Lekcia č. 1

Лекція 1 – Lekcija 1 – Lekcia 1
 
Русиньскый алфавіт (Русиньска азбука) – Rusyňskŷj alfavit (Rusyňska azbuka) – Rusínska abeceda
 
A а       а         a                                 
Б б      бе       b         
В в       ве       v
Г г        ге        h
Ґ ґ        ґе        g
Д д      де       d
Е е       е          e
Є є       йе        ie/je
Ё ё       йо        io/jo
Ж ж     же       ž
З з       зе        z
І і         і           i
Ї ї         йі         ii/ji
И и      и          y
Ы ы     ы         ŷ
Й й      йот      j
К к       ка        k
Л л      ел        l
М м     ем       m
Н н      ен        n
О о      о          o
П п      пе        p
Р р       ер        r
С с       ес        s
Т т       те        t
У у       у          u
Ф ф      еф       f
Х х       ха        ch
Ц ц      це        c
Ч ч       ча        č
Ш ш    ша       š
Щ щ    ща (шча) šč
Ю ю    йу        iu/ju
Я я       йа        ia/ja
ь          м(н)ягкый знак         mäkký znak
ъ          твердый знак            tvrdý znak
Поздравы і вінчованя – Pozdravŷ i vinčovaňa – Pozdravy a priania
 
Добре рано!              Dobre rano!    Dobré ráno!
 
Добрый день!           Dobrŷj deň!     Dobrý deň!
 
Добрый вечур!          Dobrŷj večur!  Dobrý večer!
 
Добру ніч!                 Dobru nič!       Dobrú noc!
 
Слава Ісусу Хрісту! (Одповідь: Слава навікы.)     Slava Isusu Christu! (Odpoviď: Slava navikŷ.)           Sláva Ježišovi Kristovi! (Odpoveď: Sláva naveky!)
 
Хрістос раждаєт ся! (Одповідь: Славіте єго!)       Christos raždajet sja! (Odpoviď: Slavite jeho!)         Kristus sa rodí! (Odpoveď: Oslavujte ho!
 
Хрістос воскрес! (Одповідь: Воістину воскрес!)   Christos voskres! (Odpoviď: Voistynu voskres!) Kristus vstal z mŕtvych! (Odpoveď: Skutočne vstal!)
 
Дай, Боже, щастя! (Одповідь: Дай, Боже, і Вам!)           Daj , Bože, ščasťa! (Odpoviď: Daj, Bože, i Vam!) Daj, Bože, šťastie! (Odpoveď: Daj, Bože, aj Vám!)
 
Вітай! (Одповідь: Дякую!)   Vitaj! (Odpoviď: Ďakuju) Vitaj! (Odpoveď: Ďakujem)
 
Вітайте в нас! (Одповідь: Дякую!/Дякуєме!)       Vitajte v nas! (Odpoviď: Ďakuju! / Ďakujeme!) Vitajte u nás! (Odpoveď: Ďakujem/Ďakujeme!)
 
Як ся ма(є)ш? (Одповідь: Дякую, добрї!)  Jak sja ma(je)š? (Odpoviď: Ďakuju, dobri!) Ako sa máš? (Odpoveď: Ďakujem, dobre!) * ма(е)ш – pri tomto slovese (часослово) existujú obe formy маш, маеш
 
Як ся ма(є)те Вы (вы)? (Одповідь: Дякую/дякуєме, добрї.)       Jak sja ma(je)te Vŷ(vŷ)? (Odpoviď: Ďakuju/ďakujeme, dobri.) Ako sa máte Vy? (Odpoveď: Ďakujem/ďakujeme, dobre!
 
Я ся маю  добрї.       Ja sja maju dobri. Mám sa dobre.
 
Тїшить ня/нас!          Ťišyť ňa/nas! Teší ma/nás!
 
І мене тїшить!           I mene ťišyť!   Aj mňa teší.
 
Прошу, подьте дале!            Prošu, poďte dale! Prosím, poďte ďalej.
 
Няй ся любить!         Ňaj sja ľubyť!  Nech sa páči!
 
Перебачте!    Perebačte!      Prepáčte!
 
Досвіданя!     Dosvidaňa!      Dovidenia!
 
Май ся!          Maj sja!          Maj sa!
 
Майте ся добрї!        Majte sja dobri!         Majte sa dobre!
 
Збогом!          Zbohom!         Zbohom!
 
Агой!   Ahoj!   Ahoj!
 
Чау!     Čau!    Čau!
 
Вшытко добре!         Všŷtko dobre! Všetko dobré!
 
Красный день!         Krasnŷj deň!    Pekný deň!
 
Приємный вечур!     Pryjemnŷj večur! Príjemný večer!
 
Вшытко найлїпше!   Všŷtko najľipše!          Všetko najlepšie!
 
Добру забаву!           Dobru zabavu!            Dobrú (príjemnú) zábavu!
 
Щастливу путь!         Ščatlyvu puť!   Šťastnú cestu!
 
Щастливо ся вернийте!       Ščastlyvo sja vernyjte!           Šťastne sa vráťte!
 
Няй вам смакує!       Ňaj vam smakuje!      Dobrú chuť!
 
На здравя!     Na zdravja!     Na zdravie!
Задача - Úlohа
 
Доповнийте слова: - Doplňte slová:
 
 ..... вечур! Добре ..... ! .....  ніч! Добрый ..... ! ..... .....
маєте? .....  путь! Слава ..... ..... ! ..... навікы!
 
Ключ к задачі: - Kľúč k úlohe:
 
добрый; рано; добру; день; як ся; щастливу; Ісусу Хрісту; слава


Kurz rusínskeho jazyka je pripravovaný podľa učebnice - Доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.
ПгДр. Кветослава Копорова: Русиньскый язык про зачаточників, Словеньска асоціація русиньскых орґанізацій – Русин і Народны новинкы, Пряшів 2011

Autor: Peter Medviď

> späť
 

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Z časiv davno mynulych: Ďidko i babka soj kupyly radio, take do zasuvky, na 220V. Zapnuly radio. Tycho. Dym.
-Vasyľu, ta čom nyč ne bisidujuť...?
-Začekaj, pokurjať, začnuť...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať