Andrej Patrus (1917–1980). PORTRÉTY LIDÍ ZAVLEČENÝCH DO SOVĚTSKÉHO SVAZU PO SKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

02.06.2021


Zatčen 12. října 1947

Vězněn: 1939 Kamenec Podolský; 1947–1956: Moskva (Lefortovo), Rečlag (6. táborové oddělení)

Andrej Patrus se narodil 29. března 1917 v obci Tereblja na Podkarpatské Rusi. Po studiích pracoval jako komunistický novinář ve stranickém časopise Hlas mládeže, pod uměleckým jménem Karpatský rovněž psal a vydával básně. Po záboru Podkarpatska Maďary utekl v září 1939 spolu s dvěma kamarády do Sovětského svazu. O měsíc později byli zatčeni příslušníky NKVD a uvězněni v Kamenci Podolském. V prosinci 1939 byl A. Patrus propuštěn na svobodu, jeho kamarádi skončili v Gulagu, odkud se už nevrátili.

Za války Patrus působil jako překladatel u velitele Čs. vojenské mise v SSSR plukovníka Heliodora Píky, podílel se na dokumentaci Čechoslováků vězněných v sovětských pracovních táborech a informování o jejich situaci  čs. exilové vládě v Londýně. Aniž by to věděl, v roce 1943 jej Klement Gottwald kvůli spolupráci s exilovou vládou vyloučil z KSČ.

Po válce Andrej Patrus pracoval v Užhorodě a mj. jako novinový redaktor oslavoval stalinský režim. V říjnu 1947 byl zatčen a převezen do lefortovské věznice v Moskvě. Vyšetřování se zaměřilo na jeho údajnou špionáž a nepřátelskou činnost namířenou proti SSSR a snahu získat  kompromitující důkazy proti Heliodoru Píkovi, k jehož zatčení se schylovalo v Praze. 11. prosince 1948 byl odsouzen k 25 letům odnětí svobody. Skončil v tzv. osoblagu, neboli v táboře se zostřeným dohledem i pracovními podmínkami, v 6. táborovém oddělení Rečlagu u města Vorkuta za polárním kruhem. Po Stalinově smrti v roce 1953 několikrát žádal o přešetření svého případu a propuštění na svobodu. V říjnu 1956 Nejvyšší soud SSSR nakonec rozhodl o prominutí zbytku jeho trestu a 24. listopadu téhož roku byl A. Patrus propuštěn a eskortován do své rodné vesnice. Později se usadil v Kyjevě, kde pracoval jako novinář a překladatel, vydal i několik básnických sbírek. Zemřel 9. května 1980.

K osudu Andreje Patruse více zde: DVOŘÁK, Jan – FORMÁNEK, Jaroslav – HRADILEK, Adam: Z vlastenců vlastizrádci. Příběh Andreje Patruse-Karpatského a Jakuba Koutného, spolupracovníků Heliodora Píky, kteří věděli příliš mnoho In: Čechoslováci v Gulagu III., Česká televize/ÚSTR, Praha 2019, s. 123–143.

Zdroj:
https://www.ustrcr.cz/uvod/portrety-lidi-zavlecenych-do-sovetskeho-svazu-po-skonceni-2-svetove-valky/#1

Foto::
Andrej Patrus

Aktuality

Zobraziť všetky
25.06.2021

Pozvánka do Starej Ľubovne

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni |kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja| si Vás dovoľuje pozvať na uvedenie publikácie do života Chorovody na Slovensku Mgr. Katarína Babčáková, PhD. 25. jún| 15.30 h Múzeum ľudovej ar…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.06.2021

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa alebo riaditeľky KULT MINOR pozná termíny vypočutí, mená uchádzačov a členov výberovej komisie

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) pokračuje v otvorených výberových konaniach, v ktorých hľadá najschopnejších odborníkov alebo najschopnejšie odborníčky do čela svojich organizácií. Budúci pondelok (21.6.) a utorok (22.6.) sa uskutoční neverejné …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.06.2021

Rusínský „Mnichov“: Podkarpatská Rus není jen nostalgie, ale 76 let českého nesplaceného dluhu

PETR JAVŮREK / analýza předseda Enfant terrible Tchéquie Zatímco Němce po válce Edvard Beneš odsunul z Československa bez haléře na západ a Maďary chtěl stejně tak bez haléře odsunout na jih, Rusíny rovnou odsunul se vším majetkem i celou je…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.06.2021

Optácia obyvateľov Zakarpatska v československo – sovietskych vzťahoch v rokoch 1945 - 1947

Permanentný vojnový konflikt a latentné etnické napätie, ktoré komplikujú situáciu na Balkáne v priebehu 90. rokov nás nútia zamyslieť sa nad tým, či opatrenia, ktorými sa svetové spoločenstvo snaží vyriešiť balkánsku krízu, sú efektívne a či ti…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.06.2021

Zaspomínal na svoje gymnaziálne časy

HUMENNÉ. Návštevy škôl po rokoch od ukončenia štúdia sú milou tradíciou študentov. Takto prišiel na svoje stredoškolské časy zaspomínať aj Štátny tajomník ministerstva do pravy a výstavy – Jaroslav Kmeť. Gymnázium armádneho generála Ludvíka S…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.06.2021

Historická Ruthénia nie sú iba Poloniny, park tmavej oblohy

AUTORSKÁ STRANA MICHALA HAVRANA Za Sninou, povedia vám, sa začína iný svet. Z ciest miznú bilbordy, posledný je na výjazde z mesta, vyzýva ľudí, aby sa v sčítaní obyvateľstva prihlásili k rusínskej národnosti. Na obchodoch sú dvojjazyčné nápi…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Paraska hvaryť mužovi.
-Vasyľu, mame veľo hosti, chybyť nam jedna stolička... Iď ku susidom a posyď pokaľ u nych.
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať