ROŽDESTVO CHRISTOVO / CHRISTOVO NARODENIE 2021

24.12.2021


POSOLSTVO POSVÄTNEJ SYNODY PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V ČESKÝCH KRAJINÁCH A NA SLOVENSKU

Duchovní otcovia, bratia a sestry

CHRISTOS RAŽDAJETSA!

V Betleheme uprostred noci – v dobe, kedy je tma najväčšia – zažiarilo veľké svetlo a zaznel mocný hlas anjela: «Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť – v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ»1 (Lk 2, 10-11). Tento hlas sa ozýva i teraz, v dobe neistoty, spôsobenej pandémiou, aby znova priniesol ľuďom svetlo nádeje, sviatočné stíšenie, duchovnú radosť. 

Niektorí z nás sa možno budú usilovať zakryť svoje znepokojenie a obavy zvyčajným spôsobom – tradičnou vianočnou výzdobou, zábavou, darčekmi. Ďalší budú kvôli «znameniam» doby, čo prežívame, vyťahovať apokalyptické proroctvá a vyzývať k náboženskému fundamentalizmu, hraničiacemu s extrémizmom. Ale v skutočnosti sme všetci ľudia počas vianočných sviatkov povolaní k čomusi úplne inému – sme pozvaní odhaliť pre seba podstatu sviatku Christovho Narodenia, ukrytú v anjelovej zvesti: «Dnes sa vám narodil Spasiteľ!»

Každodenne sme doslova zavaľovaní množstvom rôznorodých, častokrát protichodných informácií. Preto aspoň na chvíľu prestaňme počúvať tých, čo sa usilujú vyvolávať paniku a podnecovať rozdelenie. Aspoň na chvíľu si prestaňme všímať tých, čo sa našu neistotu usilujú využiť pre svoj prospech. Aspoň na chvíľu v tichu vianočných sviatkov prestaňme venovať pozornosť hluku tohto sveta a začujme vo svojom srdci volanie anjela, dobrú zvesť o spáse – hlas samotného Boha.

Nadchádzajúce sviatky Christovho Narodenia nás nástojčivejšie ako po iné roky nabádajú k tomu, aby sme príchod Spasiteľa – vtelenej Božej lásky na tento svet prežili ako hlasné volanie prehodnotiť smer svojej životnej cesty. Pandémia, ktorú prežívame, sa nedotkla len zdravotníctva, politiky či ekonomiky – ona sa dotkla a citeľne poznačila predovšetkým medziľudské vzťahy. Vyzerá to tak, že všetko na svete prechádza skúškou odolnosti - a nikto z nás nie je výnimkou. Avšak skúsenosť mnohých kresťanských pokolení dokazuje, že obstáť možno v akejkoľvek skúške – s vynaložením vlastného úsilia a dôverou v Božiu pomoc. Práve toto sa nám snaží pripomenúť nastávajúci sviatok. 

Boh nespasil človeka «zhora» - On zostúpil na zem. Prišiel na tento svet, prežil ľudský život a Svojim Krížom a Zmŕtvychvstaním človeka spasil. Sv. Ján Zlatoústy hovorí «Boh zišiel na zem, človek vystúpil na nebo. Smrť bola zničená, raj sa otvoril. Kliatba bola sňatá, hriech zmizol. Pochybenia boli odstránené, zostúpila pravda. To, že sa Boh stal človekom, prevyšuje každú nádej a očakávanie. Narodil sa v tele, aby nás znovuzrodil v Duchu. Narodil sa ako Syn ženy, aby nás spravil deťmi neba.»2 Čím viac sa zjednocujeme s Bohom, tým viac chápeme, ako veľmi nás miloval: až natoľko, že sa Sám stal jedným z nás – človekom. S Ním sa učíme milovať a odpúšťať dokonca svojim nepriateľom.

Nikto a nič nás nemôže pripraviť o Christovu lásku. Naše telo je síce možné obmedziť v slobode pohybu, ale naša duša je slobodná a ak bude chcieť, vždy nájde spôsob, ako privítať novorodeného Christa v jasliach svojho srdca – na mieste, kde sa uskutočňuje každé významné stretnutie. Christov príchod na tento svet priniesol radosť všetkým ľuďom – čo však znamenal pre Neho? Prorok Izaiáš o tom hovorí: «On vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti – a my sme si mysleli, že je ranený, Bohom strestaný a odvrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy a strýznený za naše neprávosti. Spočinul na ňom trest, ktorý nám priniesol uzmierenie a pre jeho rany sme boli uzdravení»3 (Iz 53, 4-5).

Práve preto sv. Gregor Palamas vyhlasuje: «Nejestvuje nič, čo by bolo zázračnejšie a vzácnejšie než jaskyňa a jasle, detská vanička a plienky – pretože zo všetkého, čo Boh odnepamäti stvoril, nie je nič, čo by bolo Božskejšie alebo užitočnejšie ako Christovo Narodenie» 4.

Christos neprišiel na svet, aby priniesol nejakú novú ideológiu či založil nové náboženstvo. On prišiel, aby nám ukázal nový spôsob života. Žiť pre iného, žiť v spoločenstve – toto je Jeho odkaz. Ak Ho necháme znova sa narodiť v našich srdciach a zapáliť v nich oheň lásky, z betlehemskej jaskyne znova zažiari svetlo – svetlo nádeje na premenu sveta k lepšiemu cez premenu nás samých.

Nech nám Boh zo Svojej dobroty daruje duchovne bohaté prežitie sviatku Christovho Narodenia a požehná Svojou milosťou nový rok 2022!

† Rastislav
arcibiskup prešovský
metropolita českých krajín a Slovenska

† Michal
arcibiskup pražský a českých krajín

† Simeon
arcibiskup olomoucko-brniansky

† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

† Izaiáš
biskup šumperský


Poznámky:
-----------------
1 Не б0йтесz: сe бо благовэствyю вaмъ рaдость вeлію... ћкw роди1сz вaмъ днeсь сп7съ... во грaдэ дв7довэ.
2 Zobrané spisy. Zv. 12, kn. 2, hom. 34.
3 Сeй грэхи2 нaшz н0ситъ и3 њ нaсъ болёзнуетъ, и3 мы2 вмэни1хомъ є3го2 бhти въ трудЁ, и3 въ ћзвэ t
бGа, и3 во њѕлоблeніи. Т0й же ћзвенъ бhсть за грэхи2 нaшz, и3 мyченъ бhсть за беззакHніz н†ша:
наказaніе ми1ра нaшегw на нeмъ, ћзвою є3гw 2 мы2 и3сцэлёхомъ.
4 Homília na Christovo Narodenie.

Zdroj: 
https://orthodox.sk/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-15-Posolstvo-PS-Christovo-Narodenie-2021-22.pdf

Aktuality

Zobraziť všetky
31.05.2023

Zomrela herečka a režisérka Milka Zimková, preslávili ju najmä Kone na betóne

Skonala v nemocnici, mala 71 rokov. OKRUŽNÁ. Herečka a režisérka Milka Zimková zomrela v utorok 30. mája po ťažkej chorobe, skonala v nemocnici v Bratislave. Mala 71 rokov. Informáciu o úmrtí pre RTVS potvrdil bývalý manžel herečky Ondrej …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.05.2023

Vo veku 71 rokov zomrela herečka Milka Zimková

Zimková bola jednou z najvýraznejších postáv strednej hereckej generácie. BRATISLAVA. Vo veku 71 rokov zomrela v utorok 30. mája po ťažkej chorobe herečka Milka Zimková. Na svojej stránke o tom informoval RTVS. Zimková bola jednou z najvýrazn…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.05.2023

Ako peňažná reforma ožobráčila obyvateľstvo

Čo také sa mohlo stať, že československí komunisti museli pristúpiť k menovej reforme. V našich povojnových hospodárskych dejinách nie je veľa takých medzníkov, ktoré by uznávali nielen historici a zároveň by natrvalo zostali v pamäti širokýc…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.05.2023

Pred 70 rokmi bola vyhlásená menová reforma 

Doplatili na ňu takmer všetci. Československú menovú reformu z roku 1953 predstavitelia vládnuceho komunistického režimu prezentovali ako opatrenie proti bohatým. V skutočnosti na ňu doplatil každý, kto mal aspoň nejaké úspory. Po prijatí zák…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
29.05.2023

Významná rusínska rodina - DUBAYOVCI 

Pohnuté osudy jednej rusínskej rodiny, rodiny DUBAYOVCOV, založenej Annou a Deziderom Dubayovými v roku 1909 ich sobášom v gréckokatolíckom chráme vo Vyšnom Mirošove budem popisovať na základe rozhovorov s vnukmi a vnučkami Anny a Dezidera Dubao…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
26.05.2023

Prof. Ivan Pop sa dožíva 85 rokov

POP, Ivan (*26.05.1938, Strabičovo, Podkarpatská Rus), historik, rusínista, bohemista, kulturológ, politológ. Študoval na Historickej fakulte Užhorodskej univerzity. V súvislosti s vykonštruovaným procesom v r. 1960 vylúčený z univerzity, označe…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Neskušena Marčika prychodyť cila rozraduvana domiv.
-Mamko, mamko... mŷ zme z mojim frajirom dnyskaj po peršŷj raz seksuvaly...!
-Dobri, to, že jes sja peršŷj raz myluvala tŷ, to znam, ale jak znaš, že i frajir po peršŷj raz...!?
-Bo vin ho mal iši v takim celofančyku zabalanŷj...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať