Rusíni, národ spod Karpát, oslavovali

07.07.2020

Karpatskí Rusíni žijúci na Slovensku oslávili 12. júna svoj národný sviatok celodenným podujatím a pripravujú sa na organizáciu i ďalších aktivít v našom regióne.

S 12. júnom, zvoleným Svetovým kongresom Rusínov za Deň Rusínov Slovenska (День Русинїв Словеньска), sa spájajú viaceré dôležité udalosti. V tento deň bol v roku 1848 v Prahe zavŕšený historicky prvý Slovanský zjazd všetkých Slovanov žijúcich v Rakúsko-Uhorskej monarchii, počas 1. ČSR sa v Prešove organizovali masové oslavy Dni rusínskej kultúry a v roku 1933 bol takisto v Prešove pred terajším Divadlom J. Záborského odhalený pamätník veľkému rusínskemu buditeľovi Alexandrovi Duchnovičovi (Александер Духновіч). Rusínov v tento výnimočný deň srdečne pozdravili prezidentka SR Zuzana Čaputová, štátna

tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Monika Filipová, ako aj Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny Lászlo Bukovszky. K oslavám sa pridala aj RTVS, keď celé doobedie v éteri Rádia Regina Východ znel rusínsky jazyk. Tohto roku sa celonárodné oslavy Dňa Rusínov Slovenska konali v Medzilaborciach, kde sa zišli zástupcovia Rusínov z celého severovýchodu SR. Do osláv sa zapojili aj deti miestnych škôl, ktoré počas týždňa maľovali symboly karpatských Rusínov – karpatského medveďa s troma zlatými brvnami symbolizujúcimi rieky Uh, Latorica a Tisa. Samotný Deň Rusínov Slovenska sa začal pripomenutím si pamiatky významného rusínskeho politika, poslanca uhorského snemu a spoluzakladateľa Matice slovenskej - Adolfa Dobrianskeho (Адолф Доб рянскый). Na národnom cintoríne Rusínov v Čertižnom položili kvety na jeho hrob členovia Výkonného výboru Rusínskej obrody Slovenska (VV ROS – Русиньска оброда на Словеньску) na čele s jej predsedom Martinom Karašom, primátor  Medzilaboriec Vladislav Višňovský a tajomník Svetovej Rady Rusínov Vladimír Protivňák.

A práve posledný menovaný vyzdvihol zásluhy Dobrianskeho pre rozvoj rusínskeho národa, čo potvrdil aj prečítaním veršov Štefana Smoleja:„Был першый меджі намі, Русинамі, як Солнце засвитив, нам намі” (Bol prvý medzi nami, Rusínami, ako Slnko zasvietil, nad nami). Následne sa uskutočnilo zasadnutie VV ROS, ktoré prediskutovalo  organizáciu spoločenských podujatí v okresoch s významným podielom Rusínov naplánovaných na druhý polrok 2020, ako napríklad: Spevy môjho rodu – Snina, 6. rusínsky festival Humenné, Snem ROS – Medzilaborce, vzdelávacie besedy o Rusínoch – Svidník, Prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru – Bardejov či Na figliarsku nôtu - Stará Ľubovňa. Popoludňajšia časť sa začala Slávnostným sprievodom Rusínov mestom, za krásneho spevu národných piesní. 

Následne pred Domom kultúry odzneli slovenská a rusínska hymna a slávnostné príhovory. Všetkých účastníkov srdečne privítal pán Protivňák, ktorý pripomenul 30. výročie prvého zasadnutia Svetového kongresu Rusínov a založenia strešnej organizácie ROS v Medzilaborciach a zároveň 25. výročie od kodifikácie rusínskeho jazyka. Pán primátor Višnovský predstavil svoj prioritný cieľ - zriadenie Rusínskeho osvetového centra v Medzilaborciach a požiadal širokú verejnosť, aby sa pri sčítaní obyvateľstva v 2021 hrdo prihlásila k rusínskej národnosti. Pán primátor Humenného Miloš Meričko tiež potešil Rusínov, keďže povedal, že i jeho srdce je rusínske a i jeho mesto, kde žije veľa Rusínov, udržuje a rozvíja tradičnú rusínsku kultúru. Rok 1990 pripomenul pán Karaš, keďže vtedy si už Rusíni mohli, po rokoch zákazov, slobodne zakričať „Я Русин был, єсмь і буду“ (Ja Rusínom bol, som a budem). Práve generácii, ktorá si zachovala svoj materinský jazyk a odovzdala ho ďalej, poďakoval a zároveň ju vyzdvihol poradca prezidentky SR a šéfredaktor rusínskych novín Народны новинкы ІнфоРусин Peter Medviď. 

Publikum svojimi vystúpeniami určite potešili škôlkari a žiaci z Medzilaboriec, folklórny súbor Chemlon z Humenného a trio Labirsky Beťare, účastníci finále obľúbenej súťaže RTVS Zem spieva. Krásne gesto urobili aj otcovia duchovní z Medzilaboriec, ktorí v nedeľu (14.6.), po odslúžení liturgie na svojich farnostiach, všetkým Rusínom zaželali Mnohaja i blahaja lita. Celonárodné oslavy Dňa Rusínov Slovenska zorganizovala miestna organizácia ROS v spolupráci s mestom Medzilaborce, a to i s finančnou pomocou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Dlhodobým cieľom je pripomenutie si Dňa Rusínov Slovenska (12.6.) v každom meste či obci, kde žijú Rusíni.  

Jozef Badida, člen organizácie
молоды.Русины (molodŷ.Rusynŷ) 

Aktuality

Zobraziť všetky
31.08.2020

PRED 100 ROKMI... (VII) 100. výročie spoločného štátu ČECHOSLOVÁKOV a RUSÍNOV. Začlenenie PODKARPATSKEJ RUSI do ČSR

Môže Vás tiež zaujímať:   MÚZEUM V KNIHÁCH Československý svet v Karpatoch     https://www.rusyn.sk/ceskoslovensky-svet-v-karpatech-ceskoslovensky-svet-v-karpatoch-cechoslovackyj-svit-v-karpatach/ Československý svet v Karpatoch 2   http…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.08.2020

Uchádzame sa o Vašu priazeň. 2% z Vašich daní pre aktívnych Rusínov

V roku 2019 sme aj vďaka Vašej podpore: - zaznamenali ďalšie životné príbehy Rusínov v rámci projektu ORAL HISTORY, - zorganizovali  Stretnutia pri... s premiérou vlastného dokumentárneho  filmu V osídlach veľmocí    (tento nás dokument odv…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
02.08.2020

Košice pred sto rokmi: Vytrimať, Čechoslováci sa vybíjajú, radila maďarská propaganda

Čo písali noviny kedysi. Letáky maďarskej propagandy Naši maďarskí spoluobčania či v ich žurnáloch, či už osobne, ustavične chlácholia nás, že v Maďarsku nepadne teraz už ani slovo o Slovensku, akoby sa Maďari boli už spriatelili s tou myšli…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.07.2020

PIESNE MÁRIE ČOKYNOVEJ Z UBLE 

V skanzene Vihorlatského múzea v Humennom zaznejú najstaršie rusínske pesničky  Vihorlatské múzeum v Humennom a partneri pozývajú širokú verejnosť na hudobný koncert ľudových piesní regionálnych folkloristov pod názvom Piesne Márie Čokynovej …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.07.2020

Zasidav menšŷnovŷj vŷbor. Menšŷnŷ s’a rychtujuť na perepys

U vitorok 28-ho jula 2020-ho roku prochodylo v Bratislavi, u vladnim hoteli Bôrik, XXXVII. Zasidaňa Vŷboru pro narodnostnŷ menšŷnŷ i etničnŷ grupŷ, poradnoho organu Radŷ vladŷ Slovac’koj republikŷ pro ľuďskŷ prava, narodnostnŷ menšŷnŷ i rodovu r…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
29.07.2020

Výzva Úradu vlády SR adresovaná obciam 

Úrad vlády Slovenskej republiky si Vás v súlade s § 7a ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 184/1999 Z. z.“) prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre n…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Pjanyj Vasyľ sja vertať v noči domiv. Vchodyť do dvoru, z budy vyskakuje pes i začne holosno na ňoho brechaty...
-Budeš tycho, duraku! Zobudyš Parasku a de poťim budeš spav...?!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať