Busta Oleny Mandičovej-Šinály, pilotný projekt

10.06.2021


V predposledný aprílový deň sa uskutočnila panelová diskusia k projektu „Busta Oleny Mandičovej-Šinály“. Panelová diskusia sa realizovala za účasti vybranej skupiny odborníkov, umelcov, zástupcov rusínskych inštitúcii, organizácii a médií, rodinných príslušníkov Oleny Mandičovej-Šinály a v neposlednom rade osôb, ktorí stali pri zrode myšlienky oživenia mena Oleny Mandičovej-Šinály, ako aj vznikom myšlienky a organizácie Sochárskeho sympózia Oleny Mandičovej-Šinály v obci Habura a v konečnom dôsledku podnietili tvorbu busty tejto umelkyne. 

S ohľadom na súčasnú situáciu pandémie koronavírusu organizátori zvolili formu virtuálneho stretnutia.  

V panelovej diskusii boli prezentované výstupy pilotného projektu, ktorého žiadateľom, realizátorom a hlavným tvorcom bol akademický sochár Martin Ščepka v spolupráci s Nadáciou Drevený kostolík Habura. 

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť pilotné dielo (prototyp), prvotný model, resp. pôvodnú formu busty Oleny Mandičovej - Šinály, ktorá následne bude slúžiť ako vzor pre odlievanie originálu busty, ktorá v konečnej fáze projektu bude predstavovať umelecké dielo, ktoré by malo byť umiestnená na hrobe Oleny Mandčovej-Šinály v Košiciach.
 
Výstupy projektu boli sprevádzané  úryvkami o živote a diele Oleny Maničovej-Šinály, československej sochárky rusínskej národnosti, ktorá umelecký stvárnila  T. G. Masaryka a významné osobnosti rusínskeho národa. V rokoch  1921–1925 bola žiačkou Jana Štursu. Žila na Podkarpatskej Rusi, v Prahe, v Budapešti a nakoniec v Košiciach, kde je aj pochovaná. Bola vlastne prvou ženou výtvarníčkou na Slovensku, Podkarpatskej Rusi a možno aj v celom Československu, ktorá sa začala venovať monumentálnej plastike.

Ideovým východiskom pre vytvorenie diela bola prvá osobná účasť  akademického sochára Martina Ščepku na 0. ročník Sochárskeho sympózia v Habure (6.– 16.09.2018), na ktorom sa zúčastnení umelci dohodli, že nasledujúce ročníky Sochárskeho sympózia budú niesť názov Sochárske sympózium Oleny Mandičovej-Šinaly. V neposlednom rade ambícia zúčastnených umelcov vytvoriť osobité, unikátne umelecké dielo, ktoré bude akýmsi vyznaním, resp. obdivom, spomienkou a oživením mená Oleny Mandičovej-Šinaly, ktoré by následne mohlo byť umiestnené na jej hrobe v Košiciach. Na 0. ročník Sochárskeho sympózia následne nadväzovali 1. ročník Sochárskeho sympózia Oleny Mandičovej-Šinály (26.8. – 1.9.2019) a  2. ročníku Sochárskeho sympózia Oleny Mandičovej-Šinály (19. – 30.8.2020) v Habure.  

Jedným z hlavných prínosov projektu „Busta Oleny Mandičovej-Šinály“ bolo  prejaviť uznanie a spomienku zástupcov umeleckej obce na rusínsku umelkyňu, ktorá upadla do zabudnutia a ktorá si zasluhuje veľký obdiv. Prostredníctvom umeleckého diela a jeho prezentácie sa tak môže široká verejnosť dozvedieť o živote a tvorbe Oleny Mandičovej-Šinály.

Projekt bol podporený dotáciou z Fondu na podporu kultúrny národnostných menšín, výraznou mierou mal napomôcť zmierniť dosah koronakrízy na mladých umelcov a podporiť ich tvorbu a prezentáciu.

Je to pilotný projekt, resp. 1. fáza projektu, ktorý vzhľadom k objemu finančných prostriedkov bol zameraný na obmedzený rozsah konečného riešenia. Bol zameraný na tvorbu koncepcie, naštudovanie analógii, modelovanie a formovanie prototypu busty.  Tento pilotný projekt by mal do určitej miery otestovať pripravenosť uvedeného diela pre jeho následnú druhú fázu, ktorou bude odlievanie a konečné osadenie na pietne miesto, t.j. hrob Oleny Mandičovej-Šinály v Košiciach.

-mš-

Aktuality

Zobraziť všetky
25.06.2021

Pozvánka do Starej Ľubovne

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni |kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja| si Vás dovoľuje pozvať na uvedenie publikácie do života Chorovody na Slovensku Mgr. Katarína Babčáková, PhD. 25. jún| 15.30 h Múzeum ľudovej ar…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.06.2021

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa alebo riaditeľky KULT MINOR pozná termíny vypočutí, mená uchádzačov a členov výberovej komisie

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) pokračuje v otvorených výberových konaniach, v ktorých hľadá najschopnejších odborníkov alebo najschopnejšie odborníčky do čela svojich organizácií. Budúci pondelok (21.6.) a utorok (22.6.) sa uskutoční neverejné …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.06.2021

Rusínský „Mnichov“: Podkarpatská Rus není jen nostalgie, ale 76 let českého nesplaceného dluhu

PETR JAVŮREK / analýza předseda Enfant terrible Tchéquie Zatímco Němce po válce Edvard Beneš odsunul z Československa bez haléře na západ a Maďary chtěl stejně tak bez haléře odsunout na jih, Rusíny rovnou odsunul se vším majetkem i celou je…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.06.2021

Optácia obyvateľov Zakarpatska v československo – sovietskych vzťahoch v rokoch 1945 - 1947

Permanentný vojnový konflikt a latentné etnické napätie, ktoré komplikujú situáciu na Balkáne v priebehu 90. rokov nás nútia zamyslieť sa nad tým, či opatrenia, ktorými sa svetové spoločenstvo snaží vyriešiť balkánsku krízu, sú efektívne a či ti…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.06.2021

Zaspomínal na svoje gymnaziálne časy

HUMENNÉ. Návštevy škôl po rokoch od ukončenia štúdia sú milou tradíciou študentov. Takto prišiel na svoje stredoškolské časy zaspomínať aj Štátny tajomník ministerstva do pravy a výstavy – Jaroslav Kmeť. Gymnázium armádneho generála Ludvíka S…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.06.2021

Historická Ruthénia nie sú iba Poloniny, park tmavej oblohy

AUTORSKÁ STRANA MICHALA HAVRANA Za Sninou, povedia vám, sa začína iný svet. Z ciest miznú bilbordy, posledný je na výjazde z mesta, vyzýva ľudí, aby sa v sčítaní obyvateľstva prihlásili k rusínskej národnosti. Na obchodoch sú dvojjazyčné nápi…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Vasyľu. ty sja dohvarjaš, sam zo sobov?!
-Hej, ta čom by jem ne pobisuduvav z mudrym čolovikom...?!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať