Osobnosti našich dějín - BAČINSKÝ Andrej

14.11.2020

 
BAČINSKÝ Andrej ( *14.1.1732 Beňatina, dnes Slovensko,  † 19.12.1809 Užhorod, dnes Ukrajina), osvícenský činitel, biskup Mukačevské řeckokatolické diecéze. Absolvoval gymnázium v Užhorodu, teologii a filozofii studoval v Trnavě. V letech 1756-73 farář v Hajdudorogu a Mukačevu. V roce 1773 byl papežem jmenován a císařovnou Marií Terezií potvrzen biskupem Mukačevské řeckokatolické diecéze.

Po zrušení jezuitského řádu v roce 1775 byly budova a kostel v Užhorodu rozhodnutím Marie Terezie postoupený mukačevskému biskupství. Biskup Bačinský ihned přemístil do Užhorodu rezidenci biskupství. Za rok císařovna postoupila biskupství také Užhorodský hrad, který ztratil vojenský význam v důsledku dělení Polska a připojení Haliče a Bukoviny k monarchii Habsburků. Biskup A. Bačinský na hradě umístil duchovní seminář.

V roce 1777 Marie Terezie vyhlásila zvláštní školský statut pro Uhry, Ratio educationis (systém vzděláni). Tím došlo k reformování, vlastně vytvoření od základu nového, nezávislého vzdělávacího systému v Uhrách, odděleného od církve a podřízeného komisi pro vzdělání. Základní školní vzdělání od 6 do 12 let se stalo povinným. Statut zaváděl čtyři nové typy škol: škola vesnická, dvoutřídní škola triviální v městečkách, ve městech měly být zakládány školy trojtřídní hlavní pro děti obchodníků a řemeslníků, v centrech školských okruhů čtyřtřídní školy normální, které připravovaly učitele. Střední školství mělo také tři typy: nižší střední školu, tzv. gramatickou, dále gymnázium a tzv. akademii jako předstupeň k univerzitě. Uhry byly rozděleny do 9 školních obvodů. Rusínské komitáty Ung, Bereg, Ugoča a Marmaroš byly začleněny do Užhorodského obvodu.
 
Uskutečněním školské reformy na Podkarpatsku byl pověřen biskup Andrej Bačinský. Podporoval založení normální školy (učitelského semináře) v Užhorodu, jejímž úkolem byla urychlená výchova učitelů. Reorganizoval učitelský seminář v Korytňanech u Užhorodu v lyceum. Přičiněním biskupa Bačinského byla výuka v užhorodských školách vedena v rodném rusínském jazyce. Rusínský jazyk se stal také jazykem biskupské kanceláře. Biskup Bačinský vydal Bibli, přeloženou do církevněslovanského jazyka (reformovaného, blízkého rusínskému jazyku).

Podepsal dohodu s místodržitelskou radou v Bratislavě o přidělení 3 ha půdy a bytu každému učiteli. Půda měla být přidělena jednotlivými panstvími nebo státem, resp. komitátem (župou). Obec spolu s vrchností měla postavit školní budovu. Státní správa přidělila půdu pro učitele v komitátech Ung a Marmaroš. Dlouho se splnění této dohody bránila šlechta v komitátu Ugoča. V roce 1780 biskup uzavřel další dohodu s místodržitelstvím. Podle ní měl stát poskytnout nenávratnou peněžní půjčku a stavební materiál pro výstavbu nových kostelů a opravu a přestavbu starých. Zároveň si státní orgán vyhradil právo určovat architektonický typ stavby. Pro Mukačevskou diecézi byly připraveny projekty tří typů staveb, jiné byly zakázané. Opravované staré dřevěné kostely v podkarpatských vesnicích musely být přizpůsobeny těmto projektům, tedy barokizovány.
 
Bačinský založil biskupský archiv a knihovnu (zničena komunistickým režimem po likvidaci řeckokatolické církve v roce 1949), vytvořil kruh vzdělanců (I. Pastelij, I. Bazilovič, I. Kutka, A. Kocak), kteří sestavovali učebnice pro nově založené školy, zabývali se dějinami rusínské církve. Samotný biskup byl literárně činný, napsal četné pastýřské dopisy a oběžníky, které se staly významnými rusínskými literárními památkami.
 
prof. Ivan Pop

Aktuality

Zobraziť všetky
31.12.2020

Ivan Pop: Malé dejiny Rusínov, 2020

SME RUSÍNI //МЫ  РУСИНЫ ​//СЬМЕ РУСИНЫ ​​​​​ ​ "Dejiny do každej rusínskej rodiny..." Ivan Pop: Malé dejiny Rusínov  druhé vydanie, Bratislava 2020 počet strán: 240, 120 x 210 mm mäkká šitá väzba V4 jazyk: slovenský ISBN 978 - …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
25.11.2020

ZLOMENÝ GENERÁL PROSIL Z VÄZENIA O MILOSŤ: ROBIL SOM POCTIVO, ALE NEMAL SOM SCHOPNOSTI

List, ktorý napísal pred 65 rokmi vo väzenskej cele, prináša úplne iný pohľad na Ludvíka Svobodu. Generál, ktorý sa v tom čase stal pre komunistický režim nepohodlný, v ňom úpenlivo prosil o milosť. V archívoch sa zachoval list adresovaný pre…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
24.11.2020

75. VÝROČIE VZNIKU DIVADLA ALEXANDRA DUCHNOVIČA

24.11.1945 bolo založené v Prešove na družstevnom základe Ukrajinské národné divadlo, predchodca dnešného Divadla Alexandra Duchnoviča. Prvou premiérou divadla, ktoré okrem niekoľkých profesionálov angažovalo najmä talentovaných amatérov, bol…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
23.11.2020

Sovětská „kulturní revoluce“ v Zakarpatské oblasti – prostředek likvidace národní kultury Rusínů

Sovětská „kulturní revoluce“ v Zakarpatské oblasti – prostředek likvidace národní kultury Rusínů Prvním krokem k uskutečnění sovětské „kulturní revoluce“ na Podkarpatsku byla likvidace rusínského školství, demonstrativní pálení rusínských školn…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
22.11.2020

Před 75 lety se Československo rozloučilo s Podkarpatskem. Oblast se „vrátila“ Ukrajině, k níž dříve nepatřila

„Stará hranice mezi bývalou Podkarpatskou Rusí a Slovenskem se změnila. Namísto zemské hranice nastoupila hranice státní, která nás však nebude oddělovat od Sovětského svazu,“ informoval o definitivním konci společného soužití Čechoslováků a Rus…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
21.11.2020

Před 70 lety byl v Jáchymovských dolech zaveden systém sovětského gulagu

Nechvalně proslulé jáchymovské tábory a doly, v kterých trestanci za nelidských podmínek těžili uran pro Sovětský svaz, fungovaly mezi roky 1949–1961. Charakter totální třídní šikany začal být vůči zdejším politickým vězňům uplatňován právě před…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Pojasňuje ujko Vasyľ u korčmi paribkom žŷvot:
-Naperek zakonom fiziky, babŷ z najlipšŷma aerodinamičnŷma kryvkami, kladuť najvekšŷj odpor...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať