Busta Oleny Mandičovej-Šinály, pilotný projekt

10.06.2021


V predposledný aprílový deň sa uskutočnila panelová diskusia k projektu „Busta Oleny Mandičovej-Šinály“. Panelová diskusia sa realizovala za účasti vybranej skupiny odborníkov, umelcov, zástupcov rusínskych inštitúcii, organizácii a médií, rodinných príslušníkov Oleny Mandičovej-Šinály a v neposlednom rade osôb, ktorí stali pri zrode myšlienky oživenia mena Oleny Mandičovej-Šinály, ako aj vznikom myšlienky a organizácie Sochárskeho sympózia Oleny Mandičovej-Šinály v obci Habura a v konečnom dôsledku podnietili tvorbu busty tejto umelkyne. 

S ohľadom na súčasnú situáciu pandémie koronavírusu organizátori zvolili formu virtuálneho stretnutia.  

V panelovej diskusii boli prezentované výstupy pilotného projektu, ktorého žiadateľom, realizátorom a hlavným tvorcom bol akademický sochár Martin Ščepka v spolupráci s Nadáciou Drevený kostolík Habura. 

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť pilotné dielo (prototyp), prvotný model, resp. pôvodnú formu busty Oleny Mandičovej - Šinály, ktorá následne bude slúžiť ako vzor pre odlievanie originálu busty, ktorá v konečnej fáze projektu bude predstavovať umelecké dielo, ktoré by malo byť umiestnená na hrobe Oleny Mandčovej-Šinály v Košiciach.
 
Výstupy projektu boli sprevádzané  úryvkami o živote a diele Oleny Maničovej-Šinály, československej sochárky rusínskej národnosti, ktorá umelecký stvárnila  T. G. Masaryka a významné osobnosti rusínskeho národa. V rokoch  1921–1925 bola žiačkou Jana Štursu. Žila na Podkarpatskej Rusi, v Prahe, v Budapešti a nakoniec v Košiciach, kde je aj pochovaná. Bola vlastne prvou ženou výtvarníčkou na Slovensku, Podkarpatskej Rusi a možno aj v celom Československu, ktorá sa začala venovať monumentálnej plastike.

Ideovým východiskom pre vytvorenie diela bola prvá osobná účasť  akademického sochára Martina Ščepku na 0. ročník Sochárskeho sympózia v Habure (6.– 16.09.2018), na ktorom sa zúčastnení umelci dohodli, že nasledujúce ročníky Sochárskeho sympózia budú niesť názov Sochárske sympózium Oleny Mandičovej-Šinaly. V neposlednom rade ambícia zúčastnených umelcov vytvoriť osobité, unikátne umelecké dielo, ktoré bude akýmsi vyznaním, resp. obdivom, spomienkou a oživením mená Oleny Mandičovej-Šinaly, ktoré by následne mohlo byť umiestnené na jej hrobe v Košiciach. Na 0. ročník Sochárskeho sympózia následne nadväzovali 1. ročník Sochárskeho sympózia Oleny Mandičovej-Šinály (26.8. – 1.9.2019) a  2. ročníku Sochárskeho sympózia Oleny Mandičovej-Šinály (19. – 30.8.2020) v Habure.  

Jedným z hlavných prínosov projektu „Busta Oleny Mandičovej-Šinály“ bolo  prejaviť uznanie a spomienku zástupcov umeleckej obce na rusínsku umelkyňu, ktorá upadla do zabudnutia a ktorá si zasluhuje veľký obdiv. Prostredníctvom umeleckého diela a jeho prezentácie sa tak môže široká verejnosť dozvedieť o živote a tvorbe Oleny Mandičovej-Šinály.

Projekt bol podporený dotáciou z Fondu na podporu kultúrny národnostných menšín, výraznou mierou mal napomôcť zmierniť dosah koronakrízy na mladých umelcov a podporiť ich tvorbu a prezentáciu.

Je to pilotný projekt, resp. 1. fáza projektu, ktorý vzhľadom k objemu finančných prostriedkov bol zameraný na obmedzený rozsah konečného riešenia. Bol zameraný na tvorbu koncepcie, naštudovanie analógii, modelovanie a formovanie prototypu busty.  Tento pilotný projekt by mal do určitej miery otestovať pripravenosť uvedeného diela pre jeho následnú druhú fázu, ktorou bude odlievanie a konečné osadenie na pietne miesto, t.j. hrob Oleny Mandičovej-Šinály v Košiciach.

-mš-

Aktuality

Zobraziť všetky
02.12.2021

Lúčime sa – Janko Štefánik...

Nad ránom 19. novembra nás vo veku 96 rokov navždy opustil posledný priamy účastník odboja v II. svetovej vojne z okresu Svidník Janko Štefánik. Ako 17-ročný mladík v lone Kobylnickej prírody sa stretával s ľuďmi, ktorí k nim domov prichádzali …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
02.12.2021

Zomrel posledný hrdina z Dukly: Ján Štefánik (†96) pomáhal partizánom a bojoval po boku s Červenou armádou

Hrdinovia pomaly odchádzajú. Pred niekoľkými dňami skonal posledný slovenský vojak, ktorý bojoval v 2. svetovaj vojne na Dukle. Jána Štefánika z Giraltoviec odviedli ešte v 19 rokoch a dostal sa do blízkosti Červenej armády. Na prežité bojové…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
01.12.2021

Dnes je 30. výročie zakarpatského referenda

1. december 1991 sa súčasne s celoukrajinským referendom o potvrdení Aktu o nezávislosti Ukrajiny v Zakarpatskej oblasti konalo aj miestne referendum o samosprávnom štatúte Zakarpatska ako súčasti samostatnej Ukrajiny. Pripomeňme si chronológ…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
01.12.2021

Konec impéria. Těžké probouzení Rusínů v novém státě – nezávislé Ukrajině

Українською мовою: https://www.rusyn.sk/knec-mper/ V polovině 80. let minulého století se Sovětský svaz ocitl na rozcestí. Tři úmrtí nejvyšších představitelů státu za sebou (L. Brežněv, J. Andropov, K. Černěnko) donutil vedení KSSS – průměrný…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.11.2021

Ve Vlaku svobody ji napadlo dát ruce vzhůru, ale nechtěla být za blázna

Dne 11. září 1951 prorazil železnou oponu rychlík z Prahy do Aše a převezl 110 cestujících do západního Německa. Seděla v něm i tehdy patnáctiletá Marie Kohoutová, studentka 2. ročníku chebského gymnázia. Přes těžkou nemoc, s níž v současnosti b…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.11.2021

Ako zadrôtovali československé hranice

Nový európsky západ sa od východu oddeľuje pohraničnými bariérami s ostnatým drôtom. Šesť rokov po prvom maďarskom plote na hraniciach so Srbskom vyrastajú podobné prekážky aj medzi Poľskom, pobaltskými štátmi a Bieloruskom. Pripomína to obdobie…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Žarlyva/revnyva Paraska pročitala Vasyľovy statusy na facebooku
i takoj ho lajkla kačalnycov/vaľkom...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať