod uskutočnili v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom dva festivalové koncerty, z ktorých druhý bol súťažný, hodnotený odbornou porotou. V tretí deň sa koncerty festivalu presunuli do Medzilaboriec, kde sa dňa 26. marca 2019 o 9.00 hod uskutočnil výchovný koncert a na záver i galakoncert s vyhodnotením festivalu a ocenením účinkujúcich. Ceny účinkujúcim odovzdali predseda Rusínskej obrody na Slovensku a kandidát za poslanca do Európskeho parlamentu Ing. Martin Karaš, tajomník Svetového kongresu Rusínov Vladimír Protivňák a metodik Vihorlatského múzea v Humennom Mgr. Miroslav Kerekanič.

Laureátom festivalu sa stala Ľudmila Lukáčová zo Svidníka, ktorá získala cenu primátora mesta Humenné. Následné ocenenia boli udelené takto: ceny predsedu ROS a kandidáta za poslanca Európskeho parlamentu Ing. Martina Karaša: Miroslava Chomová, Tamara Volochová, Vanda Marinčáková z Humenného, Helena Schirtová, Veronika ančáková a Marek Jasik z Radvane nad Laborcom, ceny primátora mesta Medzilaborce: Kornélia Senderaková a Zuzana Čulyová z Radvane nad Laborcom a Liana Olejárová zo Svidníka, ceny predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera: Lucia Kožinová, Samuel Horvat, Jakub Švec z Humenného, Stephanie Kováčová z Ortuťovej a Justína Schirtová z Radvane nad Laborcom, ceny Vihorlatského múzea v Humennom: Ema Hlinková z Litmanovej, Janka Magurová z Humenného, Katarína Senková z Uliča, Samuel Jozef Fejsák
z Uble a Ema Kenderešová z Koškoviec, ceny mesta Humenné: Ľudmila Kvašná, Sara Sokoľáková, Viktória Murmáková, Mária Ďurjanová a Nina Adameková z Humenného, ceny mesta Medzilaborce: Tamara Husťáková a Sofia Zara Baraníková zo Stakčína a Barbora Bačovčinová z Košaroviec, ceny Rusínskej obrody na Slovensku: Damián Pasternák z Košaroviec, Radoslav Štucka z Jakubian, Katarína Vygodová zo Svidníka, Timea
Korpoňová a Marianna Suváková zo Stropkova, Ema Švigárová z Humenného a Viktória Čerňanská zo Sniny.

15. ročník festivalu mal vynikajúcu úroveň, detskí speváci kvalitatívne rástli od koncertu na koncert. Potlesku divákov sa tešili najmä bývalé laureátky podujatia Vanda Marinčáková a Tamara Volochová, regule festivalu ale nedovoľujú bývalým laureátom zapojiť sa do súťaže o ďalší titul. Laureátom festivalu môže byť spevák v svojej kariére iba jedenkrát. Diváckemu záujmu sa tešili i jeho hostia – Folklórny súbor Chemlon Humenné, ktorý sa predstavil premiérovým tancom Utopená krása v choreografii doc. Vladimíra Marušina, ArtD., venovanému vysídlencom zo zátopovej oblasti Starina a Dievčenská spevácka skupina Bosoročky zo Súkromnej základnej umeleckej školy Kudlovská Humenné.

Jubilejný festivalový ročník bol venovaný vynikajúcej už nebohej speváčke Márii Čokynovej z Uble, ktorej piesne zazneli v repertoári humenských speváčok.

Programy konferovali Mgr. Marianna Železná a Ing. Martin Karaš, scenár Ing. Martin Karaš a Mgr. Miroslav Kerekanič, réžia programov Mgr. Miroslav Kerekanič, úprava piesní Štefan Gálik a Mgr. Miroslav Kerekanič, dokumentácia podujatia Juraj Kammer.

Koncerty festivalu sa tešili veľkému záujmu divákov, speváci účinkovali pred plnými divadelnými sálami v Humennom i Medzilaborciach, i záujmu rozhlasových i televíznych médií. Do videnia a počutia na ďalšom ročníku festivalu rusínskej piesne Spevy môjho rodu.

Výber spevákov pre zemplínsky región sa uskutoční už 10. mája 2019 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Všetkých záujemcov srdečne pozývame.

Ocenenie účastníkov 15. ročníka festival rusínskej piesne

Spevy môjho rodu 2019:
Laureát, cena primátora mesta Humenné: Ľudmila Lukáčová Svidník

Ceny predsedu ROS a kandidáta za poslanca Európskeho parlamentu Ing. Martina Karaša:
Miroslava Chomová ZŠ Švermova Humenné
Tamara Volochová ZŠ Laborecká Humenné
Vanda Marinčáková ZŠ Laborecká Humenné
Helena Schirtová ZŠ Radvaň nad Laborcom
Veronika Pančáková ZŠ Radvaň nad Laborcom
Marek Jasik ZŠ Radvaň nad Laborcom

Ceny primátora mesta Medzilaborce:
Kornélia Senderaková ZŠ Radvaň nad Laborcom
Zuzana Čulyová ZŠ Radvaň nad Laborcom
Liana Olejárová Svidník

Ceny predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera:
Lucia Kožinová ZŠ Darg. hrdinov Humenné
Stephanie Kováčová Ortuťová
Samuel Horvat ZŠ Darg. hrdinov Humenné
Jakub Švec ZŠ Pugačevova Humenné
Justína Schirtová ZŠ Radvaň nad Laborcom

Ceny Vihorlatského múzea v Humennom:
Ema Hlinková Litmanova
Janka Magurová ZŠ Hrnčiarska Humenné
Katarína Senková ZŠ Ulič
Samuel Jozef Fejsák ZŠ Ubľa
Ema Kenderešová ZŠ Koškovce

Ceny mesta Humenné:
Ľudmila Kvašná ZŠ Hrnčiarska Humenné
Sara Sokoľáková ZŠ Darg. hrdinov Humenné
Viktória Murmáková ZŠ Darg. hrdinov Humenné
Mária Ďurjanová ZŠ Pugačevova Humenné
Nina Adameková ZŠ Darg. hrdinov Humenné
Ceny mesta Medzilaborce:
Tamara Husťáková ZŠ Stakčín
Sofia Zara Baraníková ZŠ Stakčín
Barbora Bačovčinová ZŠ Košarovce

Ceny ROS:
Damián Pasternák ZŠ Košarovce
Radoslav Štucka Jakubany
Katarína Vygodová Svidník
Timea Korpoňová Stropkov
Marianna Suváková Stropkov
Ema Švigárová ZŠ Dargovských hrdinov Humenné
Viktoria Čerňanská FS Vihorlat Snina

AUTOR: Miroaslav KEREKANIČ
Podvihorlatské noviny
Naspäť na aktuality