Pozvánka do Starej Ľubovne

25.06.2021

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
|kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja|
si Vás dovoľuje pozvať na uvedenie publikácie do života
Chorovody na Slovensku
Mgr. Katarína Babčáková, PhD.
25. jún| 15.30 h
Múzeum ľudovej architektúry pod hradom Ľubovňa
 
Publikácia predstavuje výsledky návratného a záchranného terénneho výskumu
a archívneho výskumu chorovodov na našom území. Charakterizuje formálnu,
štrukturálnu, ale i funkčnú a symbolickú rovinu týchto tanečných prejavov
zo skupiny kruhových a reťazovitých tancov. Analýza desiatich chorovodných
cyklov je doplnená prehľadom chorovodných foriem z viac ako 200 lokalít.
Doplenená je aj charakteristikou špecifických miest, termínov konania,
účastníčok chorovodov a symbolických textových motívov, ako aj
priestorových foriem. Etnomuzikologická analýza týchto cyklov z pera
Mgr. Alžbety Lukáčovej, PhD. je doplnená kapitolou o etnomuzikologických
špecifikách sprievodných piesní. Súčasťou publikácie je i metodická kapitola
o možnostiach výučby tohto tanečného typu pre potreby tanečnopedagogickej
praxe.

Obradové tance sú pre nás pozostatkami starého sveta. Sveta, v ktorom mal
tanec svoje nezastupiteľné miesto pri každej významnej životnej zmene človeka
a sviatočnej kalendárnej príležitosti. Mal v sebe symbolické významy, ktoré
obrady dopĺňali, vysvetľovali či spoluvytvárali. Obradové tance pre nás tvoria
sofistikované, vzácne, takmer stratené tanečné dedičstvo. Ich význam
v rituáloch, ich špecifických formách, interpretoch, miestach, čase
a metaforách i v zvláštnej atmosfére možno pochopiť len pri poznaní minulosti,
zmýšľania a viery. Zvnútornené prežívanie účastníčok chorovodov a s nimi
spätých kolies bolo veľmi odlišné od atmosféry zábavných tancov. Formálne
ide o veľmi jednoduché tanečné prejavy, no v základných zložkách
sú chorovody pozostatkom najstarších tanečných vrstiev. Formálna stránka
kruhových a reťazovitých tancov sa javí ako univerzálny, historickými
obdobiami pretrvávajúci tanečný archetyp. Majú i oveľa hlbší,
funkčno-symbolický zmysel.
...tanec je i metajazykom, ktorý kóduje estetiku a kultúrne normy
spoločenstva.


Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Aktuality

Zobraziť všetky
25.07.2021

Pravoslávie. Vedenia cirkví vyzývajú k očkovaniu proti covidu. Čelia preto útokom

Metropolita Hilarion verejne obhajuje povinné očkovanie, ktoré zaviedli niektoré ruské regióny pre určité profesijné skupiny. V uplynulých týždňoch sa ruský metropolita Hilarion (Alfejev) dôrazne zastal očkovania proti ochoreniu COVID-19. Dok…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.07.2021

Starká dostala Rad matky-hrdinky, jej synov však predtým poslali do gulagu

Dejiny rodiny Kataríny Rakovskej sú späté s Podkarpatskou Rusou, miešajú sa v nich Rusíni, Česi, Rusi aj Maďari, demokracia a dlhé roky totality. V spomienkovom rozhovore sa dozviete veľa o veľkých aj malých dejinách, ktorá sa prevalili zmieš…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.07.2021

Maliara Moussona pozná najmä Zemplín, jeho obrazy výjavov z Michaloviec a vidieka majú hodnotu desaťtisíce eur

Historik Zemplínskeho múzea Martin Molnár rozpráva o živote maliara Teodora Jozefa Moussona, ktorý v Michalovciach prežil 33 rokov a zaznamenal nielen pestrosť tamojších krojov. Laici mimo Zemplína obvykle meno Teodor Jozef Mousson nepoznajú.…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.07.2021

Marka Staviarska: Loli paradička 2 nebude, s novým filmom ostavame na vichodze

Ťažko zohnať peniaze ďalej od Bratislavy. PREŠOV. Je tvorivou umelkyňou, ale zároveň aj racionálnou členkou rodinného klanu Staviarskych, ktorá drží kasu. Marka Staviarska je filmovou producentkou, ktorá stála za úspešnou komédiou Loli paradi…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
15.07.2021

Ivan Pop: Autonomie – rusínský sen a skutečnost 

  Podkarpatská Rus je z geopolitického a zeměpisného hlediska středoevropským regionem a její autochtonní obyvatelé, jihokarpatští Rusíni, sdíleli spolu se všemi národy tohoto regionu jeho složité dějiny. Avšak na rozdíl od jiných národů střední …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.07.2021

Maďari Slovákov tisíc rokov neutláčali, vážnejšie národnostné spory sa začali až na konci 18. storočia

Na konci 19. storočia sa rozšíril mýtus o maďarskej porobe, tú však Slováci pociťovali len krátko a nie všetci. Predstava o práve tisícročnej národnej porobe sa v slovenskej národoveckej komunite začala „udomácňovať“ v 30. rokoch 19. storočia…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Troma chlopami znasylňena teta Paraska:
- Joj jak dobri a bez hrichu…!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať