Fascinujúce, no stále neobjavené bohatstvo, v ktorom sú zapísané naše dejiny

15.09.2022


Kostoly Slovenska

Na neveľkom území Slovenskej republiky, kde sa dotýka latinská a byzantská kresťanská kultúra, máme obdivuhodné bohatstvo kostolov, v ktorých sú zapísané naše dejiny od 9. storočia až podnes lepšie ako v akýchkoľvek iných objektoch.

Stále sme ich však náležite neobjavili a neprezentovali svetu. Nielen početnosť, ale aj architektonická variabilita našich kostolov (rímskokatolíckych, evanjelických, gréckokatolíckych, reformovaných a pravoslávnych) je pritom výnimočná. Nájdeme u nás všetky štýly, s ktorými sa stretávame v Európe: predrománsky, románsky, gotika, barok, klasicizmus, secesia, funkcionalizmus a modernizmus.

Sme radi, že Svet kresťanstva prejavil záujem o výsledky nášho spoločného mapovania kultúrno-historického dedičstva, ktorému sa venujeme vyše desať rokov. V novej rubrike Kostoly Slovenska vám budeme postupne prinášať údaje z fascinujúceho sveta slovenských kostolov.

Opierať sa pritom budeme najmä o údaje, ktoré obsahuje naša nová interaktívna webová stránka www.kostolyslovenska.sk.

Pod označením kostol sa rozumie posvätná budova určená na božský kult, do ktorej veriaci majú právo prichádzať, aby v nej najmä verejne tento kult vykonávali. Kostol sa môže stavať s výslovným písomným súhlasom diecézneho biskupa.

V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa pre kostoly používa označenie chrám (cerkev). Medzi kostoly nepatria kaplnky, modlitebne, zborové domy a synagógy.

Podľa posledného sčítania obyvateľov Slovenska z roku 2022 sa z celkového počtu 5 431 306 obyvateľov viac ako polovica (55,8 %) prihlásila k rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu. Nasleduje evanjelické vyznanie (5,3 %), gréckokatolícke (4 %), reformované (1,6 %), pravoslávne (0,9 %) a ostatné (2,1 %). Skupina bez náboženského vyznania predstavuje 23,8 percenta a v 6,5 % sa nepodarila zistiť príslušnosť.

Celkový počet kostolov u nás je 4 181. Podľa denominácií ide o takéto rozloženie: rímskokatolícke kostoly – 2647 (63,31 %), evanjelické kostoly – 541 (12,94 %), gréckokatolícke chrámy – 520 (12,44 %), reformované (kalvínske) kostoly – 311 (7,44 %), pravoslávne chrámy – 161 (3,85 %). Denominačnú rôznorodosť uzatvára jeden bývalý kostol Československej cirkvi husitskej.

Z celkového počtu miest a obcí na Slovensku – 2 927 sa len v 242 nenachádza ani jeden kostol. Najviac kostolov je v hlavnom meste Slovenska Bratislave (60) a Košiciach (43).

Počas obdobia socializmu (1948 – 1989) bolo na Slovensku postavených 218 nových kostolov, hoci stavať kostoly v tomto období bolo oficiálne zakázané. Ďalších 19 kostolov bolo prestavaných z inej budovy na kostol.

Od roku 1990 dodnes bolo postavených 596 nových kostolov a 95 bolo prestavaných na kostol z inej budovy.

Michal Hudák

Zdroj: 
https://svetkrestanstva.postoj.sk/113461/fascinujuce-no-stale-neobjavene-bohatstvo-v-ktorom-su-zapisane-nase-dejiny

Foto:
Gréckokatolícky Kostol Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. 
Autor: Zdenko Dzurjanin

Pravoslávny katedrálny chrám v Prešove. 
Autor: Zdenko Dzurjanin

Aktuality

Zobraziť všetky
15.09.2023

P.R. MAGOCSI: TRADÍCIA AUTONÓMIE NA KARPATSKEJ RUSI

MAGOCSI, Paul Robert. The Heritage of Autonomy in Carpathian Rus’. Historický časopis, 2017, 65, 1, pp. 79-97, Bratislava. Bи можете знайти статтю українською TYT: Традиція автономії на Карпатської Русі включаючи Закарпаття  Keď sa Soviets…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
14.09.2023

Rozhovor: Kto sú Rusíni?

Profesor Michal Šmigeľ je Rusín a týmto etnikom žijúcim na úpätí Karpát vo viacerých štátoch sa aj ako historik z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zaoberá. Isté sympatie k Rusku pretrvávajú a časť Rusínov, ako aj Slovákov je podľa pr…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
13.09.2023

Koľkokrát chceli zabiť Jozefa Tisa

Koľko pokusov o atentát bolo na politika a neskôr aj prezidenta ľudáckeho štátu Jozefa Tisa? Podľa rôznych zdrojov minimálne päť. Vraj ho chceli zlikvidovať nacisti aj komunisti, Česi, Slováci, Nemci aj Rusi. Prečo sa žiadny pokus nevydaril, ba …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
12.09.2023

Ocenili najlepšie knihy PSK za rok 2022

Knihy roka 2022 Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sú známe. Spoznali sme najlepšie tituly pre deti i pre dospelých, náučné publikácie aj víťazné literárne diela v hlasovaní verejnosti. V poradí 6. ročník krajskej knižnej súťaže vyvrcholil v …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
11.09.2023

Ivan Pop: ILLÉS-ILYÁSEVICS József

ILLÉS-ILYÁSEVICS József ( *10.11.1871 Chust, dnes Ukrajina - †19.1.1944 Budapešť, Maďarsko), právník, maďarský politik rusínského původu. Patřil k té časti rusínské inteligence, jež se ztotožnila s idejí maďarského politického národa a maďarského …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.09.2023

Posvätný obraz alebo len kultúrne dedičstvo

Fascinujúco komplikované dejiny Rubľovovej Trojice Ikona Trojice nikdy nebola zvlášť uctievaná v Ruskej pravoslávnej cirkvi. O jej popularitu sa pričinili najmä svetskí odborníci. Trojica od Andreja Rubľova je nepochybne najznámejšou ruskou …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ: Kiby jem teper odrazu umer a dostal sja do pekla, jak skoro porozumľu, že už ne jem u roboťi...?
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať