Pavel Cibere (1914–1972). PORTRÉTY LIDÍ ZAVLEČENÝCH DO SOVĚTSKÉHO SVAZU PO SKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 

05.05.2021


Zatčen 10. září 1947

Vězněn 1947–1956: Moskva (Lefortovo), Dubravlag

Pavel Cibere se narodil 5. dubna* 1914 v obci Zaluž nedaleko Mukačeva do početné rolnické rodiny. Po maturitě na mukačevském gymnáziu pokračoval ve studiu práv na Univerzitě Karlově v Praze. V té době vstoupil do sociální demokracie, podílel se i na aktivitách sdružení karpatských studentů Obrození. Po úspěšném ukončení studií pracoval v zemském úřadu spravujícím Podkarpatskou Rus, působil i na ministerstvu vnitra, v roce 1938 několik měsíců zastával funkci sekretáře v Chustu založené Ústřední rusínské národní rady. Po definitivní okupaci Podkarpatské Rusi Maďarskem odešel v roce 1939 do Polska, odkud zamířil přes Jugoslávii do Paříže, kde byl jmenován tiskovým mluvčím československého velvyslanectví ve Francii. Na jaře roku 1940 se po útoku Němců na Francii přesunul do Londýna k československé Státní radě a stal se ministrem bez portfeje. Po uzavření československo-sovětské smlouvy P. Cibere usiloval zejména o propuštění Rusínů ze sovětských věznic a pracovních táborů do nově vznikající Čs. vojenské jednotky v Buzuluku. Zároveň se snažil prosadit i širší autonomii Rusínů v rámci poválečného Československa. Jako člen vládní delegace se na konci války stal svědkem sovětské protičeskoslovenské kampaně na Podkarpatské Rusi, která vyvrcholila připojením tohoto regionu k SSSR. Po válce se Pavel Cibere stáhl z politiky a začal vyučovat na nově založené univerzitě v Užhorodě. V září 1947 byl zatčen agenty NKVD a převezen do moskevské věznice Lefortovo, kde byl obviněn z vyzvědačství, z protidělnické agitace a z členství v reakčních organizacích. Převážně noční výslechy trvaly přes rok a týkaly se i jeho válečné spolupráce s generálem Heliodorem Píkou, jehož zatčení a proces připravovali komunisté v Praze. Pavel Cibere byl odsouzen 11. prosince 1948 k 25 letům v nápravně pracovním táboře. V Lefortovu ho ale drželi ještě další tři roky, do Dubravlagu se dostal až v roce 1952. Po Stalinově smrti psal o svém případu nejvyšším sovětským představitelům. Takto se dočkal propuštění na svobodu v roce 1956. Po návratu z Gulagu měl velké problémy s nalezením zaměstnání, uchytil se až jako učitel angličtiny v obci Petrivka. Pavel Cibere zemřel 22. května 1972 v rodné obci Zaluž. Rehabilitován byl až v roce 1991, kdy zanikl Sovětský svaz.

K osudu Pavla Cibereho více zde:
DVOŘÁK, Jan – FORMÁNEK, Jaroslav – HRADILEK, Adam: Vraťte mi československý pas. Příběh Pavla Cibereho, bojovníka za svobodu Rusínů a demokratického Československa In: Čechoslováci v Gulagu III., Česká televize / ÚSTR, Praha 2019, s. 105–121.


Použité fotografie: Archiv bezpečnostních složek, Národní archiv, Slovanská knihovna, soukromé archivy pozůstalých, Archiv Bezpečnostní služby Ukrajiny

Autoři textů:
Anna Chlebina, Jaroslav Formánek, Jan Dvořák, Adam Hradilek

zdroj: 
https://www.ustrcr.cz/uvod/portrety-lidi-zavlecenych-do-sovetskeho-svazu-po-skonceni-2-svetove-valky/#1

*encyklopédia prof. Ivana Popa uvádza dátum narodenia P.C. 5.5.1914 

Aktuality

Zobraziť všetky
25.06.2021

Pozvánka do Starej Ľubovne

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni |kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja| si Vás dovoľuje pozvať na uvedenie publikácie do života Chorovody na Slovensku Mgr. Katarína Babčáková, PhD. 25. jún| 15.30 h Múzeum ľudovej ar…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.06.2021

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa alebo riaditeľky KULT MINOR pozná termíny vypočutí, mená uchádzačov a členov výberovej komisie

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) pokračuje v otvorených výberových konaniach, v ktorých hľadá najschopnejších odborníkov alebo najschopnejšie odborníčky do čela svojich organizácií. Budúci pondelok (21.6.) a utorok (22.6.) sa uskutoční neverejné …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.06.2021

Rusínský „Mnichov“: Podkarpatská Rus není jen nostalgie, ale 76 let českého nesplaceného dluhu

PETR JAVŮREK / analýza předseda Enfant terrible Tchéquie Zatímco Němce po válce Edvard Beneš odsunul z Československa bez haléře na západ a Maďary chtěl stejně tak bez haléře odsunout na jih, Rusíny rovnou odsunul se vším majetkem i celou je…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.06.2021

Optácia obyvateľov Zakarpatska v československo – sovietskych vzťahoch v rokoch 1945 - 1947

Permanentný vojnový konflikt a latentné etnické napätie, ktoré komplikujú situáciu na Balkáne v priebehu 90. rokov nás nútia zamyslieť sa nad tým, či opatrenia, ktorými sa svetové spoločenstvo snaží vyriešiť balkánsku krízu, sú efektívne a či ti…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.06.2021

Zaspomínal na svoje gymnaziálne časy

HUMENNÉ. Návštevy škôl po rokoch od ukončenia štúdia sú milou tradíciou študentov. Takto prišiel na svoje stredoškolské časy zaspomínať aj Štátny tajomník ministerstva do pravy a výstavy – Jaroslav Kmeť. Gymnázium armádneho generála Ludvíka S…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.06.2021

Historická Ruthénia nie sú iba Poloniny, park tmavej oblohy

AUTORSKÁ STRANA MICHALA HAVRANA Za Sninou, povedia vám, sa začína iný svet. Z ciest miznú bilbordy, posledný je na výjazde z mesta, vyzýva ľudí, aby sa v sčítaní obyvateľstva prihlásili k rusínskej národnosti. Na obchodoch sú dvojjazyčné nápi…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujku zaplombuval jem vam zuby, teper dvi hodyny nič ne jičte...!
-Za vašy ciny, pane dochtore, teper cilyj misjac ne budu jisty...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať