GALERIA ANDREJ SMOLAK pokračuje s 1-eurovým nájmom

25.02.2020


SNINA. Prvé tohtoročné zasadnutie zastupiteľstva sa nieslo v znamení prenájmov nebytových priestorov v mestskom kultúrnom a osvetovom stredisku (MKOS). Väčšina prešla bez zaváhania poslancov, diskusiu otvorila až Galéria Andrej Smolák. Prekvapením bola žiadosť poslanca Alušíka o uvoľnenie z pozície konateľa Verejnoprospešných služieb Snina. A z tohto dôvodu bude v priebehu februára zvolané mimoriadne zastupiteľstvo. 

Už na decembrovom zasadnutí sa rokovalo o prenájmoch priestorov MKOS, no došlo k administratívnej chybe, kvôli ktorej bolo hlasovanie neplatné. Preto sa materiály už v správnej forme presunuli na január. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámerom činnosti Domu Matice slovenskej Snina v predmetnom nebytovom priestore bude organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí určených pre širokú verejnosť. Zmluva o nájme nebytových priestorov na obdobie do 31.12.2019. podľa uzatvorenej zmluvy má nájomca povinnosť uhrádzať nájomné vo výške 1 €/rok a preddavky na prevádzkové náklady vo výške 265,62 €/mesiac. Keďže zmluvný vzťah medzi MKOS v zastúpení premajímateľa Mesta Snina a Maticou slovenskou zanikol 31.12.2019, výstavnú sieň, pri ktorej sa nachádza aj predmetný priestor o výmere 17,66m2, začalo prevádzkovať MKOS. Avšak, je predpoklad, že kancelárske priestory budú aj naďalej využívané Domom Matice slovenskej, a preto je vhodné, aby J. Makariv prevádzkoval aj archív pri svojej kancelárii. Preto mu bol prenajatý. 

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) získalo do bezplatného prenájmu ako nezisková organizácia, občianske združenie priestor o výmere 53,96 m2. Zároveň požiadal o zníženie nájmu na 1€/rok. „Nakoľko služby úradovní regionálneho združenia ZMOS – sninský región využívajú všetky členské obce združenia a teda obce okresu Snina, ich účel je verejnoprospešný. Zároveň uvádzame, že mestu Snina bol znížený členský poplatok na 0,10 € na obyvateľa, zatiaľ, čo ostatné obce združenia platia 0,20 € na obyvateľa. Aj z toho dôvodu žiadame, aby bola cena prenájmu nebytových priestorov prehodnotená a znížená na 1 €,“ znela žiadosť Jána Vajdu, predsedu ZMOS Snina. Poslanci sa jednohlasne zhodli na schválení návrhu. Únia žien Slovenska Mestská organizácia Snina požiadala o zníženie nájmu, ktorého výška vyplýva zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov. Mesto tomuto občianskemu združeniu odobrilo bezplatný prenájom. „Pri výpočte platenia nájomného na rok 2020, výška pre našu organizáciu činí 975,6 € ročne. Pre nás je táto suma neúnosná a boli by sem nútené svoje pôsobenie v našom meste ukončiť. Naše finančné prostriedky nám s veľkou snahou pokrývajú náklady na jednotlivé aktivity a máme radosť, že sme to doposiaľ zvládli, a to aj vďaka príspevku od mesta,“ znelo zo žiadosti od Márie Dunajovej, predsedníčky Únie žien Slovenska – Snina. Otáznikom bol prenájom nebytových priestorov pre Galériu Andrej Smolák. Ten žiadal o prenájom, aký mu bol stanovený pred uplynutím prenájmu, t.j. nájomné za 1€ ročne, bez povinnosti platby prevádzkových nákladov.
 
Primátorka Daniela Galandová bola za zachovanie predmetného priestoru. S tým však niektorí poslanci nesúhlasili. „Pôsobí tam už dlhú dobu, určite urobil veľa dobrého, jeho činnosť je skvelá, ale ak sa na to pozrieme optikou spravodlivosti, takých subjektov je v meste veľmi veľa,“ uviedol Dušan Hačko. Podľa neho nie je hodný osobitného zreteľa, návrh preto nepodporil. Proti bol aj Vohar. „Chcem podotknúť, že Galéria Andrej Smolák je živnosť, podnikanie s adresou v bratislavskom Ružinove, čiže Snine ani neodvádza podielové dane. Dať niekomu nájom za jedno euro na päť rokov, je vysoká suma, aby sme ju len tak vyhodili,“ povedal. Žiadal, aby galéria platila nájom 700 €, ako je uvedené vo všeobecne záväznom nariadení. Reháková sa vyslovila ZA. „PR pre mesto, čo galéria za dlhé roky robila, je neodškriepiteľný,“ objasnila. Podľa nej je osobitný zreteľ vo vzťahu k školám. „Nie len v rámci výtvarného festivalu, ale aj mimo robí veľmi veľa, napríklad výtvarné súťaže základných škôl v našom meste,“ dodala.  Aj napriek protestom niektorých poslancov návrh prešiel v pomere: 11:7 (z dôvodu osobitného zreteľa bolo na schválenie potrených práve 11 hlasov). PROTI:6 (Alušík, Hačko, Jún, Kuchtanin, Pčola, Vohar), ZA: 11 (Gerboc, Hasin, Janko, Karľová, Kníž, Kulan, Potocký, Regec, Reháková, Vass, Vološin), ZDRŽAL SA: 1 (Todáková). 

-nikj-

Aktuality

Zobraziť všetky
31.08.2020

PRED 100 ROKMI... (VII) 100. výročie spoločného štátu ČECHOSLOVÁKOV a RUSÍNOV. Začlenenie PODKARPATSKEJ RUSI do ČSR

Môže Vás tiež zaujímať:   MÚZEUM V KNIHÁCH Československý svet v Karpatoch     https://www.rusyn.sk/ceskoslovensky-svet-v-karpatech-ceskoslovensky-svet-v-karpatoch-cechoslovackyj-svit-v-karpatach/ Československý svet v Karpatoch 2   http…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.08.2020

Uchádzame sa o Vašu priazeň. 2% z Vašich daní pre aktívnych Rusínov

V roku 2019 sme aj vďaka Vašej podpore: - zaznamenali ďalšie životné príbehy Rusínov v rámci projektu ORAL HISTORY, - zorganizovali  Stretnutia pri... s premiérou vlastného dokumentárneho  filmu V osídlach veľmocí    (tento nás dokument odv…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
02.08.2020

Košice pred sto rokmi: Vytrimať, Čechoslováci sa vybíjajú, radila maďarská propaganda

Čo písali noviny kedysi. Letáky maďarskej propagandy Naši maďarskí spoluobčania či v ich žurnáloch, či už osobne, ustavične chlácholia nás, že v Maďarsku nepadne teraz už ani slovo o Slovensku, akoby sa Maďari boli už spriatelili s tou myšli…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.07.2020

PIESNE MÁRIE ČOKYNOVEJ Z UBLE 

V skanzene Vihorlatského múzea v Humennom zaznejú najstaršie rusínske pesničky  Vihorlatské múzeum v Humennom a partneri pozývajú širokú verejnosť na hudobný koncert ľudových piesní regionálnych folkloristov pod názvom Piesne Márie Čokynovej …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.07.2020

Zasidav menšŷnovŷj vŷbor. Menšŷnŷ s’a rychtujuť na perepys

U vitorok 28-ho jula 2020-ho roku prochodylo v Bratislavi, u vladnim hoteli Bôrik, XXXVII. Zasidaňa Vŷboru pro narodnostnŷ menšŷnŷ i etničnŷ grupŷ, poradnoho organu Radŷ vladŷ Slovac’koj republikŷ pro ľuďskŷ prava, narodnostnŷ menšŷnŷ i rodovu r…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
29.07.2020

Výzva Úradu vlády SR adresovaná obciam 

Úrad vlády Slovenskej republiky si Vás v súlade s § 7a ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 184/1999 Z. z.“) prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre n…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Marča byla bars dobra ďivka, ne pyla, ne kuryla, po nočach ne huľala, chodyla spaty o 22:00h, vstavala o 6:00h... Byla tycha, spokijna
i poslušna... No kiď ju pustyly z vjazňici (basy), všytko sja razom zminylo...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať