Panteón rusínskej slávy - Vasil Hetéš Turok

Panteón rusínskej slávy - Vasil Hetéš Turok
08.01.2020

TUROK-HETTEŠ Vasil (* 8.1.1940 Habura, Slovensko, † 7.11. 2005 Prešov, Slovensko),
nejvýznamnější představitel rusínského národnostního hnutí na Slovensku, dramaturg, režisér, herec a divadelník.

Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, 21 let učil na gymnáziu v Prešově. Věnoval se dramaturgické práci, lektoroval divadelní texty, překládal. V 80. letech se jeho působištěm stalo prešovské Duchnovičovo divadlo. Jako dramaturg přivedl na scénu tohoto divadla výjimečná dramatická díla, mnoho z nich upravil a přeložil do rusínštiny, dramatizoval literární předlohy, čímž napomáhal uznání rusínského jazyka jako jazyka svébytného národa.

V. Turok byl u zrodu rusínského hnutí na Slovensku po sametové revoluci, spoluzakladatel organizace Rusínská obroda, časopisů Rusín, novin Narodny novinky, rusínských kalendářů, dlouholetý člen Světové rady Rusínů, člen výkonného výboru mezinárodní organizace národnostních menšin Maisons de Pais.

prof. Ivan Pop
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality