PRED 100 ROKMI (január 1919) 100. výročie spoločného štátu ČECHOSLOVÁKOV a RUSÍNOV. VERSAILLSKA mierová zmluva 1919-2019. Začlenenie PODKARPATSKEJ RUSI  do ČSR

11.01.2019


1. januára
Rusínska delegácia z Užhorodu (A. Vološin, P. Legeza, I. Kontratovič) jednala v Budapešti so splnomocnencom čs. vlády M. Hodžom o možnosti pripojenia Podkarpatskej Rusi k Republike československej. Hodža vedel o promaďarskej orientácii Užhorodskej Rady a ponuku jej predstaviteľov považoval za konjukturálnu. A. Vološin odmietol podať písomnú žiadosť o pripojenie Podkarpatskej Rusi k Československu, kým Užhorod nebude obsadený čs. vojskom.

7. januára
V Prešove sa konala z iniciatívy A. Beskida porada vedúcich predstaviteľov Rusínov východného Slovenska a Rusínov-Lemkov zo severných svahov Karpát (Haliče). Všetci prítomní sa vyslovili pre pripojenie územia obývaného Rusínov k Československu.

7. - 8. januára
Povstanie v Jasini. Ozbrojená huculská milícia likvidovala maďarský okupačný režim v Jasiňskej kotline a obnovila tzv. Huculskú republika. Z iniciatívy predsedu Marmarošské Národnej Rady M. Braščajka prešla huculská ozbrojená milície do útoku proti maďarskému vojsku v údolí Tisy a obsadila Marmarošskou Sihoť a Veliký Bočkov.

10. januára
Predseda Karpatoruskej Národnej Rady v Prešove A. Beskid odovzdal  v Prahe čs. vláde rozhodnutie Rady o spojení Podkarpatskej Rusi s Československom. Vláda následne odoslala A. Beskida na mierovú konferenciu do Paríža ako rusínskeho delegáta.

12. januára
Oddiely čs. 31. pluku pod velením talianskeho plukovníka L. Ciaffiho obsadili Užhorod, ale ďalej už nepostupovali. Prezident T. G. Masaryk vyhlásil, že obsadenie Podkarpatskej Rusi bude pokračovať "ak si to obyvateľstvo bude veľmi žiadať", a navyše  - po predchádzajúcom schválení dohody.

14. januára
Čs. splnomocnenec v Budapešti M. Hodža opätovne rokoval s predstaviteľom svaljavskej rusínskej Rady M. Komarnickým, ktorý mu oznámil definitívne rozhodnutie Rady o pripojení Podkarpatskej Rusi k Československu. Rozhodnutie svaljavské Rady M. Hodža oznámil telegraficky E. Benešovi do Paríža ako argument pre jednanie  čs. delegácie na mierovej konferencii.

19.- 20. januára
Rumunská armáda zaútočila proti huculské milíciu v Marmarošské Sihoti a Veľkom Bočkove a zatlačila ich späť do Jasińskej kotliny.

21. januára
V Chuste sa konalo ľudové zhromaždenie, ktoré zvolali ukrajinsky orientovaní činitelia, bratia J. a M. Braščajkovci, E. Nevickij, Š. Kločurak a iní. Náladu a smer zhromaždenia určovali majstri-rečníci, advokáti bratia Braščajkovci. Farbisto rozprávali rusínskym sedliakom o rozprávkovo bohatej Ukrajine, jej nekonečných lánoch a dostatku pôdy pre všetkých. Absolútna väčšina delegátov chustského zhromaždenia počula o Ukrajine prvýkrát (aj preto, že skôr išlo o súčasť Ruska a Ukrajinci boli Malorusi), ale stačilo im tvrdenie, že na Ukrajine "každý bezzemok dostane dobrú, úrodnú pôdu, bude si užívať štátne lúky a lesy a všetko bude patriť prostým ľudom". V kraji, kde na jedného obyvateľa pripadalo len 0,15 hektárov ornej pôdy, mala takáto proukrajinská agitácie bratov Braščajkovcov  zaistenú podporu. Rezolúcia o zjednotení s Ukrajinou bola schválená takmer jednomyseľne,  mala však dodatok, v ktorom sa zdôraznilo, že "všeľudový Kongres uhorských Rusínov prosí, aby nový štát pri realizácii zjednotenia zaistil osobitné postavenie uhorských Rusínov". Ukrajinský variant bola od samého začiatku fata morganou niekoľkých rojkov. Novovzniknuté štátne útvary na území Ukrajiny - Západoukrajinská ľudová republika (ZULR), Ukrajinská ľudová republika (ULR ) - mali na mape Európy krátku životnosť a vzápätí ZULR obsadili Poliaci a na území ULR sa vlády zmocnili boľševici. Nebrali ich vážne ani architekti nových hraníc na starom kontinente vo Versailles. 

31. januára
Na schôdzi Karpatorusskej národnej rady v Prešove bola schválená rezolúcia, ktorá  konštatovala, že "momentálna politická konštelácia neumožňuje zjednotenie s Ruskom, preto chceme žiť v dobrom i zlom s našimi čs. bratmi v spoločnom štáte".

prof. Ivan Pop

Aktuality

Zobraziť všetky
31.08.2020

PRED 100 ROKMI... (VII) 100. výročie spoločného štátu ČECHOSLOVÁKOV a RUSÍNOV. Začlenenie PODKARPATSKEJ RUSI do ČSR

Môže Vás tiež zaujímať:   MÚZEUM V KNIHÁCH Československý svet v Karpatoch     https://www.rusyn.sk/ceskoslovensky-svet-v-karpatech-ceskoslovensky-svet-v-karpatoch-cechoslovackyj-svit-v-karpatach/ Československý svet v Karpatoch 2   http…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.08.2020

Uchádzame sa o Vašu priazeň. 2% z Vašich daní pre aktívnych Rusínov

V roku 2019 sme aj vďaka Vašej podpore: - zaznamenali ďalšie životné príbehy Rusínov v rámci projektu ORAL HISTORY, - zorganizovali  Stretnutia pri... s premiérou vlastného dokumentárneho  filmu V osídlach veľmocí    (tento nás dokument odv…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
02.08.2020

Košice pred sto rokmi: Vytrimať, Čechoslováci sa vybíjajú, radila maďarská propaganda

Čo písali noviny kedysi. Letáky maďarskej propagandy Naši maďarskí spoluobčania či v ich žurnáloch, či už osobne, ustavične chlácholia nás, že v Maďarsku nepadne teraz už ani slovo o Slovensku, akoby sa Maďari boli už spriatelili s tou myšli…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.07.2020

PIESNE MÁRIE ČOKYNOVEJ Z UBLE 

V skanzene Vihorlatského múzea v Humennom zaznejú najstaršie rusínske pesničky  Vihorlatské múzeum v Humennom a partneri pozývajú širokú verejnosť na hudobný koncert ľudových piesní regionálnych folkloristov pod názvom Piesne Márie Čokynovej …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.07.2020

Zasidav menšŷnovŷj vŷbor. Menšŷnŷ s’a rychtujuť na perepys

U vitorok 28-ho jula 2020-ho roku prochodylo v Bratislavi, u vladnim hoteli Bôrik, XXXVII. Zasidaňa Vŷboru pro narodnostnŷ menšŷnŷ i etničnŷ grupŷ, poradnoho organu Radŷ vladŷ Slovac’koj republikŷ pro ľuďskŷ prava, narodnostnŷ menšŷnŷ i rodovu r…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
29.07.2020

Výzva Úradu vlády SR adresovaná obciam 

Úrad vlády Slovenskej republiky si Vás v súlade s § 7a ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 184/1999 Z. z.“) prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre n…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Teta Paraska klyče hosti na navštevu i varuje ich, že zvonok ne funguje…
-Kiď prydete ku nam, ta durkajte nohami…
-Ta čom nohami Parasko?
-No a što vy? Z porožňima rukami rychtujete ku nam prychodyty…!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať