ROŽDESTVO CHRISTOVO / CHRISTOVO NARODENIE 2021

24.12.2021


POSOLSTVO POSVÄTNEJ SYNODY PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V ČESKÝCH KRAJINÁCH A NA SLOVENSKU

Duchovní otcovia, bratia a sestry

CHRISTOS RAŽDAJETSA!

V Betleheme uprostred noci – v dobe, kedy je tma najväčšia – zažiarilo veľké svetlo a zaznel mocný hlas anjela: «Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť – v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ»1 (Lk 2, 10-11). Tento hlas sa ozýva i teraz, v dobe neistoty, spôsobenej pandémiou, aby znova priniesol ľuďom svetlo nádeje, sviatočné stíšenie, duchovnú radosť. 

Niektorí z nás sa možno budú usilovať zakryť svoje znepokojenie a obavy zvyčajným spôsobom – tradičnou vianočnou výzdobou, zábavou, darčekmi. Ďalší budú kvôli «znameniam» doby, čo prežívame, vyťahovať apokalyptické proroctvá a vyzývať k náboženskému fundamentalizmu, hraničiacemu s extrémizmom. Ale v skutočnosti sme všetci ľudia počas vianočných sviatkov povolaní k čomusi úplne inému – sme pozvaní odhaliť pre seba podstatu sviatku Christovho Narodenia, ukrytú v anjelovej zvesti: «Dnes sa vám narodil Spasiteľ!»

Každodenne sme doslova zavaľovaní množstvom rôznorodých, častokrát protichodných informácií. Preto aspoň na chvíľu prestaňme počúvať tých, čo sa usilujú vyvolávať paniku a podnecovať rozdelenie. Aspoň na chvíľu si prestaňme všímať tých, čo sa našu neistotu usilujú využiť pre svoj prospech. Aspoň na chvíľu v tichu vianočných sviatkov prestaňme venovať pozornosť hluku tohto sveta a začujme vo svojom srdci volanie anjela, dobrú zvesť o spáse – hlas samotného Boha.

Nadchádzajúce sviatky Christovho Narodenia nás nástojčivejšie ako po iné roky nabádajú k tomu, aby sme príchod Spasiteľa – vtelenej Božej lásky na tento svet prežili ako hlasné volanie prehodnotiť smer svojej životnej cesty. Pandémia, ktorú prežívame, sa nedotkla len zdravotníctva, politiky či ekonomiky – ona sa dotkla a citeľne poznačila predovšetkým medziľudské vzťahy. Vyzerá to tak, že všetko na svete prechádza skúškou odolnosti - a nikto z nás nie je výnimkou. Avšak skúsenosť mnohých kresťanských pokolení dokazuje, že obstáť možno v akejkoľvek skúške – s vynaložením vlastného úsilia a dôverou v Božiu pomoc. Práve toto sa nám snaží pripomenúť nastávajúci sviatok. 

Boh nespasil človeka «zhora» - On zostúpil na zem. Prišiel na tento svet, prežil ľudský život a Svojim Krížom a Zmŕtvychvstaním človeka spasil. Sv. Ján Zlatoústy hovorí «Boh zišiel na zem, človek vystúpil na nebo. Smrť bola zničená, raj sa otvoril. Kliatba bola sňatá, hriech zmizol. Pochybenia boli odstránené, zostúpila pravda. To, že sa Boh stal človekom, prevyšuje každú nádej a očakávanie. Narodil sa v tele, aby nás znovuzrodil v Duchu. Narodil sa ako Syn ženy, aby nás spravil deťmi neba.»2 Čím viac sa zjednocujeme s Bohom, tým viac chápeme, ako veľmi nás miloval: až natoľko, že sa Sám stal jedným z nás – človekom. S Ním sa učíme milovať a odpúšťať dokonca svojim nepriateľom.

Nikto a nič nás nemôže pripraviť o Christovu lásku. Naše telo je síce možné obmedziť v slobode pohybu, ale naša duša je slobodná a ak bude chcieť, vždy nájde spôsob, ako privítať novorodeného Christa v jasliach svojho srdca – na mieste, kde sa uskutočňuje každé významné stretnutie. Christov príchod na tento svet priniesol radosť všetkým ľuďom – čo však znamenal pre Neho? Prorok Izaiáš o tom hovorí: «On vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti – a my sme si mysleli, že je ranený, Bohom strestaný a odvrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy a strýznený za naše neprávosti. Spočinul na ňom trest, ktorý nám priniesol uzmierenie a pre jeho rany sme boli uzdravení»3 (Iz 53, 4-5).

Práve preto sv. Gregor Palamas vyhlasuje: «Nejestvuje nič, čo by bolo zázračnejšie a vzácnejšie než jaskyňa a jasle, detská vanička a plienky – pretože zo všetkého, čo Boh odnepamäti stvoril, nie je nič, čo by bolo Božskejšie alebo užitočnejšie ako Christovo Narodenie» 4.

Christos neprišiel na svet, aby priniesol nejakú novú ideológiu či založil nové náboženstvo. On prišiel, aby nám ukázal nový spôsob života. Žiť pre iného, žiť v spoločenstve – toto je Jeho odkaz. Ak Ho necháme znova sa narodiť v našich srdciach a zapáliť v nich oheň lásky, z betlehemskej jaskyne znova zažiari svetlo – svetlo nádeje na premenu sveta k lepšiemu cez premenu nás samých.

Nech nám Boh zo Svojej dobroty daruje duchovne bohaté prežitie sviatku Christovho Narodenia a požehná Svojou milosťou nový rok 2022!

† Rastislav
arcibiskup prešovský
metropolita českých krajín a Slovenska

† Michal
arcibiskup pražský a českých krajín

† Simeon
arcibiskup olomoucko-brniansky

† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

† Izaiáš
biskup šumperský


Poznámky:
-----------------
1 Не б0йтесz: сe бо благовэствyю вaмъ рaдость вeлію... ћкw роди1сz вaмъ днeсь сп7съ... во грaдэ дв7довэ.
2 Zobrané spisy. Zv. 12, kn. 2, hom. 34.
3 Сeй грэхи2 нaшz н0ситъ и3 њ нaсъ болёзнуетъ, и3 мы2 вмэни1хомъ є3го2 бhти въ трудЁ, и3 въ ћзвэ t
бGа, и3 во њѕлоблeніи. Т0й же ћзвенъ бhсть за грэхи2 нaшz, и3 мyченъ бhсть за беззакHніz н†ша:
наказaніе ми1ра нaшегw на нeмъ, ћзвою є3гw 2 мы2 и3сцэлёхомъ.
4 Homília na Christovo Narodenie.

Zdroj: 
https://orthodox.sk/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-15-Posolstvo-PS-Christovo-Narodenie-2021-22.pdf

Aktuality

Zobraziť všetky
31.05.2022

Hospodársky a sociálny vývoj Podkarpatskej Rusi 1919-1939  

Dejiny Podkarpatskej Rusi patria k tým témam slovenskej historiografie, ktoré neboli dlho spracovávané a slovenskí historici sa k nim „dostali“ až v 90. rokoch minulého storočia. Odvtedy sa uskutočnili viaceré vedecké konferencie na túto tému, v…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.05.2022

Za namy upamjatniňa 75. ričnyci akcyji «Visla». Ne barz mi s’a choče...

75 rokiv tŷrvaňa akcyji «Visla», na što uvahu zvernula jedna z osib. І jedno, i druhje, dumam, pravyľne. O samŷm vŷseliňu povime, što s’a doveršŷlo, ale i «Visla» dale plŷne… to tiž fakt. Upamjatniňa prošly v subotu, 30. kvitňa/apriľa 2022 r., …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.05.2022

Modrá Marilyn trhala rekordy

Warholov portrét je najdrahšie predané americké dielo Slávny portrét Marilyn Monroe Andyho Warhola, známeho predstaviteľa pop kultúry so slovenskými koreňmi, sa stal najdrahším umeleckým dielom amerického umelca, aké sa kedy predalo na aukcii…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.05.2022

Smutný osud věčné periferie 

Legendami opředená Zakarpatská Ukrajina (bývala Podkarpatská Rus) budí vášně i v současné válce Kraj kolem Užhorodu po několik staletí tvořil periferii impérií či nově vzniklých národních států. Ať už byl znám jako Uherská Rus, Podkarpatsko, …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.05.2022

Do úradu uviedli nového gréckokatolíckeho apoštolského administrátora Petra Rusnáka

Vymenoval ho pápež František. PREŠOV. V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove uviedli v nedeľu 8. mája do úradu apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie bratislavského eparchu Petra Rusnáka. Vlady…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.05.2022

Zastupiteľstvo PSK rozdelilo poslanecké dotácie

Do regiónov pôjde 1,86 miliónov eur Tlačová správa Celkovo 530 projektov podporili krajskí poslanci v rámci Výzvy poslancov PSK. V štyroch programoch rozdelili dohromady 1,86 miliónov eur. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (P…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Skoriše jem mav problem z palinkov...
-Važňi? A jakyj?
-Ne smakuvala mi...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať