Prešov. RUSÍNI a ČESKOSLOVENSKO (1918-1938), vedecká konferencia k 100.výročiu vzniku ČSR

Prešov.  RUSÍNI a ČESKOSLOVENSKO (1918-1938), vedecká konferencia k 100.výročiu vzniku ČSR
29.10.2018

Združenie inteligencie Rusínov Slovenska
Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity
Okrúhly stôl Rusínov Slovenska 

Vás pozývajú na vedeckú konferenciu

RUSÍNI a ČESKOSLOVENSKO (1918-1938) 
venovanú 100.výročiu vzniku ČSR


PROGRAM 

1. blok
Moderátor: Alexander Duleba
Peter ŠVORC: Rusíni a ich cesta do Československej republiky 1918 – 1919 
Igor LICHTEJ: Reakcia obyvateľstva Podkarpatskej Rusi na prítomnosť rumunských vojsk na jej území v rokoch 1919 – 1920 
David HUBENÝ: K vojensko-bezpečnostním otázkám Podkarpatské Rusi v meziválečném období 

2. blok
Moderátor: Peter Švorc
Juraj ŽADANSKÝ: Hospodárske pomery na Podkarpatskej Rusi v medzivojnovom období
Stanislav KONEČNÝ: Československo a otázka identity rusínskeho obyvateľstva
Marián GAJDOŠ: Rusíni na Slovensku a obnovenie republiky v roku 1945
Michal FALAT: Rusínske elity v medzivojnovom Československu

Odborný garant: Peter Švorc 

Miesto konania:  Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Ul. 17. novembra č.1, Prešov, dňa: 15.11.2018, od 8:30h 

R. S. V. P. :  tel. +421 902 92 11 66      e-mail: rusyn@centrum.sk  

Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.  
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality