Československý svet v Karpatoch / Čechoslovackyj svit v Karpatach

Československý svet v Karpatoch / Čechoslovackyj svit v Karpatach
28.02.2019

Československý svet v Karpatoch
Чехословацькый світ в Карпатах
autor:  © Vladimír KuštekPredpokladaný termín vydania: február 2019

Fotografie na obálke:
Pohľad na modernú užhorodskú štvrť Galago, postavenú v období 1.ČSR
Huculská mama s dcérou v Jasini

Obálka a grafická úprava knihy:
© Katarína Rybnická, Katkat, s. r. o.

© Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, o. z.
Pribišova 8, 841 05 Bratislava
e-mail:rusyn@centrum.sk
http://www.rusyn.sk
 
Prvé vydanie.
Bratislava, 2018
rozsah: 260 strán, plnofarebne 
formát: 190x285mm
vysádzané písmom: Quercus, Storm Type Foundry
papier: Garda Patt Kiara
väzba: V/8  

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostnych menšín - KULT MINOR 2018

*******

Povedali o knihe...

"Úkol zmapovat — a faktický znovuobjevit — život, práci a kulturu československé společnosti na Podkarpatské Rusi úspěšně splnil obdivovatel krás podkarpatské krajiny, slovenský cestovatel Vladimír Kuštek. Vynaložil značné úsilí, aby rekonstruoval život českých a slovenských úředníků, četníků atd. zavátý časem. Fakticky tak vytvořil jejich zvláštní plnohodnotnou encyklopedii, sestavil unikátní cestopis Podkarpatské Rusi. Musím zdůraznit ještě jednu nadmíru pozitivní stránku práce autora. Je to jeho preciznost a nestrannost při líčení dějin rusínských měst, městeček a obci. Zajímavým fenoménem československého světa v kraji, objeveném autorem, byla účast českých a slovenských kulturních činitelů na procesu národního obrození Rusínů. Kniha je bohatě doplněna unikátními dobovými fotografiemi, písemnostmi, odznaky a pod., které mohou posloužit jako zajímavý materiál pro historickou sociologii..." 
Ivan Pop, historik


"Mimoriadne oceňujem spôsob, akým sa autorovi podarilo priblížiť našincovi tento multietnický, multikonfesionálny svet pod oblúkom Karpát. Vecne, bez predsudkov a emócií, s dôrazom na „suché fakty“, prezentované (aspoň pre mňa) mimoriadne pútavo, vzrušujúco. Vďaka Kuštekovi sa človek po týchto mestách, mestečkách, dedinkách, i po ich okolí, potuluje s pocitom ľahkej nostalgie, v atmosfére „hlbokého, ale dočasného mieru“.  V knižnici mám celý rad kníh a publikácií z tejto oblasti (literatúru faktu aj beletriu), ale až vďaka Kuštekovej knihe som si naplno uvedomil zvláštnu, neopakovateľnú príťažlivosť tohto regiónu, ktorý bol celé storočia súčasťou nášho sveta. Oceňujem aj striedme, vecné, s prihliadnutím na kontexty jednotlivých období, priblíženie „pred-republikovej histórie“ miest na Podkarpatskej Rusi. S množstvom mne neznámych, ale neobyčajne zaujímavých faktov, odrobiniek histórie, najrozličnejších názvov  (podnikov, bánk, hotelov i kaviarní), v ktorých dennodenne prebiehali pre vtedajšiu strednú Európu také typické „kaviarenské debaty“ v rámci pomerne fungujúcej „stredoeurópskej demokracie“... "
Eugen Gindl, scénarista a novinár


"Publikácia vzdáva hold práci tisícom Čechom a Slovákom, ktorí prišli v medzivojnovom období zveľaďovať rusínsky kraj. Obdivujem úsilie pomocou ktorého autor vydoloval z archívov, starých kroník, matrík, periodík a oslabenej kolektívnej pamäti mená a príbehy jednotlivcov, rodín, podnikateľov, remeselníkov, živnostníkov, učiteľov, duchovných, vojakov, „četníkov“, nositeľov i udržiavateľov fungujúcej občianskej spoločnosti v krátkom období medzi dvomi svetovými vojnami..." 
Ján Lipinský, za vydavateľa


"Kniha Československý svet v Karpatoch vychází u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR. Je koncipována jako „muzeum v knize“. Obrazově a dokumentárně autenticky přibližuje Podkarpatskou Rus z první poloviny minulého století z její československé éry. Právě proto symbolicky obsahuje texty jak v českém, tak slovenském a rusínském jazyce. Připomíná tím, že společný stát, Československá republika, vznikl jako dílo tří státotvorných národů, Čechů, Slováků
a Rusínů..."
Vladimír Kuštek, autor


*******
Obsah 
Československý svět v Karpatech — prof. Ivan Pop
Předmluva — Odkaz našich predků na Podkarpatské Rusi a výsledky československého úsilí v r. 1919 — 1939
Užhorod
Seredné
Antalovce
Nevické
Perečín
Turja Remety
Velký Berezný
Великый Березный
Užok
Čop
Svoboda a Stráž pri Čope
Berehovo — město, kde se daří dobrému vínu
Výlok
Mukačevo
Slováci na Podkarpatskej Rusi. Nový Klenovec
Činadievo
Svaljava
Свалявa
Volovec — podkarpatský Davos
Nižní Vorota (Nižní Verecky)
Mižhirja (Volové)
Koločava
Vinogradiv (Sevljuš)
Královo nad Tisou
Vyškovo nad Tisou
Iršava
Dovhé
Chust
Buštino
Ťačovo
Teresva
Тересвa
Dubové
Usť Čorna
Válečné obrázky z Brustur a ze sedla Pantyr
Slatinské Doly — město podkarpatských horníků
Velký Bočkov
Kobylecká Poljana
Rachov — středisko podkarpatských Huculů
Kvasy
Vandrovka do Jasině

-j-

 
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality