Aký je plán s výstavbou R4-ky od Prešova po hranicu s Poľskom?

21.03.2021


Poliaci s výstavbou rýchlostnej cesty napredujú, o tri roky budeme v Krosne či v Rzeszowe rýchlejšie

Za výstavbu rýchlostnej cesty R4 od Prešova po hranicu s Poľskom aktuálne beží online petícia, ktorú okrem iných podporuje aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, krajskí poslanci či samosprávy po trase plánovanej rýchlostnej cesty.

Ako sa však zdá, stále je to málo na to, aby bola táto cesta pre štát prioritou, a to i napriek tomu, že aj rezort dopravy stále opakuje, že ide o významný medzinárodný cestný koridor. Poradca ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala pre strategickú a krízovú komunikáciu a hovorca ministerstva Ivan Rudolf pre Podduklianske novinky povedal, že význam úsekov R4 od Prešova po poľskú hranicu je nesporný. „Tzv. Via Carpatia by odklonila intenzívnu nákladnú tranzitnú dopravu medzi Slovenskom a Poľskom z cesty I. triedy, ktorá prechádza intravilánmi obcí, s čím sú spojené aj negatívne dôsledky na život v týchto obciach,“ priznal Ivan Rudolf.

Útvar hodnoty za peniaze podľa neho spočítal aj celkový spoločenský prínos jednotlivých plánovaných úsekov, v ktorom zohľadňuje potenciál diaľnic a rýchlostných ciest znižovať nezamestnanosť. Analýzy IFP2 odhadujú, že existuje vplyv vybudovania ucelenej diaľnice na zníženie nezamestnanosti v regióne. „Z tohto dôvodu počítame pre hodnotené úseky diaľnic a rýchlostných ciest počet nezamestnaných, ktorí budú mať po dobudovaní úseku prístup na diaľničnú sieť,“ povedal poradca ministra dopravy Ivan Rudolf. Hodnoty spoločenskej priority pre jednotlivé úseky R4 ministerstvo zverejnilo na svojej internetovej stránke, kde majú aj zoznam priorít vo výstavbe ciest, kde jednotlivé úseky ciest R4 od Prešova po hranicou s Poľskom nie sú práve najvyššie. „V tejto súvislosti považujeme za potrebné vysvetliť, že Zoznam investičných priorít je analytickým podkladom pre vznik Harmonogramu priorít, v ktorom bude k jednotlivým projektom priradený aj finančný a časový rámec realizácie. Dokument nie je nemenný a mal by sa pravidelne aktualizovať na základe dopravnej situácie po dobudovaní infraštruktúry a vývoja socio-ekonomickej situácie v regióne,“ zdôraznil pre naše noviny poradca ministra dopravy Ivan Rudolf. ​Jednotlivé úseky R4 majú podľa neho takýto stav pripravenosti: 1. Prešov - severný obchvat II. etapa: Vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie na plný profil (rozhodnuté v súčinnosti s UHP); prebieha spracovanie dokumentácie pre ponuku (medzi prioritami už nefiguruje, lebo je vo vysokom stupni prípravy a je to nespochybniteľný projekt). 2. Lipníky - Kapušany (priorita 5); (4km) EIA (hodnotenie vplyvov na životné prostredie), DUR - (dokumentácia územného rozhodnutia), 3. Kuková - Lipníky: (priorita 91); (8km) EIA, 4. Giraltovce - Kuková: (priorita 28); (7km) - EIA, DUR, 5. Radoma - Giraltovce: (priorita 45); (8km) - EIA, 6. Rakovčík - Radoma: (priorita 32); (7km) - EIA, DUR, 7. Svidník - Rakovčík: (priorita 80) ; (6km) - EIA, 8. Svidník obchvat: zrealizovaný, 9. Ladomirová - Hunkovce: (priorita 77); (8km) - ÚR (územné rozhodnutie), DSP (dokumentácia stavebného povolenia), 10. Štátna hranica SK/PL - Hunkovce: (priorita 95); (8 km) - EIA.

Termíny realizácie jednotlivých úsekov budú stanovené na základe postupu prípravy projektovej dokumentácie, majetkovoprávneho vysporiadania a vydania potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení, a taktiež po zohľadnení možností zabezpečenia finančných prostriedkov, potrebných na ďalšiu prípravu a realizáciu.

-------

Poliaci sú vo výstavbe medzinárodnej rýchlostnej cesty, ktorá má prechádzať aj cez Slovensko, omnoho ďalej než my. V súťaži na projektovanie a výstavbu dvoch úsekov rýchlostnej cesty S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe a Miejsce Piastowe - Dukla bolo predložených celkovo dvadsať ponúk.

Ide o súčasť medzinárodného koridoru Via Carpatia. Spomínané súťažné konanie sa týka návrhu a výstavby rýchlostnej cesty S19 v úseku od križovatky Iskrzynia po križovatku Dukla, ktorá je rozdelená na dve časti: návrh a výstavba rýchlostnej cesty S19 na úseku od križovatky Iskrzynia (s križovatkou) po križovatku Miejsce Piastowe (s križovatkou), dlhý 10,3 km, a návrh a výstavba rýchlostnej cesty S19 v úseku od križovatky Miejsce Piastowe (bez križovatky) po križovatku Dukla (s križovatkou) v dĺžke 10,1 km.

Najnižšiu ponuku na cestu v úseku Iskrzynia - Miejsce Piastowe (10,3 km) predložilo konzorcium Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. - Lider i Aldesa Construcciones S.A. - Partner, a to 365 074 863,33 poľských zlotých, teda podľa aktuálneho kurzu 80 185 126,7 eur. Na realizáciu tejto investície bola pritom vyčlenená suma 579 978 658,40 poľských zlotých, teda 127 386 645,52 eur.

Ako sme už uviedli, 10,3 km dlhý úsek cesty bude s dvojprúdovou časťou s dvoma jazdnými pruhmi v každom smere. K dispozícii budú dve cestné križovatky (Iskrzynia a Miejsce Piastowe), pracovisko údržby ciest (OUD) Miejsce Piastowe, inžinierske stavby v miestach prechodu cez priečne prekážky (dva nadjazdy, päť cestných viaduktov, 11 mostov pozdĺž rýchlostnej cesty, prechod cez cestu S19) pre stredne veľké zvieratá, priechod pod inžinierskou stavbou pre stredné zvieratá, priechod pod inžinierskou stavbou pre malé zvieratá), bezpečnostné zariadenia na cestách a zariadenia na ochranu životnéh105 187 383,19 eur. o prostredia.

Najnižšiu ponuku na úsek Miejce Piastowe - Dukla (10,1 km) predložila spoločnosť Strabag Sp. z o.o., a to 478 907 636,94 poľských zlotých, teda podľa aktuálneho kurzu 105 187 383,19 eur. Na realizáciu tejto investície pritom Poliaci naplánovali sumu 704 621 111,18 poľských zlotých, teda 154 763 142,43 eur.

Ako sme už uviedli, 10,1 km dlhý úsek bude s dvojprúdovou časťou s dvoma jazdnými pruhmi v každom smere. Zahŕňa výstavbu križovatky Dukla, odpočívadlo po oboch stranách cesty pri obci Równe, inžinierske stavby v miestach priečnych priečok (tri estakády, päť viaduktov, šesť mostov, nadjazd pre veľké zvieratá, dve nižšie priechody pre zvieratá strednej veľkosti, dolný priechod pre malé zvieratá). Cesta bude vybavená prostriedkami na bezpečnosť a ochranu životného prostredia na ceste.

Predložené ponuky budú vyhodnotené podľa jasne stanovených kritérií. Poliaci predpokladajú, že ak sa nikto proti konečnému vyhodnoteniu ponúk nedovolá, budú zmluvy podpísané v treťom štvrťroku tohto roku. Dodávatelia prác budú mať 36 mesiacov na získanie kolaudačného rozhodnutia, teda na ukončenie výstavby niečo cez 20 kilometrov rýchlostnej cesty S19 na poľskom území, teda tesne za našou hranicou, ktorá aj nám uľahčí cestu napríklad nielen smerom na Krosno, ale napríklad aj smerom na Rzeszow.

(ps)

Aktuality

Zobraziť všetky
12.09.2021

Odbŷv s’a XVI. Svitovŷj kongres Rusyniv u Krynyci. Dišlo i ku neočekovanŷm zminam

Odbŷv s’a XVI. Svitovŷj kongres Rusyniv u Krynyci. Dišlo i ku neočekovanŷm zminam Po dvoch rokach znova strityly s’a Rusynŷ z ciloho svita. 10-ho i 11-ho septembra 2021-ho roku prochodyv u poľskim kupeľnim misti Krynyc’a XVI. Svitovŷj kongres …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
11.09.2021

11.09.2021 V ČÍSLECH

■ 19 mužů uneslo čtyři letadla. ■ 2977 lidí zemřelo při útoku a na následky zdravotních komplikací. ■ 2753 lidí zahynulo ve Světovém obchodním centru. ■ 343 z nich byli hasiči, 60 bylo příslušníků newyorské policie. ■ 157 pasažérů zemřelo na…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.09.2021

ANTON BESKID – POPREDNÝ RUSÍNSKY POLITIK PRVEJ POLOVICE 20. STOROČIA

V septembri 2020 uplynulo 165 rokov od narodenia jedného z najvýznamnejších rusínskych politikov vôbec– Antona Beskida. Pochádzal z malej šarišskej dedinky Hanigovce, ležiacej na južných svahoch Čergovských vrchov. Narodil sa 16. septembra 1855 …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.09.2021

10. septembra 1919 sa začlenila Podkarpatská Rus k ČSR

Dňa 10. septembra 1919 štáty Dohody podpísali s Rakúskom mierovú zmluvu v Saint-Germain-en-Laye. Súčasťou zmluvy bola aj tzv. Malá minoritná zmluva, ktorá potvrdila, že Podkarpatská Rus sa právoplatne začleňuje do ČSR. Šlo o územie s veľkosťou 1…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.09.2021

Kancelár gréckokatolíckej eparchie: Pápež František bude v Prešove počas byzantského obradu čelom k ľuďom, naši kňazi chrbtom

Pápež František niekoľkokrát aj verejne spomenul, že ako malý chlapec chodieval v Argentíne miništrovať do ukrajinského gréckokatolíckeho chrámu, hovorí kancelár, tajomník biskupa a tlačový hovorca Gréckokatolíckej eparchie Košice Martin Mráz. V…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.09.2021

ROZHOVOR. Vladyka Vasiľ o pápežovi Františkovi: Je to spontánny človek

Vladyka: Ohrozuje nás hnev, nie pandémia. Predtým, než sa súčasný košický gréckokatolícky eparcha CYRIL VASIĽ SJ vrátil na Slovensko, pôsobil v pápežskej kúrii vo Vatikáne na pozícii sekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Jeho funkcia mu …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Teta Paraska:
-Synonym mužskoj virnosty - treťij raz ženatyj a frajirka furt ta sama...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať