Osobnosti našich dějín - BAČINSKÝ Andrej

14.11.2020

 
BAČINSKÝ Andrej ( *14.1.1732 Beňatina, dnes Slovensko,  † 19.12.1809 Užhorod, dnes Ukrajina), osvícenský činitel, biskup Mukačevské řeckokatolické diecéze. Absolvoval gymnázium v Užhorodu, teologii a filozofii studoval v Trnavě. V letech 1756-73 farář v Hajdudorogu a Mukačevu. V roce 1773 byl papežem jmenován a císařovnou Marií Terezií potvrzen biskupem Mukačevské řeckokatolické diecéze.

Po zrušení jezuitského řádu v roce 1775 byly budova a kostel v Užhorodu rozhodnutím Marie Terezie postoupený mukačevskému biskupství. Biskup Bačinský ihned přemístil do Užhorodu rezidenci biskupství. Za rok císařovna postoupila biskupství také Užhorodský hrad, který ztratil vojenský význam v důsledku dělení Polska a připojení Haliče a Bukoviny k monarchii Habsburků. Biskup A. Bačinský na hradě umístil duchovní seminář.

V roce 1777 Marie Terezie vyhlásila zvláštní školský statut pro Uhry, Ratio educationis (systém vzděláni). Tím došlo k reformování, vlastně vytvoření od základu nového, nezávislého vzdělávacího systému v Uhrách, odděleného od církve a podřízeného komisi pro vzdělání. Základní školní vzdělání od 6 do 12 let se stalo povinným. Statut zaváděl čtyři nové typy škol: škola vesnická, dvoutřídní škola triviální v městečkách, ve městech měly být zakládány školy trojtřídní hlavní pro děti obchodníků a řemeslníků, v centrech školských okruhů čtyřtřídní školy normální, které připravovaly učitele. Střední školství mělo také tři typy: nižší střední školu, tzv. gramatickou, dále gymnázium a tzv. akademii jako předstupeň k univerzitě. Uhry byly rozděleny do 9 školních obvodů. Rusínské komitáty Ung, Bereg, Ugoča a Marmaroš byly začleněny do Užhorodského obvodu.
 
Uskutečněním školské reformy na Podkarpatsku byl pověřen biskup Andrej Bačinský. Podporoval založení normální školy (učitelského semináře) v Užhorodu, jejímž úkolem byla urychlená výchova učitelů. Reorganizoval učitelský seminář v Korytňanech u Užhorodu v lyceum. Přičiněním biskupa Bačinského byla výuka v užhorodských školách vedena v rodném rusínském jazyce. Rusínský jazyk se stal také jazykem biskupské kanceláře. Biskup Bačinský vydal Bibli, přeloženou do církevněslovanského jazyka (reformovaného, blízkého rusínskému jazyku).

Podepsal dohodu s místodržitelskou radou v Bratislavě o přidělení 3 ha půdy a bytu každému učiteli. Půda měla být přidělena jednotlivými panstvími nebo státem, resp. komitátem (župou). Obec spolu s vrchností měla postavit školní budovu. Státní správa přidělila půdu pro učitele v komitátech Ung a Marmaroš. Dlouho se splnění této dohody bránila šlechta v komitátu Ugoča. V roce 1780 biskup uzavřel další dohodu s místodržitelstvím. Podle ní měl stát poskytnout nenávratnou peněžní půjčku a stavební materiál pro výstavbu nových kostelů a opravu a přestavbu starých. Zároveň si státní orgán vyhradil právo určovat architektonický typ stavby. Pro Mukačevskou diecézi byly připraveny projekty tří typů staveb, jiné byly zakázané. Opravované staré dřevěné kostely v podkarpatských vesnicích musely být přizpůsobeny těmto projektům, tedy barokizovány.
 
Bačinský založil biskupský archiv a knihovnu (zničena komunistickým režimem po likvidaci řeckokatolické církve v roce 1949), vytvořil kruh vzdělanců (I. Pastelij, I. Bazilovič, I. Kutka, A. Kocak), kteří sestavovali učebnice pro nově založené školy, zabývali se dějinami rusínské církve. Samotný biskup byl literárně činný, napsal četné pastýřské dopisy a oběžníky, které se staly významnými rusínskými literárními památkami.
 
prof. Ivan Pop

Aktuality

Zobraziť všetky
10.05.2021

Rodák z Podkarpatské Rusi. Neznámý příběh československého podvodníka století. Špion, byznysmen i mediální magnát v jedné osobě

Ian Robert Maxwell, vlastním jménem Abraham Leib Hoch, později užíval jméno Ján Ludvík Hoch, (10. června 1923, Slatinské Doly, ČSR (dnes část ukrajinské obce Solotvina) – 5. listopadu 1991, poblíž Kanárských ostrovů, místo pohřbení - židovský hř…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.05.2021

Vihorlatské múzeum na prahu novej sezóny naživo aj online

HUMENNÉ. Pandemické opatrenia na dlhší čas uzatvorili aj kultúrne inštitúcie. Jednou z nich je Vihorlatské múzeum. Už niekoľko mesiacov funguje v online priestore. Avšak to nebráni pracovníkom vo vytváraní  zaujímavých projektov, ktoré si návštevn…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.05.2021

DO SNINY SA VRÁTI SALVADOR DALÍ

SNINA. Najznámejší predstaviteľ surrealizmu, španielsky maliar, sochár, fotograf, vlastným menom Salvador Dominigo Felipe Jacinto Dalí Domenech v máji zavíta do Galérie Andrej Smolák v podobe litografického diela Fluor Dalí. Tento obraz tu už bo…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
08.05.2021

Dejiny kresťanstva. Holá pravda o najranejších kresťanských spisoch

Niektoré listy, ktoré k nám došli pod Pavlovým menom a ako také boli akceptované antickými kresťanmi, neboli nadiktované Pavlom. Holá pravda o najranejších kresťanských spisoch Ilustračná fotomontáž zvitku s Ježišovou tvárou v pozadí. Zdroj:…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
08.05.2021

Historik: Do divízie SS vstúpili aj ukrajinskí dobrovoľníci

Nemeckú armádu spočiatku tvorili nielen čistokrvní Nemci, čo zodpovedalo Hitlerovej predstave o takzvanej čistej rase, ale neskôr do nej pribudli aj príslušníci iných národov Európy. „Vo východoeurópskom priestore bola 14. divízia Waffen SS 'Hal…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
07.05.2021

Fotografie oživili pamiatky rusínskych obcí

REGIÓN. Mladá 25-ročná fotografka MÁRIA GALIŠINOVÁ sa rozhodla prostredníctvom projektu zvečniť rusínsku kultúru. Síce pochádza z Bratislavy, sama o sebe tvrdí, že sa srdcom cíti „celoslovensky“, keďže jej mama sa narodila v Piešťanoch a otec je…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ:
-Pro tych što iši ne znajuť, Dostojevskyj F.M. - to ne radio...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať