Ivan Pop: Osobnosti našich dějín - KOVÁČ Ivan Ivanovič

02.06.2021


KOVÁČ Ivan Ivanovič (*2.6.1912 Zariča, dnes Ukrajina, †12.11.2002, Košice, Slovensko), právník, rusínsky politik rusofilského směru. Absolvoval ruské gymnázium v Mukačevu, studoval na UK v Praze, na univerzitě v Poznani (Polsko) a na maďarských univerzitách v Pécsi a Budapešti. V dobé studia v Praze organizátor rusinských rusofilských studentských spolků (Centralnyj sojuz podkarpatorusbych studěntov, Sojuz russkoj molodjožy Karpatskoj Rusi), redaktor novin Naš Karpatorusskij golos. V krizovém roce 1938 člen Centralnoj Russkoj Narodnoj Rady (CRNR rusofilská), podporoval její snahu o uskutečnění práva na autonomii Podkarpatské Rusi, avšak se zachováním integrity a suverenity ČSR.

Po jmenování první autonomní vlády Podkarpatské Rusi A. Bródyho byl tajemníkem ministra Š. Fencika, avšak jeho promaďarské sympatie nesdílel. Rozpad ČSR a obsazení Podkarpatské Rusi Maďarskem bylo pro I. Kováče osobní tragedií a ztrátou iluzí o jeho bývalých rusofilských patronech, z nichž se vyklubali maďarští patrioti. Maďarskými úřady byl kvalifikován jako politicky nespolehlivý a dán pod policejní dohled. Po přepadení SSSR Německem a vyhlášení války Maďarskem byl internován a poslán do tzv. pracovního tábora. Zkáza 1. a 2. maďarské armády ve Stalingradské bitvě donutila maďarskou vládu vyhlásit v zemi totální mobilizaci, během níž byly do armády mobilizovány i politicky nespolehlivé osoby. Na jaře 1943 narukoval i  I. Kováč a byl poslán na východní frontu. V roce 1944 za ústupu maďarských jednotek z Ukrajiny organizoval dezerci vojáků rusínského původu, byl prozrazen a hrozil mu trest smrti. Život mu zachránil rychlý průnik sovětských vojsk na území Maďarska po vystoupení Rumunska ze spojeneckého svazku s Německem, zmatek ve vyšších maďarských politických a vojenských kruzích a následné zhroucení maďarské armády.

Od září 1944 působil I. Kováč jako tlumočník ve štábu 2. Ukrajinské fronty pod velením maršála R. J. Malinovského. Válečná anabáze I. Kováče skončila ve Vídni. V květnu 1945 by! jmenován dočasnou maďarskou vládou se souhlasem Spojenecké kontrolní komise na území Madárska a jejího předsedy, sovětského maršála K. J. Vorošilova zplnomocněncem maďarského Červeného Kříže pro repatriaci maďarských občanů z němeclcých koncentračních táborů, se sídlem v Praze. Po splnění tohoto úkolu zažádal o obnovení čs. občanství a přistoupil k oživování rusinských studentských svépomocných spolků v Praze. Založil studentské noviny Zvězda a časopis Kostjor, nadaci pro pomoc rusínským nemajetným studentům (Fond stipendij dlja karpatoruských studěntov), zúčastnil se vydání encyklopedického almanachu Prjaševščina.

Tentokrát byla jeho sféra působení omezena malým počtem rusinských studentů přicházejících do Prahy jen z východního Slovenska. Podkarpatská Rus už byla v pevném sevření Moskvy, takže rusínští studenti se odtud do Čech dostat už nemohli. Dokonce i ti ze starších ročnílců, kteří chtěli dokončit studium na českých vysokých školách přerušené válkou, museli tajit svůj původ. Na základě Benešova dekretu č. 60/1945 o zbavení podkarpatských Rusínů čs. občanství byli vyhledávání českou policií a předávaní sovětským orgánům jako sovětští občané, i když de iure jimi ještě nebyli (dohoda o předání Podkarpatské Rusi SSSR vstoupila v platnost 1.1.1946). V říjnu 1948 byl I. Kováč zatčen StB a obviněn z účasti ve fašistickém hnutí na Podkarpatské Rusi ve 30. letech pod vedením Š. Fencika.

Později se prokázalo, že zatčení bylo provedeno na pokyn sovětské tajné služby. Začátkem roku 1949 StB byl předán sovětským agentům MGB (předchůdce KGB). Tajně, přes Vídeň a Budapešť byl odvlečen do SSSR. V Moskvě byl čs. občan I. Kováč odsouzen nechvalně známým Zvláštním poradním sborem (Trojka) MGB k lO rokům odnětí svobody. V Gulagu strávil 7 let, jeho spoluvězněm byl ruský spisovatel, disident Alexandr Solženicyn. Příbuzný I. Kováče propašoval přes hranice na Šumavě v batohu jeho tříletého syna do Německa, a posléze s ním emigroval do USA. Synu I. Kováče totiž hrozilo rovněž odvlečení do SSSR a umístění v sovětském dětském domově. Nyní je to úspěšný americký herec, režisér, ředitel divadla v Berkeley Georg Kovach. Během jednání prezidentů USA a SSSR Reagana a Gorbačova v roce 1988 byl členem americké delegace a po 40 letech měl možnost se setkat s otcem.

10.9.1956 se začátkem Chruščovových reforem bylo obvinění proti I. Kováčovi Vojenským kolegiem Nejvyššího soudu SSSR zrušeno, bylo mu uznáno jeho čs. občanství a povolen odjezd do ČSR. V Praze na hlavním nádraží však čekalo I. Kováče nemilé překvapení, zatčení agenty StB a další rok ve vězení na Pankráci, taková „socialistická karanténa". Po roce byl bez vysvětlení propuštěn a usadil se v Košicích. Učil ruský jazyk na univerzitě R J. Šafaříka, organizoval každoroční Puškinovy festivaly ruské poezie, 25 let stál v čele místního Ruského klubu. V 60. letech ostře polemizoval s prešovskými ukrajinizátory Rusínů. Napsal zajímavé vzpomínky (O dnjach bylych) jenže v komunistickém Československu nemohly být publikované. Prostřednictvím příbuzných byly propašovány do USA a uloženy v Solženicynově Všeruské memoárové knihovně ve Vermontu.

prof. Ivan Pop
 

Aktuality

Zobraziť všetky
25.06.2021

Pozvánka do Starej Ľubovne

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni |kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja| si Vás dovoľuje pozvať na uvedenie publikácie do života Chorovody na Slovensku Mgr. Katarína Babčáková, PhD. 25. jún| 15.30 h Múzeum ľudovej ar…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.06.2021

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa alebo riaditeľky KULT MINOR pozná termíny vypočutí, mená uchádzačov a členov výberovej komisie

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) pokračuje v otvorených výberových konaniach, v ktorých hľadá najschopnejších odborníkov alebo najschopnejšie odborníčky do čela svojich organizácií. Budúci pondelok (21.6.) a utorok (22.6.) sa uskutoční neverejné …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.06.2021

Rusínský „Mnichov“: Podkarpatská Rus není jen nostalgie, ale 76 let českého nesplaceného dluhu

PETR JAVŮREK / analýza předseda Enfant terrible Tchéquie Zatímco Němce po válce Edvard Beneš odsunul z Československa bez haléře na západ a Maďary chtěl stejně tak bez haléře odsunout na jih, Rusíny rovnou odsunul se vším majetkem i celou je…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.06.2021

Optácia obyvateľov Zakarpatska v československo – sovietskych vzťahoch v rokoch 1945 - 1947

Permanentný vojnový konflikt a latentné etnické napätie, ktoré komplikujú situáciu na Balkáne v priebehu 90. rokov nás nútia zamyslieť sa nad tým, či opatrenia, ktorými sa svetové spoločenstvo snaží vyriešiť balkánsku krízu, sú efektívne a či ti…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.06.2021

Zaspomínal na svoje gymnaziálne časy

HUMENNÉ. Návštevy škôl po rokoch od ukončenia štúdia sú milou tradíciou študentov. Takto prišiel na svoje stredoškolské časy zaspomínať aj Štátny tajomník ministerstva do pravy a výstavy – Jaroslav Kmeť. Gymnázium armádneho generála Ludvíka S…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.06.2021

Historická Ruthénia nie sú iba Poloniny, park tmavej oblohy

AUTORSKÁ STRANA MICHALA HAVRANA Za Sninou, povedia vám, sa začína iný svet. Z ciest miznú bilbordy, posledný je na výjazde z mesta, vyzýva ľudí, aby sa v sčítaní obyvateľstva prihlásili k rusínskej národnosti. Na obchodoch sú dvojjazyčné nápi…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Marčyne rozčaruvaňa:
-Mynulyj rik jem u zymi na svjata dakus vorožyla. Kvapkala jem horjačyj vosk zos svičky do vody. Vynyknuvšy figury mi prypomynaly mužskyj ud. Zaraduvala jem sja, podumala jem soj - konečňi dobroho chlopa najdu...!
Ňi, vkazalo sja, prosto cilyj rik 2014 byl ch**skyj!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať