Sčítanie obyvateľov: najväčším mestám môže priniesť milióny, ovplyvní aj financovanie cirkví

12.02.2021


Výsledky sčítania obyvateľov môžu prispieť k tomu, či bude vo vašej obci škola, nová cesta alebo dvojjazyčné tabule. Ako konkrétne ovplyvní sčítanie obyvateľov váš život a prečo je dôležité?
Malo by priniesť lepší obraz o skutočnom počte obyvateľov, ich národnostnom zložení či o tom, kde treba zriadiť školu, postaviť cestu alebo osadiť dvojjazyčný názov obce.

Sčítanie obyvateľov, ktoré odštartuje už najbližší pondelok 15. februára, ovplyvní nielen rozhodovanie kľúčových štátnych úradov a samospráv, ale aj rozpočty miest a obcí, financovanie cirkví či kvalitu života národnostných menšín.  

Po novom by malo všetko prebehnúť elektronicky. Pre tých, ktorí budú potrebovať pomoc, budú k dispozícii sčítací asistenti. Štatistický úrad predpokladá, že pôjde najmä o imobilných a starších občanov či ľudí z marginalizovaných skupín. Táto časť sčítania obyvateľov je pre pandémiu koronavírusu naplánovaná na neskôr – od 1. apríla do 31. októbra.  

Čo všetko môžu ovplyvniť výsledky sčítania obyvateľov a ako môžu zmeniť život vo vašom meste či obci? Aktuality.sk prinášajú prehľad kľúčových otázok a odpovedí.  

1. Prečo je dôležité pravdivo uviesť miesto súčasného pobytu?  
Tisíce ľudí na Slovensku nežijú v mieste, ktoré označujú za svoj trvalý pobyt. Ukážkovým príkladom je Bratislava, kde podľa odhadov reálne žije minimálne 100-tisíc ľudí bez trvalého pobytu. Vedenie hlavného mesta tvrdí, že nepresné údaje oberajú mestskú kasu každoročne o zhruba 10 miliónov eur. Podobné problémy však trápia aj ďalšie, nielen krajské mestá na Slovensku. 

Zástupcovia miest tvrdia, že ak budú poznať skutočné zloženie obyvateľov, dokážu efektívnejšie budovať infraštruktúru a cielenejšie zlepšovať ich život. Počet ľudí s trvalým pobytom totiž ovplyvňuje výšku peňazí, ktoré dostávajú samosprávy z daní z príjmu fyzických osôb (tzv. podielové dane). 

2. Ako plánujú mestá a obce využiť informácie zo sčítania? 
Magistráty a obecné samosprávy upozorňujú, že ak budú poznať vekové zloženie obyvateľov, ich pracovné zaradenie alebo to, či sú slobodní alebo ženatí, respektíve majú deti, budú vedieť, kde treba napríklad postaviť detské ihriská, vybudovať parkovacie miesta či stavať nájomné byty.  

3. Prečo treba odpovedať na otázku, ako obvykle cestujete do práce? 
Samosprávy sľubujú, že vďaka tejto informácii budú vedieť, kde treba posilniť hromadnú dopravu, vybudovať cyklocesty, pridať autobusové pruhy alebo iným spôsobom odľahčiť dopravu.  

4. Ako odpovedať na otázky týkajúce sa cesty do práce v čase pandémie? 
Informácie treba uvádzať podľa stavu platnému k polnoci z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021. Hoci na Nový rok je deň pracovného pokoja, vo formulári treba uviesť dominantný, resp. najčastejší spôsob dopravy počas bežných pracovných dní.

Štatistický úrad v usmernení k sčítaniu obyvateľov upozorňuje, že treba odpovedať tak, ako keby ste neboli nútení pracovať z domu. V praxi to znamená „zabudnúť“ na pandémiu a opísať situáciu platnú počas štandardných pracovných dní. Ak sa vaše návyky od jari 2020 zmenili a plánujete sa ich držať aj do budúcnosti, treba to zohľadniť pri odpovedi. 

5. Ako ovplyvní sčítanie obyvateľov financovanie cirkví? 
Od roku 2019 platia nové pravidlá o financovaní cirkví, na základe ktorých dostávajú cirkvi a náboženské spoločnosti registrované na Slovensku presný príspevok od štátu. Skladá sa z vopred určenej základnej zložky, doplnenej o príspevok za počet veriacich. 

Základnú zložku určuje zákon, ide zhruba o 47 miliónov eur pre všetkých 14 registrovaných cirkví (ďalšie štyri cirkvi registrované na Slovensku nepožiadali o príspevok, pozn. red.), pričom suma sa každoročne zvyšuje len o mieru inflácie.

Cirkvi však dostávajú aj ďalšiu sumu, ktorá závisí práve od počtu veriacich zistených v rámci sčítania obyvateľstva. 

6. Môže sčítanie ovplyvniť aj výšku základného príspevku pre cirkvi? 
Áno, a to vtedy, keď dôjde k nárastu alebo poklesu počtu veriacich všetkých registrovaných cirkví, a to o minimálne 10 percent. Vtedy sa celkový príspevok buď zvýši, alebo zníži o tretinu nárastu, resp.poklesu.

Celkový počet veriacich tak ovplyvní výšku štátnej podpory pre všetky registrované cirkvi. 

7. Akou sumou štát podporí konkrétnu cirkev za každého jedného veriaceho, ktorý sa k nej prihlási? 
Podľa ministerstva kultúry dostanú cirkvi v roku 2021 k základnému príspevku plus 1,07 eura za každého jedného veriaceho.

8. Čo sa stane, keď uvediete, že ste bez vyznania? 
Ako sme spomínali vyššie, môže to ovplyvniť celkovú výšku príspevku stanovenú zákonom. Ak však nedôjde k celkovému poklesu veriacich o minimálne tretinu, suma sa nezmení.

Pri delení peňazí určených pre cirkvi sa zohľadňujú len počty veriacich, ktorí sa prihlásia k jednej z 18 registrovaných cirkví, resp. jednej zo 14, keďže štyri z nich príspevok nežiadajú. 

Ak uvediete, že ste bez vyznania, cirkvi za vás žiadne peniaze nedostanú. V roku 2011 bolo bez vyznania približne 13 percent ľudí z celkového počtu obyvateľov Slovenska.   

9. Čo sa stane, keď sa prihlásite k cirkvi, ktorá nie je registrovaná na Slovensku? 
Počty veriacich, ktorí sa prihlásia k neregistrovanej cirkvi, neovplyvnia delenie celkovej sumy. Pri poslednom sčítaní v roku 2011 sa k neregistrovaným cirkvám prihlásilo spolu 23 340 obyvateľov, čo zodpovedalo zhruba 0,43 percenta z celkového počtu obyvateľov. 

10. Čo ovplyvníte, keď sa prihlásite k vašej národnostnej menšine? 
Výsledky sčítania majú priamy vplyv na jazykové práva. Čím viac ľudí v konkrétnej obci si zvolí menšinovú identitu, tým viac bude dvojjazyčných obcí. Zákon hovorí, že napríklad dvojjazyčné tabule budú osadené všade tam, kde daná menšina dvakrát za sebou prekročí 15-percentnú hranicu.

Príslušníci danej menšiny zároveň získajú právo používať svoj jazyk v úradnom styku. Zoznam dvojjazyčných obcí obsahuje nariadenie vlády, dnes ich je vyše 600.

11. Čo ďalšie sa odvíja od výsledkov sčítania? 
Výsledky sčítania môžu byť pre menšiny podporným argumentom pri diskusii o financovaní kultúry či zriaďovaní škôl. 

Ovplyňujú aj výšku príspevku pridelenú menšine zo spoločného balíka vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. 

Závisí od nich aj časový rozsah vysielania verejnoprávneho rozhlasu a televízie v jazyku danej menšiny. 

Mestá a obce budú vďaka dátam zo sčítania lepšie poznať etnickú štruktúru obyvateľstva. Na základe toho môžu plánovať kroky v oblasti rozvoja života národnostných menšín, ako sú zakladanie škôl, financovanie národnostných festivalov či iných projektov.

Od počtu príslušníkov konkrétnej národnostnej menšiny sa odvíja aj vznik rôznych národnostných inštitúcií. 

12. Ako môžu výsledky sčítania obmedziť práva menšín? 
Samotné sčítanie neobmedzuje ľudí, aby využívali menšinové práva, napríklad zakladali menšinové spolky, organizovali kultúrne akcie alebo využívali možnosť vzdelávať sa v materinskom jazyku i tam, kde nemá daná menšina na základe sčítania silné zastúpenie.

Napríklad v Bratislave funguje bulharská škola bez toho, aby tu mala spomínaná menšina silné zastúpenie.  

13. Čo konkrétne môže priniesť uvedenie druhej národnosti v sčítacom formulári a prečo bola táto otázka doplnená?  
Odborníci, splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny aj samotné združenia národnostných menšín veria, že zavedením druhej otázky sa podarí získať detailnejšie informácie a pri všetkých menšinách sa odkryjú ďalšie možnosti na sebadeklaráciu etnickej príslušnosti. Doteraz totiž museli multietnicitní občania jednu národnosť vylúčiť. V zásade teda všetci očakávajú komplexnejšie a vyššie čísla.  

IVANA HEČKOVÁ
Redaktorka portálu Aktuality.sk

Zdroj: 
https://www.aktuality.sk/clanok/864258/za-veriaceho-euro-a-posilenie-mensin-ako-ovplyvni-scitanie-obyvatelov-zivot-na-slovensku/

Aktuality

Zobraziť všetky
26.02.2021

O Cenu európskeho občana za rok 2020 zabojovalo aj ZIRS

Laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 sa za Slovensko stala Olympiáda ľudských práv. Táto súťaž stredoškolskej mládeže sústredená na pestovanie demokratického občianstva sa tak ocitne v spoločenstve laureátov, ktorí vzišli z vyhodnotení v…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
25.02.2021

Demograf o sčítaní: Počet veriacich sa nedá odhadnúť, vieme však, že pribudnú bezdetné ženy

Len za prvé tri dni sa sčítalo 1,3 milióna ľudí. Demograf Branislav Šprocha to považuje za výborné číslo. V rozhovore vysvetľuje, čím sa súčasné sčítanie líši od cenzu pred sto rokmi, ale aj to, prečo v sčítaniach tak výrazne kolíše počet ver…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
24.02.2021

Hranicu s Poľskom zatarasili kuriózne. Veľkou kopou snehu

Z rušnej cesty sa stala pešia promenáda. PALOTA. Covid opatrenia prinútili Slovenskú republiku obmedziť pohyb na hraniciach so susednými štátmi. Situácia si vyžiadala aj uzavretie väčšiny hraničných priechodov s Poľskom, medzi ktoré patrí …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
24.02.2021

Zjazdovky v Medvedí sú prázdne. O pár kilometrov ďalej sa však Poliaci lyžujú

Jednu upravili aspoň pre sánkarov. MEDVEDIE. Ani jarné prázdniny a priaznivé snehové podmienky nerozhýbali vleky v lyžiarskom stredisku Medvedie (okres Svidník), ktoré je kvôli protiepidemickým opatreniam pre verejnosť stále zatvorené. Nap…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
23.02.2021

FÓRUM.  Je ruský sever bremeno či špajza?

Arktický sever je stále zaujímavý, no udržať tam ľudí sa nedarí. Ruský sever mal, oproti centrálnej Rusi, výnimočné postavenie. Na severe nevedeli, čo je nevoľníctvo. V 20. storočí tu rozbudovali sieť gulagov. V tridsiatych rokoch minulého st…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
23.02.2021

Vojnové cintoríny z Veľkej vojny sú jedinečné. Neexistujú dva rovnaké

Postupne ich vyhlasujú za pamiatky. SVIDNÍK, MEDZILABORCE. Pamiatkový úrad SR na začiatku februára zapísal do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu ďalšie dve národné kultúrne pamiatky. Ide o vojnové cintoríny vo Svidníku a v obci Palota v…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Vasyľ:
-Hrošy to zaprodanci/zradcove, huľaty ideme dovjedna, ale domiv sja vertam furt sam...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať