Medzilaborce s informačnými tabuľami už aj v rusínskom jazyku

03.04.2021


MEDZILABORCE. V meste pod Kamjanou sa domáci, ale ej cezpoľní môžu tešiť z nových informačných tabúľ v rusínskom jazyku.

Je ich spolu dvanásť a nachádzajú sa pri miestnych pamiatkach. Ich osadeniu predchádzalo množstvo práce, no po roku od prvotnej myšlienky sa podarilo. Myšlienka vznikla pred rokom a dostala sa do projektu o regionálny príspevok pod názvom Medzilaborce – Hlavné mesto Rusínov, v septembri 2020. Predložený projekt bol v obsahovom súlade so všetkými relevantnými dokumentmi strategického rozvoja na miestnej a regionálnej úrovni a Integrovanou stratégiou miestneho rozvoja CLLD MAS Laborec.

„Vychádzali sme zo zámeru Miestnej organizácie rusínskej obrody, aké riešenia je potrebné prijať, aby sme nielen zviditeľnili mesto, ale aj oživili turistický ruch, pri ktorom sme navrhovali novú formu informačného sprístupnenia pamiatok a dvojjazyčného označenia v meste. V súčasnosti zaujme ten, kto sa dokáže odlíšiť. A keďže špecifikom rusínskeho jazyka je jeho písaná forma – azbuka, a mesto Medzilaborce je s najväčším zastúpením Rusínov, rozhodli sme sa „zviditeľniť“ prostredníctvom dvojjazyčných (slovensko-rusínskych) nápisov, napríklad názvov ulíc, inštitúcií, škôl pamätihodností mesta či systému informačných tabúľ. Tomuto procesu predchádzali viaceré jednania s prednostom Okresného úradu v Medzilaborciach, na Miestnej akčnej skupine Laborec a s primátorom mesta, ktorí tento náš zámer podporili. Mesto Medzilaborce podalo projekt, ktorý bol úspešne posúdený do realizácie,“ ozrejmil Vladimír Protivňák, predseda Miestnej organizácie Rusínskej obrody v Medzilaborciach. 

Osadením moderných tabúľ na 12 miestach pri pamiatkach mesta v dvoch jazykoch chcela Rusínska obroda zaujať návštevníkov a podať im ucelenú informáciu o histórii daného miesta. Okrem toho na tabuli cez QR kódy môžu získať (po dopracovaní textov) informácie v štyroch jazykoch (slovenskom, rusínskom, poľskom a anglickom) a bližšie tak spoznať históriu tohto kraja. „Posunúť sa chceme ďalej už v tomto polroku osadením 4 tabúľ aj v miestnych častiach Vydraň a Borov. 

Podobné osadenie tabúľ v iných obciach bude predmetom rokovaní so starostami tam, kde majú významné pamiatky, veríme že sa im táto myšlienka zapáči ako prospešná,“ dodal Protvňák .

Reakcie obyvateľov boli zatiaľ pozitívne, hlavne u tých, ktorí sa zaujímajú o históriu a chcú ju poznať. „Veríme, že ich umiestnenie bude mať vplyv aj na výchovu mladej generácie a pri utvrdzovaní národnostnej identity obyvateľov,“ uviedol predseda.

Mesto Medzilaborce ako jediné na Slovensku dosiahlo v minulom sčítaní 2011 väčšie číslo prihlásených obyvateľov k rusínskej národnosti (2560 občanov) ako k slovenskej (2 419 občanov). V rámci okresu percento prihlásených k rusínskej národnosti bolo 42,47 % a predseda MO Rusínskej obrody verí, že sa počet minimálne potvrdí aj v nadchádzajúcom sčítaní 2021.

(nikj)


Foto
https://www.medzilaborce-urad.sk/

Aktuality

Zobraziť všetky
30.04.2021

2% z Vašich daní. Uchádzame sa o Vašu priazeň

názov:  Združenie  inteligencie Rusínov  Slovenska právna  forma:  občianske  združenie IČO: 31 770 746 sídlo:  Pribišova 8,  841 05 Bratislava  bankové spojenie:  0011494077/0900  SLSP, a.s. IBAN: SK56 0900 0000 0000 1149 4077ň kontakt:  …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
13.04.2021

Klient stacionára: Musíme, chceme žiť...

Mobilný tím z Prešova lieta po celom východe, zaočkoval už aj seniorov blízko Ukrajiny NIŽNÁ SITNICA. Mobilný očkovací tím z Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana vyrazil v pondelok z Prešova už pred šiestou ráno, aby sa krátko po si…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
12.04.2021

Při návratu na Zem byl Gagarin v nebezpečí. Dělat nemohl nic, musel jen čekat

Přesně před šedesáti lety, 12. dubna 1961, se uskutečnil historický let Vostoku 1. Sovětský kosmonaut Jurij Gagarin se stal prvním člověkem ve vesmíru. Mise ale neproběhla zcela podle plánu. Autobus drkotal po betonové silnici a pomalu se blí…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
08.04.2021

Narodnostnŷj vŷbor zasidav onlajn. Narodnostne vŷsŷlaňa sobi polipšŷť

V pjatnic’u 26-ho marca 2021-ho roku odbŷlo s’a spojene 39-te i 40-te zasidaňa Vŷboru pro narodnostnŷ menšŷnŷ i etničnŷ grupŷ Radŷ vladŷ Slovac’koj republikŷ pro ľuďskŷ prava, narodnostnŷ menšŷnŷ i rodovu rivnosť. Keďže v tim časi suť zaprova…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
08.04.2021

Kedy sa východniari dočkajú diaľnic? 

Diaľnica na Ukrajinu? Naša len pod Karpaty, poľská až do Kyjeva Mestám Košice a Prešov chýba málo a budú mať k dispozícii pohodlné obchvaty a s nimi lepšie pripojenie na diaľničnú sieť. V ich prospech hovorí tiež rebríček investičných pri…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
07.04.2021

Raději ruský Sputnik než čekat měsíce. Zájem Čechů o vakcínu je překvapivý

Podpora vakcíny Sputnik V je v Česku překvapivě vysoká. Pokud by jí úřady udělily výjimku, nechalo by si ji píchnout téměř čtyřicet sedm procent dotázaných, kteří dosud očkovací látku nedostali. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM/MARK…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Parasko, čom jes mi zajs pobigľuvala nohavici lem po kolina?
-A tiko raz ťa mam iši prosyty - šnuru na bigľajzi prodovžyty...?!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať