Podstatou je zachovanie, pestovanie a reprezentovanie tradičnej ľudovej kultúry Rusínov

30.10.2021


HUMENNÉ. Mužský spevácky súbor RUSINIJA sa svojou činnosťou zameriava na folklórne rusínske a ukrajinské ľudové piesne so zreteľom na zachovanie čistoty pôvodného textu ľudových piesní aj hudobného prejavu. 24 mužských hlasov spevácky funguje už 11 rokov. O činnosti a plánoch súboru nám porozprávala Milena LANCOŠOVÁ, manažérka MSS Rusinija.

Kedy vznikol mužský spevácky súbor, kto ho založil?
„Mužský spevácky súbor RUSINIJAРУСИНИЯ, bol založený v roku 2010 v Humennom, z iniciatívy Ladislava Fediča a Juraja Lancoša. Oficiálne bol zaregistrovaný ako Občianske združenie Rusinija v roku 2011.“

Aké piesne má vo svojom repertoári?
„MSS Rusinija má v repertoári ľudové piesne rusínske, ukrajinské, slovenské, ruské vojenské piesne z druhej svetovej vojny a vlastenecké piesne, vianočné koledy a mnohé iné slovanské piesne.“

Podľa čoho sú piesne do repertoáru vyberané a ako dlho trvá ich nácvik?
„Neodmysliteľnou súčasťou súboru je zberateľská činnosť tradičných ľudových piesní z čoho, prirodzene, vznikajú návrhy, ktoré prichádzajú spontánne alebo nálady od všetkých členov. O konečnom výbere rozhoduje umelecký vedúci – dirigent Srdan Stojiljkovic. Doba nácviku niekedy trvá dva týždne a niekedy dva mesiace, v závislosti od náročnosti aranžmánu.“

Čo je hlavnou podstatou súboru a aké hodnoty uznáva?
„Podstatou súboru je zachovanie, pestovanie a reprezentovanie tradičnej ľudovej kultúry Rusínov Slovenska, žijúcich na pôvodnom území Podkarpatskej Rusi, čím sa členovia súboru stávajú nositeľmi tradícií a môžu dedičstvo svojich predkov nielen uchovávať, ale aj aktívne šíriť medzi širokou verejnosťou doma i v zahraničí. Najväčšiu hodnotu, ktorú jednotne uznáva náš kolektív je jednoznačne príslušnosť súboru.“

Aké je zloženie súboru?
„Spevácka zložka: Štefan Barančik, Milan Bozdoš, Ján Bubanec, Vladimír Čipák, Juraj Fedič, Ladislav Fedič, Matúš Fedurco, Marián Gaľ, Michal Guzej, Štefan Hoppej, Juraj Hríb, Miroslav Chalachan, Dušan Kapraľ, Viktor Kostovaľ, Viktor Ľaľo, Matúš Mačoško, Miroslav Mitrik, Jozef Novák, Milan Polák, Juraj Rabajda, Martin Slivka, Michal Sopko, Stanislav Staško, Vladimír Varchola. Okrem vyššie menovaných zakladateľov súboru, sú aj ďalší speváci od samého založenia mužského speváckeho súboru Rusinija, ktorí zaujímajú dôležité miesto v kolektíve. Medzi najdlhšie pôsobiacich členov v súbore patria Štefan Hoppej, Juraj Fedič, Dušan Kapraľ, Milan Polák, Juraj Rabajda a Vladimír Varchola.“

Mužský spevácky zbor má spoluprácu aj s nežnejším pohlavím...
„V roku 2015 MSS Rusinija mal svoje druhé vystúpenie s „Akademickým súborom piesní a tanca Ruskej armády A. V. Alexandrova“, populárne nazvanými Alexandrovcami. S ohľadom na to, že vtedy na jednom javisku v priebehu 2 hodín malo vystúpiť cez 100 účinkujúcich (nepočítajúc tanečnice), manažérke MSS Rusinija napadlo, že by vystúpenie speváčky bol výborný kontrast dvom mužským speváckym zborom. Samozrejme, že pre nás nebolo ťažko osloviť v našom okrese najlepšiu a najvzdelanejšiu umelkyňu Máriu Geročovú, rod. Havriľákovú. Mária má u nás veľmi výnimočný status: sólistka (sólo soprán) pri mužskom súbore. Veľmi nezvyčajné aj vo svete hudby. Skladby, ktoré s nami interpretuje sú sólistické, sprevádzané súborom alebo spoločne spievané.“

Každoročne organizujete benefičné koncerty. Kedy vznikla táto myšlienka?
„Od roku 2015 sa tradične uskutočňuje Benefičný koncert MSS Rusinija, na ktorom okrem pravidelnej účasti našej sólistky sa doteraz zúčastnili aj Hudba Ministerstva vnútra SR, Orchester ZUŠ, Rocková skupina Rusnack, Folklórny Súbor Jánošík, Folklórna spevácka skupina Ľude spud Beskyda, sólisti Barbora Bilecová, Daniel Kuľha... Pôvodná myšlienka od dirigenta Srdana Stojiljkovica bola taká, že treba urobiť iba koncert a hudbu darovať ľudom v období Vianoc, t. j. podľa gregoriánskeho a juliánskeho cirkevného kalendára. Prvý benefičný koncert mal názov „Poďme sobi dobri ľude, poďme zaspivaty“, čo potvrdzuje našu pôvodnú myšlienku. Medzitým, počas organizovania tohto koncertu manažérka súboru navrhla, aby tento koncert bol benefičný a takto začala tradícia Benefičných koncertov. Potlesky divákov, ako aj pochvaly od dirigentov veľkých súborov a kolegov zbormajstrov, sú najkrajšie ocenenia, ktoré nezriedka dostávame. Samozrejme, sú tu aj oficiálne poďakovania aj ocenenia, ako napríklad tohtoročné ocenenie primátora mesta Humenné v rámci Pamätných dní mesta Humenné.“

Aké sú doterajšie najväčšie úspechy súboru?
"Dnes je najväčší úspech každého súboru vychovať lojálnych členov s perspektívou ďalšieho dlhoročného fungovania. Naozaj pestovať kultúru a zachovať autentickosť hudby a textov formou kultivovaného spevu. Všetky tieto atribúty spĺňame tak na dve tretiny. Je naozaj ťažké neprepadnúť komerčnej zábave, čo je v dnešnom hudobnom svete veľmi náročne, hlavne pre nekultivovaných. Rovnako sú pre nás dôležite vystúpenia, nielen pred plnou športovou halou v Humennom alebo v Prešove, benefičné koncerty, no aj reprezentácia mesta Humenné a Slovenska na vystúpeniach v zahraničí (Česko, Poľsko, Bielorusko, Ukrajina). No predsa len, najsrdečnejšie sú milé potlesky od našich rodákov v okolitých dedinkách.“

Popri speváckej zložke pôsobí aj hudobná – v akom zložení členov i nástrojov?
„Okrem a cappella (bez sprievodu nástrojov) spevu má MSS Rusinija bohatý program sprevádzaný hudobnou zložkou: husle – Júlia Lichmanová, akordeón – Rastislav Jasik, flauta – Igor Chovanec, mandolína – Milan Mihaľov, kontrabas – Adam Balogáč, bicie nástroje – Radoslav Bálint.“

Ako prebieha nábor nových členov?
„Každému konkurzu predchádza propagácia a nábor nových členov, ktorý prebieha tak ako v každom serióznom súbore. Na konkurze záujemcovia zaspievajú svoju obľúbenú pieseň každý sám. Nasleduje kvalifikované zaradenie do jednotlivých speváckych hlasov, čo zabezpečí dirigent a hlasový pedagóg v jednej osobe. Často jednotliví členovia nemajú žiadne skúsenosti v oblasti zborového spevu, a tak ich dirigent učí k správnemu funkčnému držaniu tela, správnym speváckym nádychom, zdokonaľovaniu kultivovaného spevu so zodpovedajúcim výrazom a aby dbali na správnu artikuláciu pri speve i na intonačnú čistotu. Veľmi dôležité je spievanie textov spamäti.“

Čo súbor pripravuje v blízkej budúcnosti?
„Najdôležitejší projekt v tomto roku je nahrávanie druhého CD, ktoré bude nahrávať MSS Rusinija so sólistkou Máriou Geročovou. Potešia nás aj menšie vystúpenia v okolí a keď nám dovolí pandemická situácia, zorganizujeme aj ďalší Benefičný koncert,“ prezradila Milena Lancošová, manažérka MSS Rusinija.

(nikj, foto: archív Rusinija)

Aktuality

Zobraziť všetky
31.05.2022

Hospodársky a sociálny vývoj Podkarpatskej Rusi 1919-1939  

Dejiny Podkarpatskej Rusi patria k tým témam slovenskej historiografie, ktoré neboli dlho spracovávané a slovenskí historici sa k nim „dostali“ až v 90. rokoch minulého storočia. Odvtedy sa uskutočnili viaceré vedecké konferencie na túto tému, v…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.05.2022

Za namy upamjatniňa 75. ričnyci akcyji «Visla». Ne barz mi s’a choče...

75 rokiv tŷrvaňa akcyji «Visla», na što uvahu zvernula jedna z osib. І jedno, i druhje, dumam, pravyľne. O samŷm vŷseliňu povime, što s’a doveršŷlo, ale i «Visla» dale plŷne… to tiž fakt. Upamjatniňa prošly v subotu, 30. kvitňa/apriľa 2022 r., …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.05.2022

Modrá Marilyn trhala rekordy

Warholov portrét je najdrahšie predané americké dielo Slávny portrét Marilyn Monroe Andyho Warhola, známeho predstaviteľa pop kultúry so slovenskými koreňmi, sa stal najdrahším umeleckým dielom amerického umelca, aké sa kedy predalo na aukcii…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.05.2022

Smutný osud věčné periferie 

Legendami opředená Zakarpatská Ukrajina (bývala Podkarpatská Rus) budí vášně i v současné válce Kraj kolem Užhorodu po několik staletí tvořil periferii impérií či nově vzniklých národních států. Ať už byl znám jako Uherská Rus, Podkarpatsko, …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.05.2022

Do úradu uviedli nového gréckokatolíckeho apoštolského administrátora Petra Rusnáka

Vymenoval ho pápež František. PREŠOV. V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove uviedli v nedeľu 8. mája do úradu apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie bratislavského eparchu Petra Rusnáka. Vlady…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.05.2022

Zastupiteľstvo PSK rozdelilo poslanecké dotácie

Do regiónov pôjde 1,86 miliónov eur Tlačová správa Celkovo 530 projektov podporili krajskí poslanci v rámci Výzvy poslancov PSK. V štyroch programoch rozdelili dohromady 1,86 miliónov eur. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (P…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Parasko, što robyť tot čudžij chlop pid tvojov posteľov...
-To ne znam Vasyľu... Och, ale kiby jes viďiv, što vin robyť v posteli...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať