RTVS i SNM s’a za problematičnu relaciju opravdaly

26.07.2022

 
Televizija jej vže zňala z archivu na sajti. Obydvi inštituciji obic’ajuť krokŷ, žebŷ ku podibnŷm situacijam ne prychodylo.
 
„Rusyňska i ukrajiňska narodnosť ne suť totožnŷ,“ napysav u seredu 13-ho jula 2022-ho roku na svojim oficialnim sajti na siti Facebook upovnomočenŷj vladŷ Slovac’koj republikŷ pro narodnostnŷ menšŷnŷ Laslo Bukovskŷj.
 
Komentovav tŷm striču, kotra odbŷla s’a jakraz v tot deň u vladnim hoteli Bôrik v Bratislavi, i kotru sklykav na osnovi poviriňa členiv Vŷboru pro narodnostnŷ menšŷnŷ i etničnŷ grupŷ za rusyňsku narodnostnu menšŷnu Petra Medviďa i Milana Jana Pilipa.
 
Predstavyteli Rusyniv na nij rišŷly z predstavyteľamy Radija i televiziji Slovakiji (RTVS) i Slovac’koho narodnoho muzeja (SNM) odvŷsŷlaňa relaciji S úsmevom po Slovensku III iz dňa 9-ho juna toho roku, v kotrim odzvučaly tverdžiňa, jakŷ spochŷbňujuť isnovaňa rusyňskoho naroda i joho kulturŷ.
 
Smich čerez slŷzŷ
Choc’ televiznŷj serial maje nazvu S úsmevom po Slovensku (Z usmichom po Slovakiji), relacija zo začatku juna bŷla pro Rusyniv skoriše smichom čerez slŷzŷ.
 
V tim programi vŷstupajuči navščivyly i Slovac’kŷj narodnŷj muzej – Muzej ukrajiňskoj kulturŷ u Svidnyku. V relaciji bisidovaly i z Іvetov Vasylenkovov, robitnyčkov spomjanutoho muzeja. V relaciji napryklad odzvučalo, že derevjanŷ chramŷ suť ver’chom architekturŷ „Rusyniv-Ukrajinciv“, pak na zvidaňa moderatorkŷ Janŷ Kovalčikovoj, ci maje rusyňska i ukrajiňska kultura mnoho spoločnoho, robitnyčka muzeja odpovisť, že rusyňska i ukrajiňska kultura je jedno i toto same.
 
Odvŷsŷlaňa programu stritylo s’a z velykov volnov nevoli z boku Rusyniv žŷjučich na Slovakiji, kotrŷ žadaly predstavyteliv Rusyniv čerez Okruhlŷj stil Rusyniv Slovakiji (OSRS), žebŷ rišŷly danu problemu.
 
OSRS vŷdav 13-ho juna oficialnu presovu spravu, v kotrij, okrim inšoho, žadav opravu i opravdaňa za odvŷsŷlanŷj program jak z boku RTVS, tak z boku SNM – deržavnŷch inštitucij, kotrŷ bŷ jak peršŷ maly dbaty o to, žebŷ s’a ne porušovaly prava narodnostnŷch menšŷn.
 
Po zhodi v OSRS tak samo na zasidaňu narodnostnoho vŷboru dňa 16-ho juna členove za rusyňsku menšŷnu vjedno iz predsedom vŷboru – Laslom Bukovskŷm, pryjaly odsudžujuče uznesiňa a Bukovskŷj bŷv povirenŷj zorganizovaty striču predstavyteliv Ministerstva kulturŷ, SNM i RTVS z predstavyteľamy rusyňskoj menšŷnŷ v štonajskorišim časi.
 
RTVS zňala program zo sajtu išči pered zasidaňom
Na okruhlim stoli ku tij temi, kotrŷj viv upovnomočenŷj Bukovskŷj, bŷly za rusyňsku menšŷnu učastnŷ Petro Medviď – člen narodnostnoho vŷboru, i Petro Štefaňak – zastupnyk člena narodnostnoho vŷboru a jednočasno predseda Okruhloho stola Rusyniv Slovakiji.
 
Za RTVS pryšly na roboču striču Anton Šulyk, kotrŷj je dyrektorom Sekciji programovŷch služeb Slovac’koj televiziji, dramaturg RTVS Pavel Chovanec’, a tak samo Daniel Dangŷl i Martin Frimer z produkčnoj kompaniji Noemo, kotra serial S úsmevom po Slovensku pro RTVS vŷrabľať.
 
Delegaciju Slovac’koho narodnoho muzeja viv generalnŷj dyrektor Branislav Panis, dalše bŷv učastnŷj namistnyk generalnoho dyrektora pro oddiliňa komunikaciji Jozef Bednar, dyrektor SNM – Muzeja ukrajiňskoj kulturŷ u Svidnyku Jaroslav Džoganik, i za Ministerstvo kulturŷ pryšov Radoslav Ragač, kotrŷj je generalnŷj dyrektor Sekciji kulturnoj didovyznŷ na danim rezorti.
 
Faktom je, že predstavyteli RTVS i produkčnoj kompaniji, kotra serial vŷrabľať, pryšly na striču z tŷm, že vže absolvovaly poradu v ramkach RTVS, spomynanŷ chŷbŷ sobi pryznaly i časť z 9-ho juna zňaly z archivu na vebstajti Radija i televiziji Slovakiji.
 
Na striči vŷrazyly žaľ nad vŷnyknutov situacijov i opravdaly s’a predstavyteľam rusyňskoj narodnotnoj menšŷnŷ. Garantovaly, že to z jich boku ne bŷv zamir, no bŷla to dramaturgična chŷba, kotru sobi ne usvidomyly, keď stryhaly relaciju do finalnoj verziji.
 
Tak samo pryobic’aly publične opravdaňa za odvŷsŷlaňa danoj relaciji. Do archivu i povtoriň s’a relacija verne až vtohdŷ, keď buduť problematičnŷ vŷslovŷ o Rusynach vŷstryženŷ, z tŷm, že predstavyteli Rusyniv distanuť doperedu relaciju na kontroľu.
 
Predstavyteli RTVS na okruhlim stoli tak samo informovaly, že zabezpečať pryjaťa takŷch krokiv, žebŷ v budučnosty podibnŷ situaciji ne vŷnykaly. RTVS bude zanymaty s’a i obs’ahom inšŷch formativ v radiju i televiziji, žebŷ ne prychodylo do toho, že rusyňska menšŷna prezentuje s’a u vŷsŷlaňu jak ukrajiňska menšŷna.
 
Tak samo bŷlo Rusynam proponovane, žebŷ RTVS stvoryla prostor v ramkach svoho vŷsŷlaňa pro realizaciju diskusnoho programu na temu mynulosty i sučasnosty rusyňskoj narodnostnoj menšŷnŷ i ukrajiňskoj narodnostnoj menšŷnŷ.
 
Muzej oficialno vŷznavať 13 menšŷn
Na robočij striči opravdav s’a poserednyctvom generalnoho dyrektora Branislava Panisa i Slovac’kŷj narodnŷj muzej, kotrŷj tak samo vŷrazyv žaľ na vŷnyknutov situacijov v povjazaňu z vŷslovamy kuratorkŷ Muzeja ukrajiňskoj kulturŷ v spomynanij relaciji.
 
Panis pidkreslyv, že stanovysko Slovac’koho narodnoho muzeja je jasne – vŷznavať 13 deržavov pryznanŷch narodnostnŷch menšŷnŷ, okremu rusyňsku i okremu ukrajiňsku narodnosť. Muzej bude publikovaty svoje oficialne opravdaňa na svojim vebsajti, v ramkach kotroho tak samo bude napysane, že SNM vŷznavať isnovaňa dvoch okremŷch narodnostnŷch menšŷn – rusyňskoj i ukrajiňskoj, jak i jich okremoj kulturnoj didovyznŷ.
 
V budučnosty tak samo choče SNM zabezpečity, žebŷ podibnŷ situaciji ne vŷnykaly. Panis na striči bisidovav o nulovij toleranciji na takŷ vŷslovŷ.
 
Okruhlŷj stil Rusyniv Slovakiji vjedno z členamy narodnostnoho vŷboru za rusyňsku menšŷnu planuje dalšŷ roboči striči z predstavyteľamy Ministerstva kulturŷ Slovac’koj republikŷ i Slovac’koho narodnoho muzeja, žebŷ rišŷty rusyňskŷ artefaktŷ, jakŷ do dnešňoho dňa suť v zbirkovim fondi SNM – Muzeja ukrajiňskoj kulturŷ u Svidnyku.
 
Petro Medviď
 
Žridlo:

Aktuality

Zobraziť všetky
31.05.2023

Zomrela herečka a režisérka Milka Zimková, preslávili ju najmä Kone na betóne

Skonala v nemocnici, mala 71 rokov. OKRUŽNÁ. Herečka a režisérka Milka Zimková zomrela v utorok 30. mája po ťažkej chorobe, skonala v nemocnici v Bratislave. Mala 71 rokov. Informáciu o úmrtí pre RTVS potvrdil bývalý manžel herečky Ondrej …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.05.2023

Vo veku 71 rokov zomrela herečka Milka Zimková

Zimková bola jednou z najvýraznejších postáv strednej hereckej generácie. BRATISLAVA. Vo veku 71 rokov zomrela v utorok 30. mája po ťažkej chorobe herečka Milka Zimková. Na svojej stránke o tom informoval RTVS. Zimková bola jednou z najvýrazn…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.05.2023

Ako peňažná reforma ožobráčila obyvateľstvo

Čo také sa mohlo stať, že československí komunisti museli pristúpiť k menovej reforme. V našich povojnových hospodárskych dejinách nie je veľa takých medzníkov, ktoré by uznávali nielen historici a zároveň by natrvalo zostali v pamäti širokýc…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.05.2023

Pred 70 rokmi bola vyhlásená menová reforma 

Doplatili na ňu takmer všetci. Československú menovú reformu z roku 1953 predstavitelia vládnuceho komunistického režimu prezentovali ako opatrenie proti bohatým. V skutočnosti na ňu doplatil každý, kto mal aspoň nejaké úspory. Po prijatí zák…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
29.05.2023

Významná rusínska rodina - DUBAYOVCI 

Pohnuté osudy jednej rusínskej rodiny, rodiny DUBAYOVCOV, založenej Annou a Deziderom Dubayovými v roku 1909 ich sobášom v gréckokatolíckom chráme vo Vyšnom Mirošove budem popisovať na základe rozhovorov s vnukmi a vnučkami Anny a Dezidera Dubao…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
26.05.2023

Prof. Ivan Pop sa dožíva 85 rokov

POP, Ivan (*26.05.1938, Strabičovo, Podkarpatská Rus), historik, rusínista, bohemista, kulturológ, politológ. Študoval na Historickej fakulte Užhorodskej univerzity. V súvislosti s vykonštruovaným procesom v r. 1960 vylúčený z univerzity, označe…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ:
-Ja sja na borovičku ne možu už any posmotrity, pju zo zapertyma očamy...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať