Obec Ondavka má 27 exekúcií, pracuje sa na znížení dlhu

Obec Ondavka má 27 exekúcií, pracuje sa na znížení dlhu
30.08.2019

Nemá starostu ani poslancov, chcú ju pričleniť k inej obci.

ONDAVKA. Obec Ondavka v okrese Bardejov má momentálne 27 exekúcií v hodnote asi 25 000 eur.

Potvrdil to vedúci oddelenia správneho, štátneho občianstva a matrík Okresného úradu Prešov Branislav Mičieta.

„Na obec veľkosti Ondavky je to neskutočne veľký počet exekúcií. V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že výška záväzkov sa postupne mení, nakoľko niektoré exekučné konania sú zatiaľ neprávoplatne zastavené a u iných sa zastavenie výkonu rozhodnutia v najbližšej dobe predpokladá," vysvetľuje Mičieta.

Zároveň upozornil, že dlh je väčšinou tvorený pokutami a penále zo Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a daňového úradu.

„Ideálne by bolo, keby dlh klesol na 15 000 eur," myslí si.

Nefunkčná obec
Keďže ide o pohľadávky štátnych orgánov, bolo by podľa okresného úradu vhodné „v úzkej spolupráci s Ministerstvom vnútra SR s uvedenými inštitúciami viesť rokovania o možnom odpustení pokút a penále, a týmto napomôcť k hladkému pričleneniu k susediacej obci".

Preberajúca obec by tak nečelila prípadnému nútenému výkonu rozhodnutia.

Podľa Mičietu by tak nebol exekúciou ohrozený bežný život preberajúcej obce.

Ministerstvo vnútra môže poskytnúť jednorazový finančný príspevok na podporu výkonu samosprávy obce.

Príspevok sa poskytuje až po pričlenení nefunkčnej obce.

Ondavka je v súčasnosti nefunkčná obec, nemá starostu ani žiadneho poslanca obecného zastupiteľstva po dvoch vykonaných voľbách.

K pričleneniu k druhej obci by malo dôjsť po parlamentných voľbách.

TASR

Zdroj:
https://presov.korzar.sme.sk/c/22202877/obec-ondavka-ma-27-exekucii-pracuje-sa-na-znizeni-dlhu.html

Foto:
Vstup do obce. Po oboch stranách cesty sú rozpadávajúce sa budovy bývalého družstva.
(Zdroj: Jana Otriová)

Korzár
Naspäť na aktuality