Pozrite sa, ako by sa mala zmeniť Domaša

Pozrite sa, ako by sa mala zmeniť Domaša
26.01.2020

Na vodnej nádrži chcú postaviť plávajúcu promenádu i nové prístaviská

DOMAŠA. Starostovia obcí z okolia Domaše spolu so zástupcami občianskych združení či podnikateľov predstavili projekt, od ktorého očakávajú oživenie cestovného ruchu v okolí tejto vodnej nádrže.

Súhrnne tento projekt nazvali Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej histórie Domaša a jeho súčasťou je viacero stavieb.

S návrhom a žiadosťami o stimuly vo výške takmer 6 miliónov eur sa obrátili na vládu, ktorá odkázala, že sa tým bude zaoberať.

Podporila už návrat výletnej lode aj boj proti čiernym stavbám, takisto v rámci Akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy išli do Vranovského okresu peniaze na projektovú dokumentáciu súvisiacu s aktivitami týkajúcimi sa cestovného ruchu na Domaši.

Iniciatívu podporili mestá Stropkov, Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, 32 obcí Stropkovského okresu, 21 obcí Vranovského okresu, 7 občianskych združení a 22 podnikateľských subjektov z okolia Domaše podnikajúcich v cestovnom ruchu.

Promenáda i prístaviská
Išlo by o plávajúcu promenádu s prístaviskom pre vodné športy, o domovské prístavisko pre výletnú loď a dvanásť typizovaných prístavísk v jednotlivých strediskách. Tieto rekreačné oblasti prepojí výletná loď, ktorá tam dnes pristávať nemôže.

Súčasťou každého typizovaného prístaviska je aj priestor pre zhruba 10 športových plavidiel.

Umiestnenie prístavísk bude na týchto miestach: kostolík Trepec, Tíšava pláž, Lila pláž, Valkov pláž, Nová Kelča pláž, kostolík Nová Kelča, polostrov Krym, Zátoka pláž, pláž Eva, pláž Poľany, pláž Monika, pláž Zelená lagúna.

Promenáda v stredisku Dobrá (patrí pod obec Kvakovce vo Vranovskom okrese) má byť podľa predkladateľov zámeru najväčšou plávajúcou atrakciou na vode v strednej a východnej Európe.

Pri nej majú byť komerčné obchodné prevádzky a múzeum športových hrdinov.

Celková dĺžka promenády má byť približne 1 200 metrov pontónov so šírkou 3 metre. Má byť osvetlená, s plávajúcimi ostrovčekmi.

Čo všetko sa chystá
Cez akčný plán boli financované viaceré zámery.

Prvým je je nábrežná promenáda s múzeom športových hrdinov. Ukončená je technická štúdia, obstaráva sa projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Ďalej je to cyklistický chodník Dobrá - Tíšava dlhý približne 8,2 km.

Ukončená je technická štúdia. Celá trasa je vytýčená, zameraná, na katastri prebieha zápis cyklochodníka. Taktiež sa obstaráva projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy, 12 typizovaných prístavísk a domovské prístavisko pre výletnú loď. To je ďalší zámer, kde je už k dispozícii kompletná projektová dokumentácia a koncom januára má byť vyhodnotené verejné obstarávanie.

Pozrite si ako by to vyzeralo, keby sa stal pripravovaný projekt realitou, v našej fotogalérii.

MICHAL FRANK

Zdroj: 
https://presov.korzar.sme.sk/c/22310004/pozrite-sa-ako-by-sa-mala-zmenit-domasa.html

 
Korzár
Naspäť na aktuality