ANDREJ HNÁT (*19.9.1938 - †5.1.2022)

05.01.2022


HNÁT, Andrej - (19.9.1938 narodil sa vo Vyšnej Radvani, teraz Radvaň n/ Laborcom, okres Medzilaboce), kultúrno-osvetový pracovník, divadelný manažér, Andrej po skončení ruskej národnej i mešťanskej školy v rodnej obci, odchádza na štúdia do Bratislavy, kde je prijatý na štvorročnú Osvetovú školu, ktorú ukončil v 1958 roku maturitou. Po krátkom pôsobení na ONV, odbor školstva a kultúry v Bardejove vo funkcii inšpektora pre kultúru a po ukončení vojenskej základnej služby vo Výškove na Morave a Prahe v roku 1960 nastupuje do Ukrajinského národného divadla, teraz Divadla Alexandra Duchnoviča, na propagačno-organizačné oddelenie a v roku 1965 sa stáva jeho vedúcim.

Propaguje a organizuje predstavenia činohry a PUĽSu UND doma i v záhraniči. Od roku 1964 diaľkovo študuje na FF UPJS v Prešove. Za úspešnú kultúrno-osvetovú a spoločenskú činnosť mu v roku 1975 minister kultúry SSR Miroslav Válek udeľuje čestný titul Zaslúžilý pracovník kultúry. Okrem ČSSR s hrami činohry a programami PULSu cestuje, do mnohých štátov západnej Európy, oblastí ZSSR, Balkánu, a v roku 1972 aj na trojmesačné umelecké turné PULSu do USA a Kanady.

1.1.1981 nastupuje do funkcie umeleckého vedúceho PUĽSu, ktorý vedie až do roku 1990. Tvorivo sa podieľa na celosúborových programoch ako Vienok môj zelený, Krajší ako rozprávka, ale aj na žánrových programoch ako Divnaja novyna a Voskresenija deň. Spolupracuje so slovenským a českým filmom Horáli r. M.Ťapák - 1975 a Díky za každé nové ráno - podľa scenára H. Pawlovskej -1994. Taktiež spolupracuje s redakciou ukrajinsko a rusínskeho vysielania SRo v Prešove. V deväťdesiatych rokoch až do odchodu do starobného dôchodku opäť pracoval na manažmente divadla. Ako dôchodca spolupracoval s Rusínskou obrodou v Prešove hlavne ako pomocný redaktor Ľudových novín Rusínov Slovenska - НН ІнфоРусин.

Zomrel 5. januára 2022 v Prešove. Pochovaný bol v rodnej obci.

Vičnaja jemu pamjať !

*********

В середу 5-го януара у віці 84 років умер в Пряшові Андрій Гнат, русиньскый културный діятель. Народив ся 19-го септембра 1938-го року в селі Вышня Радвань, днесь Радвань над Лабірцьом. Цілый свій жывот присвятив културі Русинів, довгы рокы (од 1960-го року) робив як менежер днешніх професіоналных колектівів - Театру Александра Духновіча і Піддукляньского умелецького субору (ПУЛС) в Пряшові. За успішне културно-освітнє діятельство быв у 1975-ім році удостоєный честным тітулом Заслуженый працовник културы, котрый му передав тогдышній міністер културы Мірослав Валек. Oкрем Чехословакії з театралныма грами і проґрамами ПУЛС-у навщівив многы штаты Eвропы, а в році 1972 aбсолвовав і троймісячне турне ПУЛС-у по Споєных штатах Америкы, де мав колектів великый успіх. Од 1981-го року аж до одходу на пензію быв умелецькым шефом ПУЛС-у. О роботі в нашім театрі і ПУЛС-і написав многы статі, котры выходили на продовжіня в Народных новинках Інфо Русин. Андрій Гнат быв похованый в суботу 8-го януара в своїм роднім селі Радвань над Лабірцьом.

Вічная йому память !

Aktuality

Zobraziť všetky
22.01.2022

Koniec divokej výstavby, správca nechce v Poloninách zruby

Starosta sa bojí, že dostanú omrvinky. STAKČÍN, ZBOJ, ULIČ. Do Národného parku Poloniny pritečie z Plánu obnovy a odolnosti osem miliónov eur. Miestni pripravujú projekty. Ktoré budú úspešné, rozhodne výberová komisia zložená zo zástupcov …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
20.01.2022

SOBD 2021. Rusíni: národnosť 1 - 23 476, národnosť 2 - 39 810, materinský jazyk - 38 679

Národnosť Žilinský kraj s najvyšším podielom slovenskej národnosti Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa v otázke „Aká je vaša národnosť?“ k slovenskej národnosti prihlásilo 83,8 % obyvateľstva, čo predstavuje takme…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.01.2022

115 rokov od narodenia akademika Dionýza Ilkoviča

Dionýz Iľkovič bol vedeckým pracovníkom, ktorý si získal uznanie vo svete svojou tvorivou činnosťou v oblasti polarografie, ale aj nezabudnuteľným učiteľom viacerých generácií fyzikov a inžinierov a v neposlednom rade jedným zo zakladajúcich čle…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
14.01.2022

Kandráč: Ak by sme Hej, sokoly! naspievali pred desiatimi rokmi, ľudia by to neprijali

Ak by sme Hej, sokoly! naspievali pred desiatimi rokmi, ľudia by to neprijali Ľudová skupina Kandráčovci existuje už pätnásť rokov a za ten čas sa stala fenoménom slovenskej hudobnej scény. Už dávno nevypredávajú koncerty iba na východnom Slo…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
14.01.2022

Kollárovci. Profitujú vďaka nám aj zarytí folkloristi, ktorí nás kritizujú

Rozhovor s Tomášom Kollárom, spevákom a manažérom jednej z najznámejších ľudových skupín na Slovensku. Súrodenci z obce Kolačkov pri Starej Ľubovni si ako mladí založili ľudovú kapelu a hraním na svadbách a oslavách si privyrábali na štúdium.…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.01.2022

Příběhy hrdinů: padlý obránce Podkarpatské Rusi

O pomalé agonii Československa po mnichovské dohodě a okupaci českých zemí se často uvádí, že se tak stalo „bez jediného výstřelu“. To není pravda – mezi květnem 1938 a březnem 1939 přišlo o život nejméně šest stovek vojáků československé branné…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Paraska:
-Včera jem pomyla oblaky - dnys sja rozvydňalo o piv hodyny skoriše...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať