ROŽDESTVO CHRISTOVO / CHRISTOVO NARODENIE 2021

24.12.2021


POSOLSTVO POSVÄTNEJ SYNODY PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V ČESKÝCH KRAJINÁCH A NA SLOVENSKU

Duchovní otcovia, bratia a sestry

CHRISTOS RAŽDAJETSA!

V Betleheme uprostred noci – v dobe, kedy je tma najväčšia – zažiarilo veľké svetlo a zaznel mocný hlas anjela: «Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť – v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ»1 (Lk 2, 10-11). Tento hlas sa ozýva i teraz, v dobe neistoty, spôsobenej pandémiou, aby znova priniesol ľuďom svetlo nádeje, sviatočné stíšenie, duchovnú radosť. 

Niektorí z nás sa možno budú usilovať zakryť svoje znepokojenie a obavy zvyčajným spôsobom – tradičnou vianočnou výzdobou, zábavou, darčekmi. Ďalší budú kvôli «znameniam» doby, čo prežívame, vyťahovať apokalyptické proroctvá a vyzývať k náboženskému fundamentalizmu, hraničiacemu s extrémizmom. Ale v skutočnosti sme všetci ľudia počas vianočných sviatkov povolaní k čomusi úplne inému – sme pozvaní odhaliť pre seba podstatu sviatku Christovho Narodenia, ukrytú v anjelovej zvesti: «Dnes sa vám narodil Spasiteľ!»

Každodenne sme doslova zavaľovaní množstvom rôznorodých, častokrát protichodných informácií. Preto aspoň na chvíľu prestaňme počúvať tých, čo sa usilujú vyvolávať paniku a podnecovať rozdelenie. Aspoň na chvíľu si prestaňme všímať tých, čo sa našu neistotu usilujú využiť pre svoj prospech. Aspoň na chvíľu v tichu vianočných sviatkov prestaňme venovať pozornosť hluku tohto sveta a začujme vo svojom srdci volanie anjela, dobrú zvesť o spáse – hlas samotného Boha.

Nadchádzajúce sviatky Christovho Narodenia nás nástojčivejšie ako po iné roky nabádajú k tomu, aby sme príchod Spasiteľa – vtelenej Božej lásky na tento svet prežili ako hlasné volanie prehodnotiť smer svojej životnej cesty. Pandémia, ktorú prežívame, sa nedotkla len zdravotníctva, politiky či ekonomiky – ona sa dotkla a citeľne poznačila predovšetkým medziľudské vzťahy. Vyzerá to tak, že všetko na svete prechádza skúškou odolnosti - a nikto z nás nie je výnimkou. Avšak skúsenosť mnohých kresťanských pokolení dokazuje, že obstáť možno v akejkoľvek skúške – s vynaložením vlastného úsilia a dôverou v Božiu pomoc. Práve toto sa nám snaží pripomenúť nastávajúci sviatok. 

Boh nespasil človeka «zhora» - On zostúpil na zem. Prišiel na tento svet, prežil ľudský život a Svojim Krížom a Zmŕtvychvstaním človeka spasil. Sv. Ján Zlatoústy hovorí «Boh zišiel na zem, človek vystúpil na nebo. Smrť bola zničená, raj sa otvoril. Kliatba bola sňatá, hriech zmizol. Pochybenia boli odstránené, zostúpila pravda. To, že sa Boh stal človekom, prevyšuje každú nádej a očakávanie. Narodil sa v tele, aby nás znovuzrodil v Duchu. Narodil sa ako Syn ženy, aby nás spravil deťmi neba.»2 Čím viac sa zjednocujeme s Bohom, tým viac chápeme, ako veľmi nás miloval: až natoľko, že sa Sám stal jedným z nás – človekom. S Ním sa učíme milovať a odpúšťať dokonca svojim nepriateľom.

Nikto a nič nás nemôže pripraviť o Christovu lásku. Naše telo je síce možné obmedziť v slobode pohybu, ale naša duša je slobodná a ak bude chcieť, vždy nájde spôsob, ako privítať novorodeného Christa v jasliach svojho srdca – na mieste, kde sa uskutočňuje každé významné stretnutie. Christov príchod na tento svet priniesol radosť všetkým ľuďom – čo však znamenal pre Neho? Prorok Izaiáš o tom hovorí: «On vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti – a my sme si mysleli, že je ranený, Bohom strestaný a odvrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy a strýznený za naše neprávosti. Spočinul na ňom trest, ktorý nám priniesol uzmierenie a pre jeho rany sme boli uzdravení»3 (Iz 53, 4-5).

Práve preto sv. Gregor Palamas vyhlasuje: «Nejestvuje nič, čo by bolo zázračnejšie a vzácnejšie než jaskyňa a jasle, detská vanička a plienky – pretože zo všetkého, čo Boh odnepamäti stvoril, nie je nič, čo by bolo Božskejšie alebo užitočnejšie ako Christovo Narodenie» 4.

Christos neprišiel na svet, aby priniesol nejakú novú ideológiu či založil nové náboženstvo. On prišiel, aby nám ukázal nový spôsob života. Žiť pre iného, žiť v spoločenstve – toto je Jeho odkaz. Ak Ho necháme znova sa narodiť v našich srdciach a zapáliť v nich oheň lásky, z betlehemskej jaskyne znova zažiari svetlo – svetlo nádeje na premenu sveta k lepšiemu cez premenu nás samých.

Nech nám Boh zo Svojej dobroty daruje duchovne bohaté prežitie sviatku Christovho Narodenia a požehná Svojou milosťou nový rok 2022!

† Rastislav
arcibiskup prešovský
metropolita českých krajín a Slovenska

† Michal
arcibiskup pražský a českých krajín

† Simeon
arcibiskup olomoucko-brniansky

† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

† Izaiáš
biskup šumperský


Poznámky:
-----------------
1 Не б0йтесz: сe бо благовэствyю вaмъ рaдость вeлію... ћкw роди1сz вaмъ днeсь сп7съ... во грaдэ дв7довэ.
2 Zobrané spisy. Zv. 12, kn. 2, hom. 34.
3 Сeй грэхи2 нaшz н0ситъ и3 њ нaсъ болёзнуетъ, и3 мы2 вмэни1хомъ є3го2 бhти въ трудЁ, и3 въ ћзвэ t
бGа, и3 во њѕлоблeніи. Т0й же ћзвенъ бhсть за грэхи2 нaшz, и3 мyченъ бhсть за беззакHніz н†ша:
наказaніе ми1ра нaшегw на нeмъ, ћзвою є3гw 2 мы2 и3сцэлёхомъ.
4 Homília na Christovo Narodenie.

Zdroj: 
https://orthodox.sk/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-15-Posolstvo-PS-Christovo-Narodenie-2021-22.pdf

Aktuality

Zobraziť všetky
22.01.2022

Koniec divokej výstavby, správca nechce v Poloninách zruby

Starosta sa bojí, že dostanú omrvinky. STAKČÍN, ZBOJ, ULIČ. Do Národného parku Poloniny pritečie z Plánu obnovy a odolnosti osem miliónov eur. Miestni pripravujú projekty. Ktoré budú úspešné, rozhodne výberová komisia zložená zo zástupcov …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
20.01.2022

SOBD 2021. Rusíni: národnosť 1 - 23 476, národnosť 2 - 39 810, materinský jazyk - 38 679

Národnosť Žilinský kraj s najvyšším podielom slovenskej národnosti Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa v otázke „Aká je vaša národnosť?“ k slovenskej národnosti prihlásilo 83,8 % obyvateľstva, čo predstavuje takme…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.01.2022

115 rokov od narodenia akademika Dionýza Ilkoviča

Dionýz Iľkovič bol vedeckým pracovníkom, ktorý si získal uznanie vo svete svojou tvorivou činnosťou v oblasti polarografie, ale aj nezabudnuteľným učiteľom viacerých generácií fyzikov a inžinierov a v neposlednom rade jedným zo zakladajúcich čle…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
14.01.2022

Kandráč: Ak by sme Hej, sokoly! naspievali pred desiatimi rokmi, ľudia by to neprijali

Ak by sme Hej, sokoly! naspievali pred desiatimi rokmi, ľudia by to neprijali Ľudová skupina Kandráčovci existuje už pätnásť rokov a za ten čas sa stala fenoménom slovenskej hudobnej scény. Už dávno nevypredávajú koncerty iba na východnom Slo…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
14.01.2022

Kollárovci. Profitujú vďaka nám aj zarytí folkloristi, ktorí nás kritizujú

Rozhovor s Tomášom Kollárom, spevákom a manažérom jednej z najznámejších ľudových skupín na Slovensku. Súrodenci z obce Kolačkov pri Starej Ľubovni si ako mladí založili ľudovú kapelu a hraním na svadbách a oslavách si privyrábali na štúdium.…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.01.2022

Příběhy hrdinů: padlý obránce Podkarpatské Rusi

O pomalé agonii Československa po mnichovské dohodě a okupaci českých zemí se často uvádí, že se tak stalo „bez jediného výstřelu“. To není pravda – mezi květnem 1938 a březnem 1939 přišlo o život nejméně šest stovek vojáků československé branné…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Ujku Vasyľu, vy ne kuryte, zdravľa soj šanujete, chranyte...!
-Ňi, lem soj na borovičku hrošy šporuju...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať