Knižná novinka – Život starca Paisija Svätohorského, 2. diel

Knižná novinka – Život starca Paisija Svätohorského, 2. diel
18.05.2020

Na slovenskom knižnom trhu sa objavila dlho očakávaná novinka Život starca Paisija Svätohorského, 2. diel opisujúca dych vyrážajúci život svetovo uznávanej duchovnej osobnosti, gréckeho mnícha, ktorý okrem posvätnej hory Sinaj väčšiu časť svojho života prežil v kélii na hore Atos. Tam za ním prichádzali tisíce ľudí z celého sveta, kládli mu rôzne otázky a očakávali rady do života. Odnášali si od neho vzácne odpovede, ktoré nenašli nikde inde.

Prvý diel knihy sa na Slovensku stal bestsellerom a oslovil mladých i starších čitateľov. Druhý diel je obsahovo ešte silnejší, o čom svedčí fakt, že po vydaní životopisu v gréckom jazyku sa za niekoľko mesiacov predalo viac ako milión výtlačkov. Príbeh tohto nezabudnuteľného askétu bol preložený do mnohých svetových jazykov.

Druhý diel je doplnením a vysvetlením prvého, a starec Paisij je v ňom priblížený dôkladnejšie. Obsahuje životopisné príhody, ktoré sú usporiadané do tematických celkov. Medzi obidvomi dielmi je hlboká vnútorná jednota a po prečítaní prvého dielu starcovho životopisu človek lepšie pochopí jeho cnosti, dary a prínos, ktoré sú opísané v tejto knihe. Veľká časť životopisu je v podstate starcovou autobiografiou, ktorá praktickým a názorným spôsobom zachytáva rôzne príhody z jeho života.

V slovenskom jazyku ide v poradí už o tretiu knihu o starcovi Paisijovi, ktorý bol jedným z najväčších askétov minulého storočia a patrí k najvýznamnejším osobnostiam Svätej Hory Atos. Všetky tri knihy o tomto veľkom učiteľovi duchovného života sa navzájom dopĺňajú. Súčasnému človeku ponúkajú jedinečné riešenia a ukazujú mu smer v každodennom živote.

Autorom prekladu je prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., ktorý pôsobí na katedre filozofie FF UKF v Nitre. Špecializuje sa na byzantskú filozofiu, byzantskú antropológiu, patrológiu a grécky jazyk. Absolvoval prednáškové a výskumné pobyty na univerzitách v Grécku, Španielsku, Veľkej Británii, Belgicku, Slovinsku, Rusku, Poľsku, Rumunsku, Turecku, Českej republike a na Cypre. Získal viacero domácich i zahraničných ocenení. Okrem vedeckej a pedagogickej práce sa aktívne venuje prekladaniu vedeckých a odborných textov z gréckeho do slovenského jazyka.

Názov: ŽIVOT STARCA PAISIJA SVÄTOHORSKÉHO - 2. diel
Autor: Jeromních Isaak
Preklad z gréckeho jazyka: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Počet strán: 344
Prvé vydanie
Tlač: Polygrafické centrum, Bratislava 
ISBN 978-80-971806-3-8

Objednávka TU: 
https://www.duchovne-knihy.sk/p/407/zivot-starca-paisija-svatohorskeho-2-diel

Zdroj:
https://www.webnoviny.sk/knizna-novinka-zivot-starca-paisija-svatohorskeho-2-diel/
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality