15. výročia zriadenia Gréckokatolíckej metropólie na Slovensku

29.01.2023


Apoštolský nuncius sa zúčastnil osláv 

V sobotu 28. januára si duchovenstvo a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi pripomenuli v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 15. výročie od reorganizácie tejto cirkvi a jej povýšenia na metropolitný stupeň. Slávnostnej archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, spolu sním koncelebroval a homíliu ohlásil Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku a približne dve desiatky biskupov zo Slovenska a zahraničia.
 
V úvode svätej liturgie privítal Mons. Ľubomír Petrík, delegát ad omnia Prešovskej archieparchie, všetkých prítomných biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, predstaviteľov štátnej správy, samosprávy zo Slovenska a z Maďarska, predstaviteľov akademickej obce a všetkých veriacich prítomných či už priamo v katedrále, ale aj pri televíznych obrazovkách a rádioprijímačoch. Priamy prenos zo slávnosti vysielala štátna televízia RTVS a Rádio Lumen.
 
V homílii apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli, vyjadril veľkú radosť z toho, že môže ako zástupca Svätého Otca Františka byť prítomný na slávnosti. Povýšenie Gréckokatolíckej cirkvi na metropolitný stupeň pred pätnástimi rokmi, označil za veľkú métu, ale aj nový začiatok pre miestnu cirkev. Pripomenul aj dlhú cestu utrpenia Gréckokatolíckej cirkvi a gréckokatolíckeho spoločenstva na Slovensku, ktoré vždy zachovalo vernosť, a to obzvlášť počas dlhého obdobia náboženskej neslobody, kedy mnohí veriaci znášali veľké utrpenia a tvrdé prenasledovanie až po mučeníctvo. V homílii vyzdvihol aj viac ako 14 ročné pastoračné vedenie metropolitnej cirkvi a Prešovskej archieparchie emeritným arcibiskupom Jánom Babjakom SJ. Celej cirkvi adresoval aj tieto slová vďačnosti: „V mene Svätého Otca Františka, ktorého pokorne zastupujem na Slovensku, vám znovu opakujem: ďakujem. Pápež František je hrdý na vás všetkých, na spôsob, akým si zachovávate, žijete a ohlasujete vieru. Ďakujem a pokračujte v tom s rovnakým nadšením.“
 
V závere slávnosti prečítal Ľubomír Petrík pozdravný list, ktorý bol zo slávnosti adresovaný Svätému Otcovi Františkovi a následne zaznelo viacero ďakovných príhovorov. Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli odovzdal vladykovi Petrovi medailu od Svätého Otca Františka so slovami, že všetci veriaci si zaslúžia rovnakú medailu a obdiv a vďaku za to, s akou vernosťou a oduševnením zachovávajú a odovzdávajú vieru ďalším generáciám.
 
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska vyzdvihol vytrvalosť, vernosť a ohromnú regeneračnú Božiu silu, ktorou Gréckokatolícka cirkev oplýva. „Ani ostré sekery komunizmu ju nerozsekali, a verím, že ani ľahostajnosť liberálneho relativizmu neudusí túto našu, opakujem – našu cirkev byzantského obradu, ktorá celú Katolícku cirkev na Slovensku zobúdza a ťahá k väčšej angažovanosti a obetavosti.“ Povzbudzujúce slová predsedu KBS vyvrcholili pozvaním k jednote a vzájomnej inšpirácii medzi našimi cirkvami a farskými spoločenstvami, lebo „keď bratia dobre žijú pospolu motivujú aj neveriacich.“
 
Biskup východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Peter Mihoč poukazujúc na evanjeliovú stať o Kristovom premenení na hore Tábor, zdôraznil, že v každej cirkvi by mali byť prítomné tri stánky. Prvým je stánok litugie, ktorá je akýmsi charakteristickým obradovým znakom cirkvi, druhý stánok martýrie – svedectva a tretí stánok diakonie – služby. Biskup Mihoč povedal, že za 15 rokov metropolitného zriadenia vníma Gréckokatolícku cirkev ako veľmi sa posunula a rozvíja sa vo všetkých troch spomínaných smeroch.
 
Nakoniec sa prihovoril vladyka Peter Rusnák, ktorý prirovnal život Gréckokatolíckej cirkvi k životu Ježiša Krista. Rozmer Ducha, vody a krvi bol prítomný v Ježišovom živote a rovnako bol a je prítomný v Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá si prešla svojou smrťou aj zmŕtvychvstaním. Kristu ako vinič jej dával vzrast a rozmach, s Kristom spoločne trpela a krvácala, zomrela a vstala z mŕtvych. Vladyka ďalej zacitoval žalm 128, ktorý môže byť charakteristickým vyjadrením života našej cirkvi.
 
Svätú liturgiu spevom doprevádzal kňazský zbor sv. Jána Damaského, ktorý bol doplnený bohoslovcami zo Zboru sv. Romana Sladkopevca.
 
Sprievodný program osláv 15. výročia reorganizácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku začal už v piatok 27. januára medzinárodnou vedeckou konferenciou, ktorá sa uskutočnila na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a zakončený bol slávením svätej liturgie v gréckom jazyku, ktorej v pondelok 30. januára v Katedrále sv. Jána Krstiteľa predsedal vladyka Manuel Nin OSB, apoštolský exarcha z Grécka.
 
Michal Pavlišinovič, autor 

zdroj:
https://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3788

Aktuality

Zobraziť všetky
30.04.2023

2% z Vašich daní. Uchádzame sa o Vašu priazeň

Združenie  inteligencie Rusínov  Slovenska IČO: 31 770 746 právna  forma:  občianske  združenie IBAN: SK5509000000005146855776  kontakt:  rusyn@centrum.sk    Oblasť pôsobenia: kultúra, kultúrno-osvetová činnosť  ******* Informácie o u…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.03.2023

Seriál STALO SA PRED 105 ROKMI (a)...

105. VÝROČIE VZNIKU SPOLOČNÉHO ŠTÁTU ČECHOV, SLOVÁKOV A RUSÍNOV.  VERSAILLSKA MIEROVÁ ZMLUVA 1919-2019. Začlenenie PODKARPATSKEJ RUSI do ČSR 20. decembra 1916 Na ponuku ústredných mocností reagoval prezident USA W. Wilson. Obrátil sa ku v…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
29.03.2023

Posledný zhasne... 

„Amerikán“ Warhol z rodiny emigrantov preslávil Medzilaborce, tie sa dnes vyľudňujú (reportáž) Medzilaborce sú jedným z miest, ktoré ukazujú príčiny vysokej popularity populistov a extrémistov. Odišiel odtiaľ každý šiesty. Primátor spomína ep…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
28.03.2023

Vojna na Ukrajine môže pomôcť rozvoju Zemplína

V hre je diaľnica Bratislava – Užhorod aj nové hraničné prechody Slovensko-ukrajinské pohraničie by sa donedávna dalo nazvať perifériou Európy, čo veľmi zaujímavo opísal Andrej Bán vo svojej knihe Slon na Zemplíne. Ruská agresia, ktorá sa …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
27.03.2023

Ivan Pop: Osobnosti našich dějín - GRABAR (Dobrjanská) Olga Adolfovna

  GRABAR (Dobrjanská) Olga Adolfovna  (pseudonym Olga Chrabrová) (*25.12.1843, Banská Šťavnica, dnes Slovensko - † květen, 1930, Moskva, Rusko), rusínská politička rusofilského směru. Dcera rusínského politika A. Dobrjanského, manželka poslance u…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
13.03.2023

Keď pripadla Podkarpatská Rus Sovietskemu zväzu, desať rokov sa nemohli vysťahovať za otcom do Československa

Za socialistickou železnou oponou existovala ešte jedna železná opona. Práve tá rozdelila rodinu Popovičovcov z Mukačeva na desať rokov. Otec žil v Bratislave, jeho manželka s tromi deťmi zatiaľ živorila len kúsok za československou hranicou, v …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Mudrota ujka Vasyľa:
-Kiď sja porpľi rušajuť, ta to ušy...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať