PREŠOV. POZVÁNKA NA PREZENTÁCIU DOKUMENTÁRNEHO FILMU

PREŠOV. POZVÁNKA NA PREZENTÁCIU DOKUMENTÁRNEHO FILMU
15.10.2019

24.10.2019, 17:00h,  DIVADLO A.DUCHNOVIČA, JARKOVA 77, PREŠOV,  VSTUP VOĽNÝ


Po prezentácii filmu a besede Vás pozývame na malú výstavu diel podkarpatských majstrov zo súkromnej zbierky Petra Mikulu  ( Beloveža, okr. Bardejov ).  


------

PODKARPATSKÁ RUSÍNSKA MALIARSKA ŠKOLA
umelecký fenomén prvej polovice 20. storočia


V období 1919 -1939 rusínske kraje boli  súčasťou demokratickej Československej republiky, v ktorej prežili svoje národné obrodenie. U susedných národov sa tento proces  prejavil v literárnej sfére. U Rusínov mal odlišnú formu a stal sa stredoeurópskym fenoménom. Svoj vrchol rusínske národné obrodenie dosiahlo v maliarstve. 

Jeden zo zakladateľov školy, pedagóg a umelec Josif Bokšaj na adresu podkarpatskej mladej výtvarnej generácie vyslovil  veľmi závažný úsudok: „Mladá podkarpatská generácia by sa mala zahĺbiť do odborného štúdia, aby aj z našej malej zeme vzišli veľkí majstri, na ktorých sa bude celý svet dívať s úctou. Náš kraj poskytuje veľmi mnoho materiálu pre umelecké spracovanie: jeho horám, dolinám a ľudu sa nevyrovná žiadny kút na svete. Verím, že ak sa niekomu podarí zachytiť v plnej kráse umeleckého spracovania tiež našu rusínsku dušu, vznikne typické špeciálne umenie Rusínov. 

Historickým údelom umelcov  bolo, že ich cesta doslova kopírovala osud celého rusínskeho národa na Podkarpatí. Celej jednej rusínskej generácii bolo dopriate najprv žiť vo vyspelejšej krajine, v Československu.  Iba necelých dvadsať rokov, medzi dvomi svetovými vojnami, mohli umelci precítiť slobodu a naplno rozvíjať svoj talent. Potom ich život a tvorbu pridusil presun pod „patronát“ Sovietskeho zväzu.

Film venovaný 
prof. Ivanovi Popovi 

účinkujú
Viktorija Manaljo Pryhodko  
Bibiana Ondrejková
Andrij Manajlo 
Boris Farkaš

komentár 
Peter Rúfus 

námet
Ján Lipinský

scenár
Ivan Pop

réžia
Igor Sivák

vyrobili
©
ZDRUŽENIE INTELIGENCIE RUSÍNOV SLOVENSKA
RTVS Rozhlas a televízia Slovenska
2019


Môže Vás zaujímať: 

MALIARI:    OSOBNOSTI PODKARPATSKEJ ŠKOLY   
 
RECENZIA KNIHY: ČESKOSLOVENSKÝ SVET V KARPATOCH 

 
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality