Prezidentka vyznamenala 24 osobností

28.06.2021


Prezidentka Zuzana Čaputová udelila v nedeľu 27. júna 2021 štátne vyznamenania 24 osobnostiam spoločenského života. 

Slávnostná ceremónia, ktorá sa tradične koná pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky, sa tento rok pre pandémiu nemohla uskutočniť v januárovom termíne. Ako prezidentka uviedla vo svojom príhovore uplynulý rok skúšal našu odolnosť, limity a našu ľudskosť a osobnú skúsenosť s tým, ako byť sám v turbulentnom svete, v situácii, keď v zdraví prežiť je nad možnosti jednotlivca, nám priniesla až pandémia. "S napätím a túžbou sme čakali na úspechy vedcov a lekárov, lebo od toho záviselo naše prežitie. Našim kontaktom s blízkymi boli obrazovky počítačov a vo chvíľach samoty boli našimi najbližšími spoločníkmi filmy, hudba a knihy. V nich sme hľadali krásu, oni nám pomáhali dotknúť sa našich najhlbších emócií. Uvedomovali sme si, aké ťažké je byť hercom, vizuálnym umelcom, hudobníkom, či športovcom bez publika, lebo aj nám samým chýbal bezprostredný zážitok byť v spoločnosti iných. Mnohí z nás si vtedy uvedomili, aká náročná je napríklad rola učiteľa, lebo sami sa nimi na dlhé mesiace museli stať."

Podľa prezidentky sa ukázalo aj to, akí súcitní, veľkorysí a obetaví vieme byť a že potenciál spolupatričnosti je na Slovensku oveľa väčší, ako si často myslíme. "Chcem poďakovať každému z vás, kto svojou obetavosťou prispieval a prispieva k spoločnému dobru. Kto deň čo deň zodpovedne pracuje pre seba, svojich blízkych, pre svoju komunitu, región, či pre celé Slovensko."

Prezidentka zdôraznila, že osobnosti, ktoré boli vyznamenané bojovali za slobodu, pričinili sa o zrod dôležitých demokratických inštitúcií a starajú sa, aby tieto inštitúcie napĺňali svoj zmysel. Spoluobčania, ktorí vyvinuli maximálne úsilie, aby sa vo svojej oblasti záujmu, vo svojom povolaní či profesii dostali na najvyššiu možnú úroveň a dobre reprezentovali Slovensko. Ľudia, ktorých práca nám ostatným robí život lepším, znesiteľnejším, pestrejším a bohatším. "Dnes sme sa tu stretli, aby sme spoločne oslávili  ľudskú tvorivosť, vytrvalosť, intelekt a nezlomného ducha. Vaša práca nám pomáha objať krásu, poskytuje odpovede na zložité otázky doby, ponúka zážitok z dokonalosti, či prekonávania ľudských limitov. Vyvoláva v nás pocit hrdosti. Dnes vzdáme úctu tým, ktorí svoje pevné miesto v spoločnosti potvrdili pri mnohých hodnotových križovatkách a svojim životným postojom ovplyvnili už niekoľko generácií. Každý, kto dnes vyznamenanie dostane, bol a je svojim životom inšpiráciou pre nás všetkých." 


Zoznam vyznamenaných osobností: 
Sándor Beke, Medaila prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia
Jaroslav Budz, Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy in memoriam za zásluhy o záchranu ľudského života s nasadením vlastného života
Pavol Čekan, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti vedy, najmä v oblasti vývoja a výroby testov na vírus SARS-CoV-2
Pavol Demitra, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy v oblasti športu a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
Vladimír Godár, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
Agnieszka Holland, Medaila prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia
Agnesa Horváthová, Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky 
Zdeno Chára, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti športu a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
Rudolf Chmel, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu
Vasiľ Jabur, Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky a za zásluhy pri kodifikácii rusínskeho jazyka
Helena Jurasovová, Pribinov kríž II. triedy za celoživotné mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, osobitne v umelecko-vzdelávacej činnosti v oblasti detského scénického folklorizmu
Kristína Križanová, Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky
Ivan Leitman, Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky
Vladimír Michal, Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
Hilda Múdra, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti športu a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
Chaviva Reicková, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu
Pavel Rychetský, Rad Bieleho dvojkríža III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou, najmä v oblasti práva a ústavného súdnictva
Anna Šestáková, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu
Magdaléna Špotáková, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti, najmä v oblasti psychologickej starostlivosti o rodiny s deťmi s postihnutím a zo sociálne znevýhodneného prostredia
Ivan Štrpka, Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
Milan Šútovec, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu
Károly Tóth, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj za podporu interetnického a interkultúrneho porozumenia
Dezider Ursiny, Pribinov kríž II. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
Ján Zavarský, Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky

Záznam RTVS z udeľovania štátnych vyznamenaní

Fotogaléria: 24 vyznamenaných osobností

Zdroj: 
https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vyznamenala-24-osobnosti/

Foto:
Zuzana  Čaputová odovzdáva vyznamenanie Vasiľovi Jaburovi


******
28.10.1936 narodil sa v Stakčíne, okr. Snina, Vasiľ Jabur, vysokoškolský pedagóg, rusista a rusinista, jeden z tvorcov a kodifikátorov rusínskeho literárneho jazyka na Slovensku (1995), riaditeľ Ústavu rusínskeho jazyka pri Rusínskej obrode na Slovensku v Prešove (1994-1995), pedagóg na oddelení rusínskeho jazyka a kultúry Ústavu národnostných štúdií a cudzích jazykov (1999-2006) a Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity (2007-2011, 2013-súčasnosť). Vyštudoval Vysokú školu ruského jazyka a literatúry v Prahe. Pôsobil na fakultách v Prešove, Košiciach, Nitre a na prešovskom detašovanom pracovisku Štátneho pedagogického ústavu. Docent, kandidád vied, autor vysokoškolských učebníc a štúdií z problematiky ruského a rusínskeho jazyka. Prednášal na jazykových vedeckých konferenciách a seminároch doma i v zahraničí (Budapešť, Krakov, Heidelberg). Autor projektu Pravidlá rusínskeho pravopisu, autorom 1. až 8. kapitoly a slovies v kapitole 9. Pravidiel rusínskeho pravopisu (1994) a spoluautor štúdie Rusínsky jazyk v zrkadle nových pravidiel. Na vedeckom seminári pri slávnostnej kodifikácii rusínskeho jazyka 27.01.1995 v Bratislave predniesol hlavný referát. Je vedúcou teoreticko-vedeckou osobnosťou v pokračujúcom procese kodifikácie rusínskeho jazyka.

********
27.01.1995 bola pred zástupcami štátu, akademickou, vedeckou a národnou verejnosťou vyhlásená a prijatá kodifikácia rusínskeho jazyka na Slovensku. Prvým, ktorý sa chopil neľahkej úlohy stvorenia prvých pravidiel rusínskeho pravopisu, bol bývalý učiteľ Štefan Bunganič. Najväčšie zásluhy v procese kodifikácie v 90. rokoch sa pripisujú Vasiľovi Jaburovi a Jurajovi Paňkovi. Dôležitým medzníkom bol prvý medzinárodný vedecký seminár o rusínskom jazyku, ktorý zorganizovala Rusínska obroda na Slovensku v Bardejovských Kúpeľoch (6.-7.11.1992). Tento seminár vytýčil taktiku a stratégiu kodifikácie a ďalšieho rozvoja rusínskeho jazyka nielen na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch, kde Rusíni žijú (Ukrajina, Poľsko a Maďarsko). Ďalším medzníkom v tomto procese bolo založenie Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry pri ROS v Prešove v januári 1993, ktorého prvým vedúcim sa stal Juraj Paňko. Vasiľ Jabur predniesol hlavný referát na vedeckom seminári pri slávnostnom vyhlásení kodifikácie rusínskeho jazyka v Bratislave. Na budove, v ktorej sa celý akt udial - študenský domov Družba, je umiestnená pamätná tabuľa, ktorú venovali vďační podkarpatskí Rusíni 27.01.2013.  
 

Aktuality

Zobraziť všetky
25.07.2021

Pravoslávie. Vedenia cirkví vyzývajú k očkovaniu proti covidu. Čelia preto útokom

Metropolita Hilarion verejne obhajuje povinné očkovanie, ktoré zaviedli niektoré ruské regióny pre určité profesijné skupiny. V uplynulých týždňoch sa ruský metropolita Hilarion (Alfejev) dôrazne zastal očkovania proti ochoreniu COVID-19. Dok…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.07.2021

Starká dostala Rad matky-hrdinky, jej synov však predtým poslali do gulagu

Dejiny rodiny Kataríny Rakovskej sú späté s Podkarpatskou Rusou, miešajú sa v nich Rusíni, Česi, Rusi aj Maďari, demokracia a dlhé roky totality. V spomienkovom rozhovore sa dozviete veľa o veľkých aj malých dejinách, ktorá sa prevalili zmieš…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.07.2021

Maliara Moussona pozná najmä Zemplín, jeho obrazy výjavov z Michaloviec a vidieka majú hodnotu desaťtisíce eur

Historik Zemplínskeho múzea Martin Molnár rozpráva o živote maliara Teodora Jozefa Moussona, ktorý v Michalovciach prežil 33 rokov a zaznamenal nielen pestrosť tamojších krojov. Laici mimo Zemplína obvykle meno Teodor Jozef Mousson nepoznajú.…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.07.2021

Marka Staviarska: Loli paradička 2 nebude, s novým filmom ostavame na vichodze

Ťažko zohnať peniaze ďalej od Bratislavy. PREŠOV. Je tvorivou umelkyňou, ale zároveň aj racionálnou členkou rodinného klanu Staviarskych, ktorá drží kasu. Marka Staviarska je filmovou producentkou, ktorá stála za úspešnou komédiou Loli paradi…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
15.07.2021

Ivan Pop: Autonomie – rusínský sen a skutečnost 

  Podkarpatská Rus je z geopolitického a zeměpisného hlediska středoevropským regionem a její autochtonní obyvatelé, jihokarpatští Rusíni, sdíleli spolu se všemi národy tohoto regionu jeho složité dějiny. Avšak na rozdíl od jiných národů střední …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.07.2021

Maďari Slovákov tisíc rokov neutláčali, vážnejšie národnostné spory sa začali až na konci 18. storočia

Na konci 19. storočia sa rozšíril mýtus o maďarskej porobe, tú však Slováci pociťovali len krátko a nie všetci. Predstava o práve tisícročnej národnej porobe sa v slovenskej národoveckej komunite začala „udomácňovať“ v 30. rokoch 19. storočia…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Inzerat u Labirskych novynkoch:
-Chočeš maty krasne ťilo? My ti pomožeme!
Trysto evr a je cilu ňič tvoje...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať