Historik, nakladatel, rusínský buditel moderní doby

Historik, nakladatel, rusínský buditel moderní doby
29.10.2019

Valerij Padjak, jedna z  nejvýznamnějších osobností rusínského kulturního, vzdělanostního a  vědeckého života, letos v  létě oslavil šedesátiny. S  obdivuhodnou energií působí v různých oblastech. Těžko říct, která z jeho četných aktivit je nejdůležitější, dobré plody přinášejí snad všechny. Invenční a  pilný historik a literárně í vědec, autor významných publikací, pedagog, nakladatel, organizátor kulturního života.

Narodil se v  červnu 1959 v  Užhorodě, dětství prožil ve  Stavném, horské rodné obci svých předků. Krajina dětských let jakoby předznamenala pozdější zaměření Padjakových aktivit, tvoří totiž rozhraní tří rusínských oblastí – Podkarpatské, Prešovské a Lemkovské oblasti. Zde získal trvalou lásku k rusínskému jazyku. Patrně ho to také Inspirovalo k  studiu nejen rusínské, ale i  maďarské a  slovenské kultury a  umění. Na Užhorodské státní univerzitě vystudoval literární vědu, po  absolutoriu učil na  užhorodských středních školách. Později působil jako nakladatelský redaktor a  autor školních učebnic.

Po rozpadu Sovětského svazu se Ukrajina se stala nezávislým státem a pro energického a  invenčního Padjaka se otevřely nové příležitosti. Založil vlastní nakladatelství zaměřené na  hodnotnou, především odbornou a vědeckou literaturu. Během necelého dvacetiletí vydal ve  svém podniku na  300 publikací. Vlastní vědeckou činnost soustřeďuje zejména na literární historii; věnuje se dějinám rusínského písemnictví a dramatu. Vydal – a v některých případech objevil - řadu původních děl rusínských autorů, věnuje se sběru lidových písní, sleduje i poezii.

Valerij Padjak je dlouhá léta respektovaným účastníkem vědeckých konferencí v různých zemích Evropy i v zámoří, jeho odborné příspěvky jsou přijímány s  uznáním. Přednáší na Prešovské univerzitě, kde vzdělává odborníky pro rusínskou literaturu. Byl hlavním organizátorem nedělních škol pro rusínské děti, je předním aktivistou rusínských spolků. „Působení Valerije Padjaka je nedocenitelným vkladem do karpatoruského kulturního života,“ řekl o něm profesor Pavel Robert Magocsi z torontské univerzity. 

-ap-

Foto David Pilát
Podkarpatská Rus (Česko)
Naspäť na aktuality