Fascinujúce, no stále neobjavené bohatstvo, v ktorom sú zapísané naše dejiny

15.09.2022


Kostoly Slovenska

Na neveľkom území Slovenskej republiky, kde sa dotýka latinská a byzantská kresťanská kultúra, máme obdivuhodné bohatstvo kostolov, v ktorých sú zapísané naše dejiny od 9. storočia až podnes lepšie ako v akýchkoľvek iných objektoch.

Stále sme ich však náležite neobjavili a neprezentovali svetu. Nielen početnosť, ale aj architektonická variabilita našich kostolov (rímskokatolíckych, evanjelických, gréckokatolíckych, reformovaných a pravoslávnych) je pritom výnimočná. Nájdeme u nás všetky štýly, s ktorými sa stretávame v Európe: predrománsky, románsky, gotika, barok, klasicizmus, secesia, funkcionalizmus a modernizmus.

Sme radi, že Svet kresťanstva prejavil záujem o výsledky nášho spoločného mapovania kultúrno-historického dedičstva, ktorému sa venujeme vyše desať rokov. V novej rubrike Kostoly Slovenska vám budeme postupne prinášať údaje z fascinujúceho sveta slovenských kostolov.

Opierať sa pritom budeme najmä o údaje, ktoré obsahuje naša nová interaktívna webová stránka www.kostolyslovenska.sk.

Pod označením kostol sa rozumie posvätná budova určená na božský kult, do ktorej veriaci majú právo prichádzať, aby v nej najmä verejne tento kult vykonávali. Kostol sa môže stavať s výslovným písomným súhlasom diecézneho biskupa.

V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa pre kostoly používa označenie chrám (cerkev). Medzi kostoly nepatria kaplnky, modlitebne, zborové domy a synagógy.

Podľa posledného sčítania obyvateľov Slovenska z roku 2022 sa z celkového počtu 5 431 306 obyvateľov viac ako polovica (55,8 %) prihlásila k rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu. Nasleduje evanjelické vyznanie (5,3 %), gréckokatolícke (4 %), reformované (1,6 %), pravoslávne (0,9 %) a ostatné (2,1 %). Skupina bez náboženského vyznania predstavuje 23,8 percenta a v 6,5 % sa nepodarila zistiť príslušnosť.

Celkový počet kostolov u nás je 4 181. Podľa denominácií ide o takéto rozloženie: rímskokatolícke kostoly – 2647 (63,31 %), evanjelické kostoly – 541 (12,94 %), gréckokatolícke chrámy – 520 (12,44 %), reformované (kalvínske) kostoly – 311 (7,44 %), pravoslávne chrámy – 161 (3,85 %). Denominačnú rôznorodosť uzatvára jeden bývalý kostol Československej cirkvi husitskej.

Z celkového počtu miest a obcí na Slovensku – 2 927 sa len v 242 nenachádza ani jeden kostol. Najviac kostolov je v hlavnom meste Slovenska Bratislave (60) a Košiciach (43).

Počas obdobia socializmu (1948 – 1989) bolo na Slovensku postavených 218 nových kostolov, hoci stavať kostoly v tomto období bolo oficiálne zakázané. Ďalších 19 kostolov bolo prestavaných z inej budovy na kostol.

Od roku 1990 dodnes bolo postavených 596 nových kostolov a 95 bolo prestavaných na kostol z inej budovy.

Michal Hudák

Zdroj: 
https://svetkrestanstva.postoj.sk/113461/fascinujuce-no-stale-neobjavene-bohatstvo-v-ktorom-su-zapisane-nase-dejiny

Foto:
Gréckokatolícky Kostol Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. 
Autor: Zdenko Dzurjanin

Pravoslávny katedrálny chrám v Prešove. 
Autor: Zdenko Dzurjanin

Aktuality

Zobraziť všetky
23.09.2022

Vmer Havryjil Beskyd (1929-2022)

Prodovžŷteľ slavnoho rusyňskoho rodu. Jak informovala rodyna, u četver’ 22-ho septembra 2022-ho roku dobylo serdce velykoho rusyňskoho rodoľuba Havryjila Beskyda. Vmer u vici 92 rokiv, lem maru dniv pered svojima narodenynamy. Havryjila Besk…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
22.09.2022

Zomrel Nick Holonyak (1928-2022)

Americký vynálezca, priekopník LED technológie, syn rusínskych prisťahovalcov  Nick Holonyak zomrel 18. septembra 2022 v Urbane, Illinois.  Profesor Urbana-Champaign University of Illinois mal 93 rokov. Holonyakovi sa pripisuje vývoj prve…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
21.09.2022

Smišok 15_2022

Ujko Vasyľ dostal smsku od kamarata z Ruska: -Teper u nas nastupyv moment, kiď pozŷvajuť všŷtkŷch z oblaka skakaty...!   ******* Fotosmišok: Paraska na Laborci. Vovk i kapusta zostaly na berehu... 
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
20.09.2022

Dějiny Rusínů (b)

SLOVANSKÉ OSÍDLENÍ A PŘÍCHOD MAĎARŮ DO KARPAT (6.-10. století) Období nazývané stěhování národů ukončily po pádu říše Hunů slovanské kmeny, které překročily Karpaty a vstoupily na území Horního Potisí. Osídlování střední Evropy slovanskými km…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.09.2022

Hudba a história ako médium dialógu

Medzinárodný hudobný festival Pontes 2022 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom  Koncert svetových  populárnych melódií pod názvom Cesta okolo sveta za 80 dní v rámci 22. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu PONTES 2022 - Mosty porozumenia  …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.09.2022

Historik o Ladomirovej: Cintorín nie je len ruský

Obrubníky boli nešťastné. Rusi reagovali neprimerane, hodnotí. Historik MARTIN DROBŇÁK je predsedom Klubu vojenskej histórie Beskydy. Takmer dvadsať rokov sa intenzívne venuje dejinám prvej svetovej vojny. Je autorom mnohých publikácií, ak…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ:
-Samička pavuka "Čorna vdovica" zožre svojoho partnera takoj po pariňu.
Štatistična žena soj totu pasyju rozplanuje na cilyj žyvot..
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať