Na nábřeží Dunaje zněla rusínská hymna

Na nábřeží Dunaje zněla rusínská hymna
28.10.2019

V Bratislavě stojí velký, skutečně důstojný pomník T. G. Masaryka, kopie sochy Ladislava Šalouna z  dvacátých let minulého století. Je na pěkném místě, na náměstí pojmenovaném po našem prvním prezidentovi. Právě na tomto symbolickém místě se letos 10. září uskutečnilo slavnostní kladení věnců na  památku stého výročí připojení Podkarpatska k Československé republice. Na  toto jubileum vzpomínají Češi, Slováci i  Rusíni ve  všech částech někdejší republiky. Jedním z dokladů je i bratislavská slavnost. Zorganizoval ji ZIRS – Spolek rusínské inteligence Slovenska, který stojí za  řadou zdařilých kulturních, společenských a edičních aktivit. Pietní shromáždění u Masarykova pomníku připravil vzorně. Jako na objednávku vyšlo i slunečné počasí.

K slavnosti se sešli Rusíni i Slováci, akci přišel pozdravit také velvyslanec České republiky na Slovensku Tomáš Tuhý. Na začátku zazněly tři hymny: česká, slovenská a  podkarpatoruská (Podkarpatskije Rusiny ostavte hlubokyj son). Tak za sebou, jak je kdysi dávno slýchali naši otcové a dědové … Po  slavnostním položení věnců následoval krátký program; úvodem promluvil velvyslanec ČR, Tomáš Tuhý, přednesl vřelý, historicky poučený a empatický projev; profesor Peter Švorc krátce a velice výstižně shrnul význam spojení podkarpatského regionu s  nově vzniklou Československou republikou v  roce 1919. Za  Společnost přátel Podkarpatské Rusi pozdravila shromážděním Agáta Pilátová. Na závěr zaznělo několik rusínských písniček za doprovodu akordeonu. Součástí akce bylo také promítání dokumentárního filmu Podkarpatská rusínská malířská škola, které se konalo v nedalekém sále.

Slovenská televize zpracovala a  odvysílala o slavnosti reportáž.

-ap-

 

Podkarpatská Rus (Česko)
Naspäť na aktuality