Smišok 23_2019

Smišok 23_2019
01.11.2019

Mudrota tety Parasky
-Kiď vam mačka projavjať sympatiji dovše jak 10 mynut, ta to perezlečenyj pes...!  

*******
Fotosmišok:
Rozbaľuvaňa svaďbjanych darunkiv - finale...  
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality