Na Masarykovom námesti v Bratislave znela rusínska hymna

11.09.2019

 
100. výročie pripojenia Podkarpatskej Rusi k Československu
Miesto konania:  Bratislava, 10.9.2019, 17:00h,  Námestie T.G. Masaryka


Reportáž STV ńájdete TU:  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/197780 


Program:
- slávnostný akt kladenia vencov,
- hymna ČSR, vrátane rusínskej časti,
- privítanie,  moderátorka Marianna Železná,
- príhovory hostí, J.E. Tomáš Tuhý, Agáta Pilatová,
- vystúpenie historika prof. Petra Švorca, PU,
- krátky kultúrny program, Marek Mochnač, Igor Kreta, 
- poďakovanie a pozvanie na prezentáciu filmu Podkarpatská rusínska maliarska škola. 

Sprievodný  program:
18:00-21:00h  IFJU SZIVEK, divadlo, Mostová 8, Bratislava
prezentácia dokumentárneho filmu  „Podkarpatská rusínska maliarska škola“  /28:30 min/
- príhovory: režisér Igr Sivák,  producent Ján Lipinský,
- pozvanie na pohár vína.

Slovenská televízia - STV 2
08.09.2019 15:20h PODKARPATSKÁ RUSINSKA MALIARSKA ŠKOLA /PREMIÉRA/
08.09.2019 15:50h V OSÍDLACH VEĽMOCI /REPRÍZA/ 
10.09.2019 14:55h PODKARPATSKÁ RUSINSKA MALIARSKA ŠKOLA /REPRÍZA/
Zmena programu vyhradená


Hlavným organizárom slávnostného pudujatia je/bolo  Združenie inteligencie Rusínov Slovenska,  v spolupráci  s Okrúhlym stôl Rusínov Slovenska, o. z. Ruthenia ensemble,  o.z. molody.Rusyny a Asociáciou rusínskych organizácii v Slovenskej republike.

Na počesť 100. výročia vzniku  sme zorganizovali niekoľko podujatí: vedeckú konferenciu Rusíni a Československo 1918-1938, výstavu Osobnosti rusínskej medzivojnovej histórie, natočili sme 2 dokumentárne filmy: V osídlách veľmoci a Podkarpatská rusínska maliarska škola a vydali reprezentatívnu fotopublikáciu Československý svet v Karpatoch  /v procese prípravy je  druhý diel tejto publikácie/.

Poďakovanie partnerom podujatia:

Prvá stavebná spoločnosť
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Ústav pamäti národa 
Slovenské národné múzeum.


Naše poďakovanie patrí aj Slovenskej talevízii za odvysielanie /nedeľa 8.9.2019/ obidvoch  našich  dokumentárnych filmov. 

Foto:
Na Masarykovom námesti v Bratislave znela rusínska hymna. 100.výročie pripojenia Podkarpatskej Rusi k ČSR.
Prvý zľava: J. E. Tomáš Tuhý, veľvyslanec ČR na SlovenskuHistorický kontext:
8. mája 1919  odhlasovala Centrálna národná rada Karpatských Rusínov  v Užhorode pričlenenie územia Podkarpatskej Rusi k Česko-Slovensku.

10. septembra 1919  medzi štátmi Dohody a Rakúskom bola podpísaná mierová zmluva v Saint-Germain-en-Laye.  Súčasťou zmluvy bola tzv. Malá minoritná zmluva, podľa ktorej  ( najmä články 10 až 13)  bola Podkarpatská Rus právoplatne začlenená do Československej republiky (územie o veľkosti 12 617 km2, na ktorom sa nachádzalo 487 obcí, obývaných celkom 585 500 obyvateľmi,  z ktorých bolo 372 500 Rusínov, 103 000 Maďarov, 80 000 Židov, 14 000 Rumunov, 12 000 Nemcov,  2 500 Slovákov a okolo 1 500 príslušníkov iných národností). Podľa článku 10 mierovej zmluvy sa Československo zaväzovalo, že: 1. zorganizuje rusínskej územie južne od Karpát v hraniciach určených hlavnými mocnosťami ako autonómnu  jednotku v čs. štáte a obdarí ju najvyššou mierou samosprávy, aká sa porovnáva s jednotnosťou štátu československého; 2. územie Rusínov južne od Karpát bude mať svoj osobitný snem. Tento snem bude vykonávať zákonodarnú moc vo všetkých jazykových, školských a náboženských otázkach, vo veciach miestnej správy a v ostatných otázkach, ktorými ho poveria zákony ČSR. Guvernér územia  Rusínov, ktorý bude vymenovaný prezidentom ČSR, bude zodpovedný rusínskemu snemu. Ustanovenia článku 12 mierovej zmluvy požadovali, aby úradníci na území juhokarpatských Rusínov boli vyberaní podľa možnosti z obyvateľov tohto územia. Článok 13 mierovej zmluvy požadoval, aby Podkarpatská Rus mala spravodlivé zastúpenie v zákonodarnom zbore ČSR.

Partneri:

PSS_Logo_Colour_4 

KMhorizonCMYK

UPN

snm
 
 

Aktuality

Zobraziť všetky
31.08.2020

PRED 100 ROKMI... (VII) 100. výročie spoločného štátu ČECHOSLOVÁKOV a RUSÍNOV. Začlenenie PODKARPATSKEJ RUSI do ČSR

Môže Vás tiež zaujímať:   MÚZEUM V KNIHÁCH Československý svet v Karpatoch     https://www.rusyn.sk/ceskoslovensky-svet-v-karpatech-ceskoslovensky-svet-v-karpatoch-cechoslovackyj-svit-v-karpatach/ Československý svet v Karpatoch 2   http…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.08.2020

Uchádzame sa o Vašu priazeň. 2% z Vašich daní pre aktívnych Rusínov

V roku 2019 sme aj vďaka Vašej podpore: - zaznamenali ďalšie životné príbehy Rusínov v rámci projektu ORAL HISTORY, - zorganizovali  Stretnutia pri... s premiérou vlastného dokumentárneho  filmu V osídlach veľmocí    (tento nás dokument odv…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
04.08.2020

Za zosnulým MUDr. Vasilom Čorňákom

Môj otec, MUDr. Vasil Čorňák, sa narodil  5. februára 1934 v rusínskej dedinke Čukalovce, okr. Snina,  vo veľmi skromných pomeroch maloroľníckej rodiny. Základnú školu absolvoval v rodnej obci, meštianku v Snine a maturitu absolvoval s vyznamenan…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
04.08.2020

Zomrel kardiochirurg MUDr. Vasil Čorňák

Vasil Čorňák,   † 28. júl 2020 Vičnaja jemu pamjať !
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
02.08.2020

Košice pred sto rokmi: Vytrimať, Čechoslováci sa vybíjajú, radila maďarská propaganda

Čo písali noviny kedysi. Letáky maďarskej propagandy Naši maďarskí spoluobčania či v ich žurnáloch, či už osobne, ustavične chlácholia nás, že v Maďarsku nepadne teraz už ani slovo o Slovensku, akoby sa Maďari boli už spriatelili s tou myšli…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.07.2020

PIESNE MÁRIE ČOKYNOVEJ Z UBLE 

V skanzene Vihorlatského múzea v Humennom zaznejú najstaršie rusínske pesničky  Vihorlatské múzeum v Humennom a partneri pozývajú širokú verejnosť na hudobný koncert ľudových piesní regionálnych folkloristov pod názvom Piesne Márie Čokynovej …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Vasyľ na baľi tancuje z obdarenov partnerkov...
-Slečna, kiď tak smotrju na Vaš hlubokyj dekolt, ne bojite sja, že perecholodyte cile svoje "ja"?
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať