Bardejov. Výstava: Osobnosti rusínskej medzivojnovej histórie

Bardejov. Výstava: Osobnosti rusínskej medzivojnovej histórie
05.11.2019

V Kultúrnom a turistickom centre Bardejov sme minulý týždeň otvorili výstavu v spolupráci so Združením inteligencie Rusínov Slovenska - Osobnosti rusínskej medzivojnovej histórie. Výstavu predstavil jej autor - pán Ján Lipinský - predseda Združenia inteligencie Rusínov Slovenska a bývalý predseda Okrúhleho stola Rusínov Slovenska.

Zbierku obrazov rusínskych autorov zapožičal a odprezentoval predseda obvodnej organizácie Rusínov v Beloveži a člen výkonného výboru Rusínskej obrody na Slovensku - pán Peter Mikula, ktorý tieto diela zhromažďuje a tým zachováva kultúrne dedičstvo a históriu Rusínov.

Na vernisáži sa zúčastnila aj predsedníčka dozornej rady Rusínskej obrody na Slovensku, pani Viera Juričová a prednosta Okresného úradu v Bardejove, Ing. Miroslav Bujda. Súčasťou vernisáže bolo premietanie filmu V osídlach veľmocí – Zápas podkarpatských Rusínov o miesto v rodine európskych národov.

Združenie inteligencie Rusínov Slovenska vzniklo 27.11.1995 v Bratislave. V jeho prvom výkonnom výbore boli Michal Šteňo, Štefan Ladižinský, Elena Hajdová – Židovská, Michal Fecenko, Milan Andraš, Mária Chomová, Andrej Marčišin a Janko Lipinský. V r. 1997 podalo združenie úspešnú žalobu na Slovenský rozhlas za nerešpektovanie práv Rusínov v oblasti rozhlasového vysielania, v tom istom čase sa do povedomia širokej verejnosti dostalo združenie vďaka rozsiahlej prílohe o Rusínoch v mesačníku Občianska spoločnosť pod sugestívnym názvom - Kto chce vygumovať Rusínov z mapy sveta..., združenie prebralo na seba rozhodujúcu zodpovednosť v informačných kampaniach pred sčítaním obyvateľstva v rokoch 2001 a 2011. V súčasnosti sa združenie zameriava hlavne na popularizovanie dejín Rusínov, obhajobe ich základných ľudských práv a propagáciu používania materinského rusínskeho jazyka. Počas celého obdobia 20-ročnej existencie združenia bol jeho jediným predsedom doc. MUDr. Michal Šteňo, CSc.

Výstava pozostáva z 26 bannerov osobností, ktoré sa pričinili o zachovanie dedičstva a histórie Rusínov a 20 výtvarných diel rusínskych umelcov.

Zaujímavá a poučná výstava potrvá do 29.11.2019. Všetci ste srdečne vítaní!

Lívia Šarišská
Kultúrne a turistické centrum Bardejov

www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality